Tidligere og strengere vanningsforbud i Høyjord

Faren for økte fluorverdier i drikkevannet fra Moa vannverk fører til at kommunen innfører vanningsforbud i Høyjord fra 1. mai til 1. oktober.

– Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vannet ikke kan brukes til drikkevann og må derfor innføre tidligere og strengere vanningsrestriksjoner enn normalt, forteller ansvarlig for kommunens vannverk, Stein Jørgensen. Dette rammer 500 til 600 innbyggere som har Moa vannverk som sin vannkilde.

Kun vanne med kanne
Vanningsrestriksjonene innebærer at man kun kan vanne med kanne. Spreder eller slange er ikke tillatt og det gis ikke dispensasjon til vanning av nysådde plener eller ferdigplener.

Jørgensen ønsker å gjøre dette kjent nå, før folk går i gang for alvor med årets hageforberedelser.
– Mange bruker gjerne påsken til å kjøpe inn busker og planter til sommersesongen. Men nå som et strengt vanningsforbud trer i kraft allerede fra 1. mai, kan det være lurt å tenke seg om, råder Jørgensen. Han beklager at slike tiltak må innføres, men håper folk har forståelse for at det er nødvendig. Og han lover at det snart vil bli bedre.

 Bilde: Fra kommunens vannverk på Moa/Høyjord (Radonanlegget fremst i bildet)

Bilde: Fra kommunens vannverk på Moa/Høyjord (Radonanlegget fremst i bildet)

Løsningen er på vei
– Vi er nå i en anbudsprosess for å kjøpe inn og installere et såkalt RO-anlegg (omvendt osmose) til vannverket. Dette renser vannet for fluor og sørger for en varig løsning med lave fluorverdier. Men fram til dette kommer i drift, må vi holde vannforbruket så lavt som mulig, sier Jørgensen.

– Av erfaring vet vi at folk bruker dobbelt så mye vann i sommerhalvåret som ellers. Hvis det skjer i år, må vi ta i bruk en tredje brønn, der fluorinnholdet er enda høyere enn i de to brønnene som allerede er i bruk. Det vil i så fall føre til at vannet i området ikke kan brukes til drikkevann. Det må vi gjøre hva vi kan for å unngå, oppfordrer kommunens vannsjef. Han håper det nye anlegget kommer i normal drift snarest mulig etter sommeren.

Vannet kan drikkes
Kommunen har en god dialog med Mattilsynet, som er de som følger opp grenseverdiene for fluorinnhold og andre mineraler i drikkevann. Innbyggerne i området har også blitt orientert om situasjonen, blant annet med informasjon og retningslinjer fra kommuneoverlegen. Her presiserer han at det ikke helsefarlig for voksne å drikke vannet, bruke det til matlaging eller pusse tennene i det. Man bør imidlertid ikke øke inntaket av fluor ytterligere gjennom å benytte tannkrem med fluor eller fluorholdig skyllemiddel. De som bør begrense bruken av vannet, sier han, er gravide og ammende, samt barn under sju år. Man bør heller ikke benytte vannet i matlaging til spedbarn.

Tre vannposter
Det er etablert tre vannposter i området, der man kan tappe vann med lave fluorverdier.
Disse ved Torp vannverk, Kodal renseanlegg og Møylandsenteret. På Høyjord skole og Høyjord barnehage er det i tillegg installert RO-anlegg, slik at barna der er sikret vann med lave fluorverdier.

Oppdatert: 03.10.2022 kl.17:16

Publisert: 25.03.2022