Bo- og servicesenter (seniorsenter)

Om Seniorsentrene

Sandefjord kommune har ni seniorsentre lokalisert i ulike deler av kommunen. Seniorsentrenes fokusområder er aktiviteter, arrangementer, ernæring, frivillig arbeid og sosialt samvær.

På seniorsentrene kan du blant annet

 • benytte deg av mange titalls ulike aktiviteter og arrangementer hver uke.
 • nyte hjemmelaget middag og andre fristende smaker i sentrenes cafeer.
 • få pleie av hår og føtter hos fotterapeut og frisør.
 • bidra som frivillig, ved å hjelpe til med meningsfulle oppgaver
Hvem er sentrene for?

Sentrene er både for deg som

 • ønsker å være med på å påvirke og utvikle tilbudet
 • ønsker å bidra som frivillig
 • ønsker å bruke tilbudene

Seniorsentrenes tilbud er for deg som bor i eget hjem, og for deg som bor i en av de nærmere 500 leilighetene på sentrene.

Hva er sentrenes mål?

Seniorsentrene er en sentral del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Sentrenes mål er at vi sammen med deg skal bidra til at du skal kunne bo, og leve godt, i eget hjem, så lenge som mulig. Dette er i tråd med handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord, som er knyttet opp til kvalitetsreformen Leve hele livet.

Hvordan kommer jeg i kontakt med sentrene?

Bugårdsenteret Tlf. 33 41 58 00

Engveiensenteret Tlf. 33 29 55 90/48 00 52 16

Forsmannsenteret Tlf. 91 71 54 71

Framnessenteret Tlf. 33 41 59 00

Parkensenteret Tlf. 33 41 84 14 (hverdager mellom 11.00 og 15.00)

Ranviksenteret Tlf. 95 36 04 64

Solvangsenteret Tlf. 90 85 34 25

Møylandsenteret Tlf. 91 59 75 45 (tlf til miljøarbeider)

Aagaardstunet (sentertilbudet åpnes høsten 2023)

Hva er åpningstidene?

Seniorsentrene er åpne på dagtid alle hverdager. Kafeteriaene er også åpne i helgene og på helligdager. Flere steder er det også kveldsarrangementer.

Åpningstiden varierer noe fra senter til senter. Se informasjon under hvert enkelt senter.

Hvem samarbeider sentrene med?

Seniorsentrene samarbeider med en rekke lag og foreninger. Noen har møter og aktiviteter i sentrenes lokaler, andre bidrar med frivillig innsats. Mer informasjon om dette finner du under informasjon om hvert enkelt senter.

Informasjon om hvert senter

Det er ulike tilbud på de ulike sentrene. I lenkene under finner du informasjon om hvert senter.

Bugårdsenteret Tlf. 33 41 58 00

Engveiensenteret Tlf. 33 29 55 90/48 00 52 16

Forsmannsenteret Tlf. 91 71 54 71

Framnessenteret Tlf. 33 41 59 00

Parkensenteret Tlf. 33 41 84 14 (hverdager mellom 11.00 og 15.00)

Ranviksenteret Tlf. 95 36 04 64

Solvangsenteret Tlf. 90 85 34 25

Møylandsenteret Tlf. 91 59 75 45 (tlf til miljøarbeider)

Aagaardstunet (sentertilbudet åpnes høsten 2023)

Frivillige

Ønsker du å gi av din tid, bistå med meningsfulle oppgaver, og være en del av et sosialt og hyggelig miljø? Via et godt samarbeid med frivillige kan seniorsentrenes gode tilbud opprettholdes og utvikles. Vi trenger deg.

Frivilligbrosjyre

I seniorsentrenes frivilligbrosjyre forteller dagens frivillig om hvorfor nettopp du bør bli frivillig. Ta en kikk og bli inspirert.

Frivilligbrosjyre

Vil du bli frivillig?

Seniorsentrenes ni sentre har ca 250 flotte frivillige.  Det er mange, men vi har behov for mange flere; for å kunne opprettholde og utvikle tilbudet i senterdriften, og gi et godt tilbud til et økende antall eldre.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å gi litt av din tid og utføre meningsfulle oppgaver i et godt miljø.

Ta kontakt med senteret der du ønsker å være frivillig, enten via telefon eller mail. Du finner kontaktinformasjon under informasjon om ditt senter. Dersom du ønsker å være frivillig på flere sentre er det viktig at du informerer om det.

Du kan også kontakte kommunens frivilligkoordinator for bistand.

Vi gleder oss til å møte deg!

Hvorfor være frivillig?

Frivillig arbeid bidrar til å ivareta velferdssamfunnet, og er også positivt for den som gir av sin tid. Frivillig arbeid kan blant annet gi deg:

 • Bedre helse
 • Sosiale dager
 • Egenmestring
 • Utvidet nettverk
 • Opplevelse av å være til nytte for andre enn dine nærmeste

Som frivillig på et av sentrene samarbeider du med andre frivillige og med ansatte på senteret. En av de ansatte blir din kontaktperson. Du får god og tett oppfølging.

Som takk for innsatsen belønnes du etter dugnadsprinsippet og får "gavekort" på måltider fra kafeteriaen. En gang i året blir du invitert til fest med andre frivillige, med treretters middag og underholdning.

Hva kan du bidra med?

Seniorsentrene har behov for frivillig bistand til det meste, til gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, i kafeteriaen og i miljøet på senteret. Du kan være frivillig flere ganger i uka, eller sporadisk noen få ganger i året. Sentrene har mange etablerte oppgaver for frivillige, men trenger også frivillige til nye aktiviteter og tilbud. 

Eksempler på frivillige oppgaver:

 • Servere/være vertskap for frokostgruppe eller kveldsmatgruppe 

 • Mobil- og datahjelp; veilede en til en eller ha opplæring 

 • Transport til og fra arrangementer og aktiviteter 

 • Hagearbeid 

 • Arrangementer: Bistå før, under eller etter. F.eks rigge og servere, gjøre innkjøp eller underholde. 

 • Være vertskap eller oppvaskhjelp i kafeteria, hverdager eller helger 

 • Følge til ulike aktiviteter og avtaler 

 • Lage produkter for salg, på snekkeravdeling, hobbyavdeling eller fra eget hjem; til inntekt for aktivitetsavdelingen. 

 • Kjøre eller gå med middag hjem til eldre 

 • Holde foredrag, underholde, andre kulturelle innslag. 

 • Bistå i ulike aktiviteter/aktivitetsgrupper; eksempelvis bingo, quiz, ballspill, treningsgruppe, tur i nærområdet, generasjonsmøter mm. 

 • Høytlesing 

Frivillig innsats skal være lystbetont. Det er viktig at oppgavene passer med dine interesser og ønsker. Kanskje akkurat du kan være med å utvikle noe nytt på bakgrunn av din erfaring og kompetanse. Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva du kan bidra med.

Ung frivillighet - en god erfaring

Seniorsentrene vil gjerne komme i kontakt med deg som er ungdom eller ung voksen, og som ønsker å gi av din tid. I senterdriften er det flere frivillige oppgaver som kan utføres etter skoletid og i helger.

Seniorsentrene arbeider for å skape gode generasjonsmøter. Vi tror at frivillig innsats av unge, for eldre skaper gode øyeblikk og erfaring både for deg som gir av din tid og for de som mottar.

Frivillig innsats gir deg erfaringer som du kan få nytte av senere i arbeidslivet. Kanskje kan også frivillig innsats være en inngangsport til arbeidslivet; til lønnet arbeid som ekstrahjelp eller vikar i senterdriften eller i andre tjenesteområder i kommunen. Frivillig innsats er et fint tillegg på CV-en. 

Kafeteria

I senterdriftens hyggelige kafeteriaer kan du nyte hjemmelaget middag, dessert, kaker, hjemmebakst, en god kopp kaffe, eller påsmurte fristelser fra disken. Målgruppen er pensjonister og personer som mottar trygd, men du kan gjerne ta med yngre familiemedlemmer eller venner.

Åpningstider

De fleste kafeteriaene er åpne for alle fra 08.30-15.00, med middag fra 13.00. Det er noe lokale variasjoner. Se åpningstider per senter for eksakt informasjon. 

Følgende kafeteriaer er åpne helger og helligdager: 

 • Engveiensenteret
 • Framnessenteret
 • Solvangsenteret
 • Bugårdsenteret
 • Forsmannsenteret
Kontaktinformasjon senterkjøkken
 • Bugårdsenteret tlf. 33 41 58 04

 • Engveiensenteret tlf: 33 29 55 95

 • Forsmannsenteret tlf. 91 63 44 56

 • Framnessenteret tlf. 33 41 59 07

 • Ranviksenteret tlf. 95 43 11 30

 • Solvangsenteret tlf. 90 36 57 16

 • Møylandsenteret tlf. 91 59 78 47
Priser

Prisliste kafeteria/cafe 2023

Middagsmeny

I kafeteriene serveres hjemmelaget middag og suppe eller dessert hver dag. 

Flere av kafeteriaene har månedsmenyer, andre har ukesmenyer. I linkene under finner du noen av månedsmenyene. Menyer fra hver kafeteria kan også hentes på senteret. Informasjon legges ut på sentrenes facebooksider.

Middagsmeny Solvang, september

Middagsmeny Framnes, september

Middagsmeny Bugården, september

Middagsmeny Engveien, september

Middag levert hjem

Dersom du ikke lenger greier å lage middag eller varme opp ferdigkjøpt middag, kan du søke om å få varm middag levert hjem. Maten leveres av hjemmesykepleien og blir laget på kjøkkenene til bo- og servicesentrene. Tjenesten er behovsprøvd og du betaler for middagen. Du kan søke selv eller få hjelp av hjemmetjenesten, om du har dette som en tjeneste. Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider, og du kan også få den på papir, ved å kontakte kommunens bolig- og tjenestekontor.

Dersom du får avslag på din søknad, kan du ta kontakt med ditt nærmeste senter og høre om det er mulig å få levert middag hjem via frivillige i hverdagene. Tilbudet avhenger av kapasitet.

Frokostgruppe

Flere av sentrene inviterer til felles frokost. Bordet dekkes med et rikt utvalg; her er det noe som frister en hver smak. Frivillige eller ansatte hjelper deg med å smøre dersom du trenger det. Felles frokost er sosialt og smakfullt.

Per dags dato er det tilbud om felles frokost på Bugårdsenteret, Forsmannsenteret, Framnessenteret, Engveiensenteret og Solvangsenteret. Fra oktober 2023 er det også felles frokost på Aagaardstunet.

Kveldsmatgruppe

På flere av sentrene er det kveldsmatgrupper. Å spise kveldsmat sammen øker appetitten, er hyggelig og sosialt. 

Foreløpig er det kveldsmatgrupper mellom 1-3 kvelder i uken på Bugårdensenteret, Parkensenteret, Framnessenteret, Engveiensenteret og Solvangsenteret. På Forsmannsenteret er det kveldsmatgrupper alle hverdager. På Aagaardstunet blir det felles kveldsmat en hverdag i uken fra oktober 2023.

Ta kontakt med senteret dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet.

Catering

Flere av senterkjøkkenene tilbyr catering til målgruppen, ved kapasitet. Hva med å bestille snitter, koldtbord eller en smakfull gryte til ditt selskap?

Prisliste catering 2023

Riktig ernæring

Mat og måltider er en vesentlig del av hverdagen og viktig både for psykisk og fysisk helse, for trivsel og for funksjonsnivå. Riktig ernæring og det gode måltid er et av fokusområdene i senterdriften.

Maten som produseres på senterkjøkkenene følger retningslinjene fra Nasjonalt råd for ernæring.

Ernæring er et satsingsområde i pleie og omsorgstjenestene i Sandefjord kommune. Dette omtales nærmere i handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord. 

 

Produksjonskjøkken og mottakskjøkken

Det meste av maten som selges i kafeteriaene produseres på senterets kjøkken. Forsmannsenteret, Solvangsenteret, Framnessenteret, Bugårdsenteret og Engveiensenteret har det som kalles produksjonskjøkken. Ranviksenteret, Møylandsenteret og Aagardstunet har mottakskjøkken; det vil si at noe av maten som serveres her leveres ferdig fra et av de andre sentrene. Parkensenteret har ingen produksjon og får levert mat fra Bugårdsenteret.

Diett og spesialkost

Kjøkkenet tilbyr alle former for dietter og spesialkost. Ved spesielle behov for ernæring tilbys måltidspakker. 

Låne lokaler

Det er mulig å låne/leie lokaler til selskaper og andre arrangementer ved flere av bo- og servicesentrene.

Aktivitetsoversikt

På seniorsentrene er det aktiviteter både for deg som liker dans og sang, for deg som ønsker å trimme kropp eller hjerne, og for deg som foretrekker kulturelle innslag. Sentrene inviterer til generasjonsmøter, ber inn til fest, gir dataopplæring og mye mer. Alle seniorer er velkomne. Her er det tilbud for seniorer i alle aldre. Noen av aktivitetene krever påmelding, andre kan du bare møte opp på. 

For mer informasjon om tilbud per senter, se programmene som du finner under informasjon om hvert enkelt senter. Ta gjerne også kontakt med en av våre hyggelig medarbeidere.

Bingo

På Framnessenteret, Bugårdsenteret, Solvangsenteret, Ranviksenteret, Parkensenteret og Engveiensenteret arrangeres det bingo jevnlig. Her er det fine premier og servering av noe søtt. 

Bowling og ballspill

På flere av sentrene spilles en forenklet versjon av bowling både inne og ute. Flere steder er det også faste ballaktiviteter og ballcasino.

Curling

På Forsmannsenteret er det en egen curlingklubb som møtes hver annen uke i like uker.

Dataklubb, opplæring nettbrett og mobil

På Bugårdsenteret og Forsmannsenteret er det dataklubb. Her gis det opplæring i bruk av PC, mobil og nettbrett. Sentrene samarbeider med frivilligsentralene og Seniornett, som tilbyr dataopplæring ulike steder i Sandefjord, Stokke og Andebu.

Det er behov for opplæring i nettbrett og smarttelefon på alle sentrene. Ta kontakt med senteret dersom du har lyst og mulighet til å være frivillig og bistå med slik opplæring.

Mer informasjon om digital mestring finner du på seniorsiden.

Dans og danseglede

Hvis det rykker i dansefoten er bo- og servicesentrene noe for deg. På Engveiensenteret og Forsmannsenteret er det seniordans hver uke. I tillegg kan du delta på danseaften på Forsmannsenteret annenhver fredag.

I tillegg til faste ukentlige danseaktiviteter arrangeres dansekvelder på flere av sentrene, blant annet på Bugårdsenteret.

Gruppen Danseglede er for yngre seniorer. Her er det påmelding. Ta kontakt med Forsmannsenteret for mer informasjon.

Frokostgruppe

På flere av sentrene er det frokostgrupper. En hyggelig og sosial start på dagen; både for deg som bor på senteret og for deg som bor utenfor senteret.

Glassfusing

På Forsmannsenteret har du mulighet til å prøve deg på glassfusing. Glassfusing er skjæring og sammensmelting av kunstglass. Glasset kan formes til en gjenstand.

Herrecafé og herregruppe

På Engveiensenteret er det en egen herrecafé som møtes ukentlig. Sosialt samvær med prat om stort og smått. Servering av kake og kaffe.

På Bugårdsenteret er det Guttas kveld en gang i måneden. Underholdning, humor, prat og middag står på menyen.

Håndarbeid og matlaging

På de fleste sentrene er det flere ulike håndarbeidsaktiviteter. Du kan blant annet delta i aktivitetsgrupper som vever, strikker, syr, broderer, lager blomsteroppsatser, pynt til høytid. Mye av det som lages selges på senteret. Inntekten brukes til aktiviteter til brukerne av senteret.

På noen av sentrene er det også aktiviteter som baking og sylting; ikke minst i forbindelse med høytider.

Flere av sentrene har strikkekafeer og håndarbeidsgrupper som driftes av frivillige. Noen steder er dette på formiddagen, andre steder på ettermiddagen. Flere har servering.

Et par av sentrene samarbeider med SFO i nærmiljøet. Til Forsmannsenteret kommer ukentlig barn fra SFO for å lære å strikke.

Kort- og brettspill

På Framnessenteret og Ranviksenteret er det aktiv bridgegruppe. På Forsmannsenteret er det en gruppe for deg som liker å spille amerikaner. Dette er selvdrevne grupper, som ikke styres av senterets ansatte. Det må være ledig plass for at nye brukere skal kunne delta. Nye deltagere må kunne spillet.

På flere av sentrene er også brett- og kortspill en fast, ukentlig aktivitet som samler mange til sosialt samvær.

Kveldsmatgruppe

På alle sentrene er det kveldsmatgruppe en eller flere ganger i uken. Her serveres smakfull mat i hyggelig samvær. Noen steder er det også knyttet en aktivitet eller underholdning til måltidet. Det er plass til flere!

Lesegruppe

På Forsmannsenteret og Bugårdsenteret er det lesegruppe hver uke. På flere av sentrene er høytlesing en aktivitet.

Livsgledebarnehage

Flere av sentrene er med i prosjektet Livsgledebarnehage (ekstern nettside). Disse får jevnlig (1-2 ganger i måneden) besøk av barn fra barnehager. Per dags dato er Parken, Forsmann og Bugården med i dette prosjektet. Fokuset er generasjonsmøter gjennom aktiviteter som sang, musikk. form og farge og mat.

Øvrige sentre har også samarbeid med barnehager og skoler og får jevnlig besøk av barn i nærmiljøet. Mer informasjon om konserter og besøk av barn finner du i arrangementsoversikten.

Male, tegne, lage kort

På et par av seniorsentrene er det egne male- og tegnegrupper.

På Forsmannsenteret kan du lage dine egne kort og ha sosialt samvær med andre kortlagere. Du må selv ha med det du trenger for å lage kort.

Å lage kort er også en sporadisk aktivitet på flere av de andre sentrene.

Petanque

Utenfor Møylandsenteret er det en Petanque-bane som kan brukes av alle. Opplæring kan gis ved behov.

Solvangsenteret har også en petanquebane som det er mulig å benytte.

Quiz, gruble og kryssord

Liker du å trimme hjernen? Da kan du delta på en av de populære quiz, kryssord eller gruble-aktivitetene på sentrene. På noen av sentrene deles man inn i grupper for sammen å prøve å finne svar på nye ukentlige spørsmål. På andre sentre svarer man individuelt. På alle sentrene er dette en sosial og populær aktivitet.

Sang og musikk

På flere av sentrene er det allsang en gang i uken eller en gang i måneden; akkompagnert av gitar, piano eller trekkspill. Her synges kjente, gode slagere som de aller fleste kan. Alle deltagere får utdelt teksthefte. I tillegg arrangeres konserter på alle sentre. Det finner du mer informasjon om under arrangementer

Shuffleboard

Engveien har en Shuffelboard-gruppe som møtes ukentlig. Dette er et spennende bordspill med pucker. Et populært tilbud.

Snekkerverksted og treskjæring

På flere av sentrene er det velutstyrte snekkerverksteder. Her møtes snekkergrupper for sosialt samvær og aktivitet. Snekkergruppa lager blant annet produkter på bestilling, produkter som selges på senteret, gevinster til utlodning mm. På Ranviksenteret er det i tillegg er treskjæringsgruppe.

Trening

Fysisk aktivitet er viktig for både psykisk og fysisk helse og funksjonsnivå. På seniorsentrene tilbys derfor et bredt spekter av ulik trening hver uke.

 • Balansegrupper tilbys på Parkensenteret, Bugårdsenteret, Framnessenteret, Ranviksenteret og Forsmannsenteret. Treningen ledes av fysioterapeuter.

 • Sterk og stødig tilbys på Engveiensenteret, Forsmannsenteret og Bugårdsenteret. Treningen ledes av frivillige som har blitt kurset.

 • Enkel trim tilbys på både Ranviksenteret, Engveiensenteret og Møylandsenteret.

 • Stoltrim er et av tilbudene på Bugårdsenteret og Parkensenteret.

 • Vedlikeholdstrening er et tilbud på Framnessenteret. Dette er et samarbeid mellom frivillige og ansatte ved senteret.

 • Sittedans tilbys på Møylandsenteret, Forsmannsenteret, Framnessenteret og Bugårdsenteret.

 • Trim i regi av LHL arrangeres på Forsmannsenteret.

 • Trening med qigong (puste- og bevegelsesteknikk) tilbys på Forsmannsenteret.

 • Mosjon på Engveiensenteret er for deg som liker litt høyere tempo.

 • Framnestrimmen er en gruppe som møtes jevnlig og trener i fellesskap i treningsrommet.

I tillegg til treningsgrupper til faste tider kan du benytte sentrenes treningsfasiliteter kostnadsfritt etter avtale.

Tro og livssyn

På de fleste sentrene er det faste ukentlige eller månedlige andakter og møter om tro og livssyn. Dette arrangeres som regel i regi av nærmiljøets kirkesamfunn.

Turgrupper

De fleste sentrene har turgrupper. Disse ledes ofte av frivillige. Turene går til områder i nærområdet; til fots og/eller med ulike hjelpemidler.

Organiserte rusleturer i nabolaget er i tillegg en fast ukentlig aktivitet både på Bugården, Parken, Møyland og Engveien.

Yoga

På Forsmannsenteret er det morgenyoga en gang i uken.

Arrangementskalender

I tillegg til faste aktiviteter og aktivitetsgrupper kan du delta på mange titalls arrangementer på sentrene hver måned. Konserter, afternoon tea, fester, dans og foredrag; her er det noe for enhver smak. I linken under får  du mer informasjon om tilbudene:

Hvem kan søke senterleilighet?

Leilighet i seniorsentrene er et tilbud til deg som er pensjonist eller ufør, som mestrer din egen tilværelse, men trenger tilpasset bolig av helsemessige årsaker. Søknad sendes til Boligkontoret

Hvem kan søke?

Du kan søke senterleilighet dersom

 • du har en uhensiktsmessig bosituasjon og har behov for tilrettelagt bolig.
 • du kan bo selvstendig til tross for funksjonssvikt, eventuelt med bistand fra hjemmetjenesten.
 • du står i fare for å utvikle sosial isolasjon, og ikke mestrer å oppsøke sosiale arenaer på egenhånd.
 • en slik boform kan utsette ytterligere funksjonssvikt.
 • du ikke selv kan ivareta dine interesser på boligmarkedet.

Søk om senterleilighet

Tildeling av leilighet

På grunn av stor pågang av søkere, prioriterer vi deg som

 • fysisk, psykisk eller sosialt trenger en slik boform for å kunne opprettholde et godt funksjonsnivå.
 • har et særskilt behov for en spesielt tilpasset bolig for å utsette, hindre eller erstatte innleggelse i institusjon.

Når vi tildeler en bolig, vurderer vi også beboergruppens sammensetning og funksjonsnivå.

Pris

Husleien i seniorsentrene kan varierer. I noen av seniorsentrene er det leiligheter med innskudd, i andre kreves det et depositum.

Opplysninger om husleie, innskudd og depositum vil framkomme i tilbudsbrevet om leilighet.

 

 

 

Oppdatert: 06.09.2023 kl.15:44

Publisert: 18.11.2013

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?