Aktivitetstilbud friskliv Sandefjord

Aktivitetskalender

All deltakelse på grupper skal skje etter avtale med Frisklivsentralen.

Mer informasjon om Frisklivsentralen finner du her:

Mer info om Frisklivsentralen 

Facebook: Frisklivsentralen i Sandefjord

Hjemmesiden: Sandefjord kommune Frisklivsentralen