Skole og barnehage

Barnehager

Det er grønt nivå ved oppstart i barnehagene.  Tiltaksnivå i barnehagene vurderes fortløpende.

 

Tilbudet "Åpen barnehage" er nå åpent som vanlig og uten påmelding. I Sandefjord kommune er dette et tilbud i sentrum og Kroken (Krokemoa), samt at Løkka barnehage har Knøttetreff. Åpen barnehage er et tilbud for barn sammen med foreldrene.

 

Når skal barn i barnehagealder være hjemme og når skal de testes for covid-19? Folkehelseinstituttet (FHI) har en god veileder for foreldre og barnehageansatte og skoleansatte. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan komme tilbake til barnehagen etter sykdom.

Barne- og ungdomsskoler

Barneskolene med SFO og ungdomsskolene startet opp på grønt nivå i august. Tiltaksnivå i skolene blir vurdert fortløpende.

 

Når skal barn i barneskolealder være hjemme og når skal de testes for covid-19? Folkehelseinstituttet (FHI) har en god veileder for foreldre og barnehageansatte og skoleansatte. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan komme tilbake til skolen etter sykdom.

Skolesvømming

Svømming etter gjeldende smittevernregler. 

Nivåinndeling av smitteverntiltak i skole

Smitteverntiltakene tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Nye smittevernveiledere gjelder fra senest 12. april.  Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider, henholdsvis for 1.-7. trinn og for 8.-10. trinn. 

Videregående skoler

Grønt nivå for videregående skoler i Sandefjord kommune. Se utdanningsdirektoratets sider om trafikklysmodellen, og hvilke smitteverntiltak som gjelder.

Nettsidene til SandefjordMelsomGjennestad og Skagerak videregående skoler har flere detaljer.

Sandefjord voksenopplæring

Starter opp på grønt nivå etter ferien.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Testing erstatter karantene

Fra 16. august 2021 erstattes karantenekravet for barn og unge med hurtigtesting. Det betyr for eksempel at dersom en elev får påvist smitte, skal ikke resten av klassen i karantene, men testes. Testingen blir organisert og gjennomført av kommunens mobile testteam. 

Ordningen gjelder alle barnehager, skoler, videregående skoler, Gokstadakademiet, folkehøyskoler og voksenopplæringen i Sandefjord.

Les mer om dette her. 

Eksamensavvikling våren 2021

Regjeringen har lagt frem følgende plan i forbindelse med uteksaminering av elever våren 2021:

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
 • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
 • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
 • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Derfor holdes skoler og barnehager åpne

Nasjonale helsemyndigheter er svært opptatt av å kartlegge hvordan smitten sprer seg i samfunnet. Det bilde som er tydelig, også her i Sandefjord, er at skoler og barnehager spiller en liten rolle i smittespredningen.

Selv om det oppstår smitte i en skole eller barnehage, er det sjeldent at smitte går derfra og ut i samfunnet. Smittesporing og karantenetiltak har vært tilstrekkelig for å kontrollere denne smitten.

En annen viktig erfaring helsemyndighetene har gjort seg, er at barn blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.

Folkehelseinstituttet sier i tillegg dette om smitte hos barn:

 • Barn blir sannsynligvis smittet i samme grad som voksne, men siden de får få eller ingen symptomer, virker de å være mindre smittsomme enn voksne.
 • Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand. Det er sjeldent at barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden.
 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Munnbind anbefales ved henting og levering inne i barnehage.

Barn med luftveisinfeksjon 

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.

Skoleskyss

Det er utarbeidet retningslinjer for skoleskyss av seksjon Kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Informasjon er sendt til skolene som bes om å videreformidle til foresatte og elever.

Det er viktig å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig, men der dette allikevel må benyttes gjelder følgende: 

Skoleskyss med ordinær buss:

 • Reisekort skal ikke skannes og det skal ikke billetteres foran ved sjåfør. Billetter kjøpes på forhånd.
 • Inngang kun via bakdør der dette er mulig.
 • På rader med 4 sitteplasser så sitter to elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • På rader med færre sitteplasser så må elevene, i så stor grad som mulig, sette seg på annethvert sete i forhold til rad foran, bak og ved siden av.
 • De 2 første seteradene skal ikke benyttes.

Tilrettelagt skyss:

For transport som gjennomføres med minibusser:

 • Inngang via fordør.
 • Inntil 2 elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • Første seterad skal ikke benyttes.
 • Elever som har behov for assistanse med f.eks festing av rullestol o.l., får ikke dette fra sjåfør inntil videre. Da må eleven ha med en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten reiser gratis.

For transport som gjennomføres med taxi:

I ordinær bil kan man ha inntil to passasjerer i baksete, til høyre for sjåfør, av hensyn til ivaretakelse av skoleelevers rettigheter etter opplæringsloven kapittel 7 - og kollektivtrafikk med drosje i utkantstrøk.

Hjemmeskole

Skolene i Sandefjord bruker Office365, Teams og Zokrates som sin plattform i forbindelse hjemmeskole.

I Teams kan elevene og lærerne samhandle i bilde, lyd og deling av skjerm.

I Zokrates får elevene ukeplaner, oppgaver og innleveringer. OneNote som er elevenes digitale kladdebok, er også viktige i samhandlingen.

I tillegg benytter vi oss av mange forskjellige digitale tjenester fra de ulike forlagene og leverandørene som tilbyr utdanningssystemer. 

Kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Sandefjord kommune har ulike lærings- og samhandlingsplattformer som er godt egnet til hjemmearbeid.  For å følge opp elevene på en best mulig måte, vil skolene vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer det er hensiktsmessig å bruke.

Les mer om kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Egen app for foresatte

Skolenes informasjon til foresatte blir formidlet fra appen "Min skole - foresatt". Dette er et administrativt systemet som også sender ut e-post til de som har registrert seg med e-postadresse i løsningen. Begge deler er viktige for skolens kommunikasjon med hjemmet. Spesielt meldinger som inneholder vedlegg går via e-post.

Adressen for å logge seg på løsningen og registrere e-post gjøres ved innlogging her https://skole.visma.com/sandefjord. Appen lastes ned fra enten Google play eller App store.   

Når det gjelder informasjon fra barnehagene, sendes det ut via e-post eller i appen "SPOR" (hvis ditt barns barnehage har tatt denne i bruk). Denne kan lastes ned i App Store og Google Play

Nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehagene

Den reviderte smittvernveilederen fra 29. mai er basert på en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Per i dag er nivået gult for barnehagene, og det betyr blant annet at en avdeling regnes som en kohort/gruppe. Det er fortsatt viktig med god håndhygiene. Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, og de ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Utdanningsdirektoratet har laget to filmer som kan være til hjelp i kommunikasjon med voksne og barn.

Film til barn

Film til voksne 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om skole rettes direkte til skolen eller barnehagen. Kontaktlærer og andre på skolen som det var naturlig å ta kontakt med før stengingen, kan kontaktes også nå.

Hva hvis den daglige kontakten med skolen ikke gir svar på alt?

Barnevernet i Sandefjord er tilgjengelig som normalt. Tlf. 33 41 65 30.

Barnevernvakta i Sandefjord er tilgjengelig på kveldstid og i helger. Tlf. 33 31 02 03.

Barneombudet: Ved utrygghet for seg selv eller andre, ring barnas alarmtelefon: Tlf. 116 111.

PP-tjenesten og dens rådgivere er tilgjengelige som normalt. Tlf. 33 41 66 40.

Kommunens oversikt over hvor man kan henvende seg.

Helsedirektoratets informasjonstelefon (om korona): Tlf. 815 55 015.

Siden er oppdatert 16.08.21

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?