Lærings- og mestringsenteret

Lærings- og mestringssenteret er et lavterskeltilbud.

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen også når helseutfordringer oppstår.