Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Sandefjord kommune

Frisklivssentralen i Sandefjord kommune er et folkehelsetilbud for innbyggerne i kommunen.  Tilbudet retter seg mot personer som ønsker å endre levevaner og bedre helsen.  Vi ønsker å  bidra til å øke mestring og fremme fysisk, psykisk og sosial helse.

Frisklivssentralen har ulike tilbud til barn, ungdom og voksne. Her kan du være med på aktiviteter og få oppfølging tilpasset deg og din situasjon.

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten er gratis, med unntak av bassenggruppene, og varer i 16 uker. Tilbudet består av:

  • treningstilbud på ulike nivåer
  • ulike veilednings- og mestringstilbud
  • individuelle helsesamtaler

Dersom du ønsker kan du fortsette å delta på en del av gruppene også utover reseptperioden. Dette koster 500 kroner per semester. 

Fastlege og annet helsepersonell kan henvise til Frisklivsentralen. Du kan også ta direkte kontakt med oss. 

Timeplaner

Tilbudet ved de ulike sentralene varierer. Alle innbyggerne i Sandefjord kommune kan benytte tilbudene uavhengig av bosted. 

Timeplan aktiviteter friskliv i Sandefjord, Stokke og Andebu

Timeplan friskliv (pdf)

 

Andre tilbud i kommunen

 Glimt - aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer, med fokus på fysisk aktivitet

Lærings- og mestringssenteret - ulike tilbud og kurs knyttet opp til å leve med ulike helseutfordringer 

Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Sterk og stødig er treningsgrupper for seniorer ledet av frivillige som er blitt kurset. Sterk og stødig passer for deg som opplever å være litt ustø. Du må komme deg til/fra trening på egenhånd og ikke være avhengig av ganghjelpemiddel innendørs.

Informasjon om Sterk og stødig

Aktivitet for barn og unge

Informasjonsark om Frisklivsgrupper for barn og unge

Informasjonsark om Frisklivsgrupper for barn og unge

Kontaktinformasjon

Epost:  frisklivssentralen@sandefjord.kommune.no

Facebook: Frisklivssentralen i Sandefjord kommune

Stokke

Ida Soltveit Mjøsund, telefon 907 09 375

Stokke rådhus
Nygaards allé 1
3160 Stokke

Andebu

Sølvi Hansen, telefon 33 43 96 77 eller 900 90 615

Andebu Sentrum 14
3158 Andebu 

Sandefjord

Heidi Kirkhus, telefon 416 06 423

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Bildegalleri

Kristian Verde gir bassengtrening

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?