Frivillige bo- og servicesenter

Vil du bli frivillig?

Bo- og servicedriftens åtte sentre har over 300 flotte frivillige.  Det er mange, men vi har behov for mange flere: For å kunne opprettholde og utvikle tilbudet i senterdriften, og gi et godt tilbud til et økende antall eldre.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har lyst til å gi litt av din tid og utføre meningsfulle oppgaver i et godt miljø.

Hvorfor være frivillig?

Frivillig arbeid er en vesentlig del av verdiskapningsen i samfunnet, og er også positivt for den som gir av sin tid. Frivillig arbeid kan blant annet gi deg:

  • Bedre helse
  • Sosial stimulans
  • Egenmestring
  • Utvidet nettverk
  • Opplevelse av å være til nytte for andre enn dine nærmeste

Som frivillig på et av sentrene samarbeider du med andre frivillige og med ansatte på senteret. En av de ansatte blir din kontaktperson. Du får god og tett oppfølging.

Som takk for innsatsen belønnes du etter dugnadsprinsippet og får"gavekort" på måltider fra kafeteriaen. To ganger i året blir du invitert til fest med andre frivillige, med servering og underholdning.

Hva kan du bistå med?

Senterdriften har behov for frivillig bistand til det meste, til gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, i kafteriaen og i miljøet på senteret. Kom gjerne selv med forslag til/ønsker om hva du kan bidra med. Frivillig innsats skal være lystbetont. Det er viktig at oppgavene passer med dine interesser og ønsker. 

Sentrene har mange etablerte oppgaver for frivillige, men trenger også frivillige til nye aktiviteter og tilbud. Kanskje akkurat du kan være med å utvikle noe nytt på bakgrunn av din erfaring og kompetanse. Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva du kan bidra med.

Frivillige til nye tilbud

På flere av sentrene er det ønske om å opprette nye aktiviteter eller utvikle eksisterende tilbud. Per dags dato er det svært ønskelig med frivillige som enten kan lede eller bistå i følgende aktiviteter:

- Dataklubb/dataopplæring

- Frokostgruppe

- Kveldsmatgruppe

- Følgetjeneste

Frivillige til arrangementer

Bo- og servicesentrene har også stort behov for deg som er mye på farten og ikke ønsker å binde deg til en fast aktivitet. Du kan kanskje bidra på et eller flere arrangementer? Dersom vi kan kontakte deg for å få bistand til gjennomføring av arrangementer setter vi stor pris på det.

Ung frivillighet; en god erfaring

Bo- og servicesentrene vil gjerne ha kontakt med deg som er ungdom eller ung voksen, og som ønsker å gi av din tid. I senterdriften er det flere frivillige oppgaver som kan utføres etter skoletid og i helger.

Bo- og sericesentrene arbeider for å skape gode generasjonsmøter. Vi håper og tror at frivillig innsats av unge, for eldre skaper gode øyeblikk og erfaring både for deg som gir av din tid og for de som mottar.

Frivillig innsats gir deg erfaringer som du kan få nytte av senere i arbeidslivet. Kanskje kan også frivillig innsats være en inngangsport til arbeidslivet; til lønnet arbeid som ekstrahjelp eller vikar i senterdriften eller i andre tjenesteområder i kommunen. Frivillig innsats er et fint tillegg på CV`en. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med senteret der du ønsker å være frivillig, enten via telefon eller mail. Du finner kontaktinformasjon under informasjon om ditt senter. Dersom du ønsker å være frivillig på flere sentre er det viktig at du informerer om det.

Du kan også kontakte kommunens frivilligkoordinator for bistand.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?