Aktivitetstilbud friskliv Sandefjord

All deltakelse på grupper skal skje etter avtale med Frisklivsentralen.

Mer informasjon om Frisklivsentralen finner du her:

 

Facebook: Frisklivsentralen i Sandefjord

Hjemmesiden: Sandefjord kommune Frisklivsentralen