Forbud mot bruk av fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer

I gjeldende politivedtekt § 5 nr. 1, for området «tidligere Sandefjord kommune», er det gitt et generelt forbud mot å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kommunestyret i Sandefjord kommune besluttet i møte 19.12.17 i tillegg at tillatelse fra politiet ikke er påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes utenfor sentrum i Sandefjord by i tidsrommet fra 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.

Med sentrum menes her området innenfor disse stedsangivelser:
Fra Tempokrysset østover til bunnen av Dølebakken og til rundkjøringen ved Sandar kirke.  Fra Gokstadveien østover til Prestegårdsveien og sørover til enden av denne veien.  Langs Preståsen sørover til krysset Brydedamveien/Breiliveien.  Fra Breiliveien til Kamfjordgata og sørover til rundkjøringen i Kilenkrysset.  Derfra vestover, over Indre Havn til krysset Hystadveien/Leif Weldingsvei og nordover langs Sandefjordsveien til Tempokrysset.