Oppfriskningsdose for eldre

Helsemyndighetene åpner nå for at de som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Utover det opprettholdes eksisterende anbefaling.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som selv ønsker det, kan få tilbud om en ekstra dose, altså fjerde dose, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny
dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Instituttet ser med dette ikke noe grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået og det europeiske legemiddelkontorets vurderinger.

Vaksinesenteret er åpent for drop-in hver onsdag fra 08.30-15.00

Flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskingsdose.

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar en oppfriskningsdose. For de det gjelder er det fjerde vaksinedose. Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Du kan lese mer om dette på FHI sine hjemmesider

 

Oppdatert: 07.06.2022 kl.17:16

Publisert: 20.04.2022