De fleste unge i Sandefjord har det bra

De fleste ungdommene i Sandefjord kommune har det bra, men samtidig er det mange som ikke opplever at de har god livskvalitet. Det er blant hovedfunnene i årets Ungdata-undersøkelse.

86 prosent av 2126 ungdomsskoleelever i Sandefjord kommune deltok på den store undersøkelsen Ungdata i mars i år. Også elevene på videregående skole deltok. Et meget spesielt år gjør at ikke alle funnene nødvendigvis kan sammenlignes direkte med funnene fra tidligere år.

Et hovedfunn er uansett at de fleste ungdommene i Sandefjord kommune sier de har det bra. Likevel er det for mange som svarer at de ikke har en god psykisk helse, dette gjelder spesielt jentene.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som jobbe videre med undersøkelsen.

– Vi takker alle ungdommene som har svart på undersøkelsen, og tenker at dette gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen å jobbe videre med sier Bente Julie Prydz, koordinator og leder av arbeidsgruppen for Ungdata.

Det er allerede mye bra på gang rettet mot ungdommene i Sandefjord kommune. Eksempler på dette er Tenkhelse inn i skolen, ny organisering i kommunalområdet som jobber med barn og unge, mer fysisk aktivitet i ungdomsskolen, ungdomsklubber tre steder i kommunen, Helsestasjon for ungdom, prosjekt Tenk Sammen og Sommerfjordskolen.

 

Dette er noen av funnene i Ungdata 2021 blant ungdomsskoleelever i Sandefjord kommune

  • De fleste ungdommer er godt fornøyd med livet sitt.
  • 67 prosent er fornøyd med lokalmiljøet sitt, og mange oppgir at de er godt fornøyd med kommunens kulturtilbud og idrettsanlegg.
  • Det fysiske aktivtetsnivået er lavere enn for sammenlignbare kommuner. Mer enn 20 prosent er ikke fornøyd med den fysiske helsa si og hele 22 prosent rapporterer om «mange psykiske plager de siste sju dagene».
  • Flere i Sandefjord enn i sammenlignbare kommuner mangler en fortrolig venn og har opplevd ensomhet.
  • Færre røyker og bruker snus, men en høy andel rapporterer at de har brukt eller er blitt tilbudt hasj det siste året.
  • 62 prosent av alle elevene er fornøyd med skolen sin.
  • Tydelig økning i skjermbruk. Guttene spiller onlinespill og jentene er på sosiale medier.
  • 57 prosent oppgir at de ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet, en økning på ti prosentpoeng fra 2017.
  • En av tre jenter i ungdomsskolene svarer at de ofte gruer seg til å gå på skolen.

Leder for Ungdata-arbeidsgruppen i Sandefjord kommune er
Bente Julie Prydz 
benpry@sandefjord.kommune.no

Oppdatert: 07.06.2022 kl.17:16

Publisert: 09.06.2021