Bo- og servicesenter

Hva skjer på sentrene i Covid-19 tid?

 • Aktiviter: De fleste aktiviter og grupper har startet opp igjen. Kapasiteten i de ulike gruppene er imidlertid begrenset grunnet smittevern- og avstandsregler. Ta kontakt med senteret for å få mer informasjon om aktiviteter og kapasitet. Vi bestreber oss på å gi deg et godt tilbud og vurderer flere grupper innenfor en aktivitet der det er et behov. Eksempler på aktiviteter som per nå har kapasitet:

  • Treningsgruppe ute, Bugården (mandager fra 14.30)
  • Vevegruppe Bugården (settes i gang dersom nok interesserte)
  • Håndarbeidsgruppe Framnes (formiddagen, dag etter avtale)
  • Strikkekafe Engveien (tirsdager og torsdager, fra 14.00-16.00) 
  • Lett trim Engveien (onsdager, fra 10.30-11.00)

 • Arrangementer: Det er begrenset antall plasser på arrangementene som gjennomføres. Per nå er det derfor kun et fåtall av disse som legges ut i arrangementskalenderen. Etter Covid-19 vil du igjen finne et variert og rikt tilbud i arrangementskalenderen.

 • Program: Sentrene utarbeider nå ukes- eller månedsplaner basert på hva som er mulig å gjennomføre innenfor gjeldende smittevernsregler. Vi bestreber oss på å legge disse ut fortløpende, under informasjon om hvert enkelt senter. Grunnet Covid-19 er det ikke utarbeidet halvårsprogrammer for bo- og servicesentrene i 2020.

 • Frisør og fotterapeut på senteret kan ta i mot kunder som ikke bor på senteret. Frisør og fotterapeut følger lokale retningslinjer for smittevern ved behandling på bo- og servicesenter. Kunden må blant annet følges inn og ut av lokalet og desinfisere hender før de går inn i bygget. Kunden kan ikke oppholde seg i felleslokaler eller bruke fellestoaletter.

 • Kafeteria er åpen for middagsgjester/kunder i en definert periode alle hverdager. Kapasiteten er begrenset. Tilbudet varierer fra senter til senter. De fleste steder er åpningstider fra 14.00-15.00. Ta direkte kontakt med senteret for mer informasjon. Utenom tidspunkt for middagservering til gjester/kunder er kafeteria kun åpen for beboere, men mat kan bestilles inn på aktivitetsrom.

 • Smittevern: Alle besøkende og brukere av senteret må være friske, kan ikke ha vært på reise utenfor Norge de siste ti dagene, og må følge smittevernsregler. Kontaktinformasjon til deltagere på ulike aktivitetstilbud og kunder i kafeteria skrives ned. Deltagerlister oppbevares på senteret i en viss periode.

 • Inngangsdører er låst store deler av dagen. Informasjon om hvordan du får adgang til senteret er hengt opp på utsiden. 

Brukere av senteret bes lese gjennom følgende informasjon før oppmøte. Det er i tillegg utarbeidet egne retningslinjer for vikarer, personer i praksis, frivillige og lag/foreninger som benytter lokalene. 

Informasjon til beboere og pårørende

Her kan du som bor på et av bo- og servicesentrene, og dine nærmeste, få informasjon om hvordan covid-19 påvirker hverdagen på sentrene. Artikkelen gir blant annet informasjon om aktiviteter, besøksregler og fellesmåltider. Her kan du også finne svar på ofte stilte spørsmål.

Om bo- og servicesentrene

Sandefjord kommune har åtte bo- og servicesentre lokalisert i ulike deler av kommunen. Senterdriftens fokusområder er aktiviteter, arrangementer, ernæring, frivillig arbeid og sosialt samvær. På bo- og servicesentrene tilbys ukentlig mange titalls ulike aktiviteter og arrangementer. På syv av sentrene er det kafeteria med bredt utvalg og alle rettigheter. På flere av sentrene er det også fotpleier/fotterapeut og frisør.

Sentrene er både for deg som ønsker å være med på å påvirke og utvikle tilbudet, for deg som ønsker å bidra som frivillig og for deg som kun ønsker å bruke tilbudene. Bo- og servicesentrenes tilbud er for deg som bor i eget hjem, og for deg som bor i en av de nærmere 500 leilighetene på sentrene.

Bo- og servicesentrene er en sentral del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Vårt mål er at vi sammen med deg skal bidra til at du skal kunne bo, og leve godt, i eget hjem, så lenge som mulig. Dette er i tråd med handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord, som er knyttet opp til kvalitetsreformen Leve hele livet.

Kontaktinformasjon

Bugårdensenteret: Tlf. 33 41 58 00

Engveiensenteret: Tlf. 33 29 55 90

Forsmannsenteret: Tlf. 33 41 56 00

Framnessenteret: Tlf. 33 41 59 00

Parkensenteret: Tlf. 33 41 84 14 (hverdager mellom 11.00 og 15.00)

Ranviksenteret: Tlf.33 41 86 27

Solvangsenteret: Tlf. 33 41 55 00

Møylandsenteret: Tlf. 91 59 75 45 (tlf til miljøarbeider)

Mer detaljert kontaktinformasjon finner du under informasjonen om hvert enkelt senter.

Åpningstid

Bo- og servicesentrene er åpne dagtid alle hverdager. Kafeteriaene er også åpne i helgene og på helligdager. Utover det varierer åpningstiden noe fra senter til senter. Se informasjon under hvert enkelt senter.

Program

Hvert senter har sitt eget program med informasjon om aktiviteter og arrangementer. Tilbudene varierer på de ulike sentrene. Du finner programmet under informasjon om hvert enkelt senter.

Aktivitetstilbud

På sentrene tilbys en rekke faste aktiviteter. Her finner du noe for enhver smak, blant annet for deg som ønsker eller har behov for fysisk aktivitet, liker sang og musikk, håndarbeidsaktiviteter, vil trimme hjernen eller ønsker tilbud innenfor tro og livssyn.

Informasjon om aktivitetstilbudene på bo- og servicesentrene.

Arrangementer, kurs og markeder

I tillegg til faste aktivitetstilbud arrangerer bo- og servicesentrene konserter og andre kulturelle arrangementer. Høytider markeres med ulike tilstelninger på flere av bo- og servicesentrene. I tillegg arrangerer bo- og servicesentrene ulike kurs.

Informasjon om arrangementer våren 2020.

Flere av kulturaktivitetene på sentrene arrangeres i regi av "Den kulturelle vandringsstaven".

Frivillige

Ønsker du å gi av din tid, bistå med meningsfulle oppgaver, og være en del av et sosialt og hyggelig miljø? Via et godt samarbeid med frivillige kan bo- og senterdriftens gode tilbud opprettholdes og utvikles. Vi trenger deg.

Informasjon om frivillighet i senterdriften.

Kafeteria

Syv av bo- og servicesentrene har åpne kafeteriaer. Alle kafeteriane tilbyr daglig en eller to ulike middager samt suppe eller dessert. I tillegg tilbys et rikt utvalg kalde retter.

Prisliste kafeteria 2020

Ernæring og måltider

Mat og måltider er en vesentlig del av hverdagen og viktig både for psykisk og fysisk helse; for trivsel og for funksjonsnivå. Riktig ernæring og det gode måltid er et av fokusområdene i senterdriften.

Informasjon om ernæring og måltider i senterdriften.

Catering og lån av lokaler

Har du behov for snitter, koldtbord, bløtkake eller annet til eget selskap? Prøv gjerne et av våre senterkjøkken. Husk å bestille i god tid, kapasiteten er begrenset.

Kontaktinformasjon senterkjøkken
 • Bugårdsenteret tlf. 33 41 58 04

 • Engveiensenteret tlf: 33 29 55 95

 • Forsmannsenteret tlf. 33 41 56 09

 • Framnessenteret tlf. 33 41 59 07

 • Ranviksenteret tlf. 33 41 86 41

 • Solvangsenteret tlf. 33 41 55 06

Det er også mulig å låne/leie lokaler til selskaper og andre arrangementer ved flere av bo- og servicesentrene.

Alle sentrene

Bugårdsenteret

Engveiensenteret

Forsmannsenteret

Framnessenteret

Parkensenteret

Ranviksenteret

Solvangsenteret

Møylandsenteret

Samarbeidspartnere

Bo- og servicesentrene samarbeider med en rekke lag og foreninger. Disse har møter og aktiviteter i sentrenes lokaler. Mer informasjon om dette finner du i artikkel om hvert enkelt senter.

Søke senterleilighet

Slik søker du om senterleilighet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?