Informasjon beboere og pårørende

Via denne nettsiden får du som bor på et av byens bo- og servicesentre, og dine nærmeste, oppdatert informasjon om begrensninger og muligheter i perioden koronaviruset påvirker hverdagen på sentrene. Retningslinjene som presenteres under gjelder per nå. De endres ved endret smittesituasjon.

Innstramninger fra 4.-18.januar

I tråd med nasjonale innstramninger er bo- og servicesentrenes tilbud stengt for brukere som ikke bor på senteret fra 4. -18. januar. Det er kun beboere som kan benytte seg av aktiviteter, fellesarealer og kafeteria. Beboere og pårørende oppfordres til å følge nasjonale retningslinjer for besøk i leilighetene.

Fra 19. januar vil trolig informasjonen i avsnittene under igjen være gjeldende.

Hva betyr det at sentrene er delvis stengt?

Delvis stengte sentre betyr i hovedsak følgende:

 • Inngangsdører er låst. Besøkende må ringe på hos beboer for å komme inn i bygget. Deltagere i aktivitetsgrupper følges ut og inn av senteransatte. Grupper, lag og foreninger som låner lokalene følges inn og ut eller benytter egen nøkkel. Alle deltagere i grupper, lag og foreninger får informasjon om gjeldende smittevernregler før de går inn i senteret.

 • Der det er mulig å holde god avstand og følge smittevernsregler er fellelokalene åpne for beboere. Besøkende kan ikke oppholde seg i felleslokaler. Brukere som ikke bor på senteret kan kun oppholde seg i definerte felleslokaler i forbindelse med en gitt aktivitet. Leietagere (lag og foreninger) kan kun oppholde seg i leid/lånt lokale til definert tidspunkt. Eget toalett er forbeholdt disse.

 • Du kan ta i mot besøkende i egen leilighet og ute. Besøkende kan ikke oppholde seg i felleslokalene inne. Besøkende kan heller ikke benytte seg av toaletter i felleslokaler. 

 • Besøkende til senteret må være friske. Ingen som er i karantene eller isolasjon har adgang til senteret.

 • Kafeteriaen har et begrenset tilbud. All mat er porsjonspakket, og bord og stoler er satt opp slik at anbefalt avstand holdes. Kafeteria er åpen for kunder utenfra i en definert tidsperiode. Du som bor på senteret får tilbud om å spise middag i kafeteriaen før kafeteriaen åpnes for andre, men kan også velge å spise med besøkende om ønskelig. 

 • Du kan ha besøk på felles uteområder så lenge besøket holder god avstand til andre beboere, ansatte og besøkende. Under utearrangementene kan du ikke ha besøk på felles uteområder med mindre det er avtalt med medarbeider.

Tilbud til brukere som ikke bor på senteret

Tilbudet om aktivitet for brukere utenfra vil variere fra senter til senter; blant annet avhengig av ressurser og mulighet til å overholde smittevernsregler.

Følgende gjelder ved aktivitet for brukere utenfra:

 • Aktiviten foregår i spesifisert rom, til spesifisert tid. Brukere som bor utenfor senteret kan ikke benytte andre felleslokaler enn rommet der aktiviteten foregår.

 • Brukerne følges ut og inn av senteret.

 • Deltagere må vaske hender godt før de kommer, og bruke desinfeksjonsmiddel på senteret.

 • Bord, stoler mm desinfiseres etter at aktiviteten er ferdig.

 • Frivillige følger retningslinjer for smittevern.

 

Besøk

Du som beboer bestemmer selv om du ønsker å ta i mot besøk i leiligheten eller ikke. Besøkende må være friske. Man kan være smittet av covid-19, og være smittebærer, uten å ha klare symptomer. Du og dine pårørende/nærmeste oppfordres til å:

 • begrense antall besøk og antall besøkende inne i leilighetene.

 • holde minst en meters avstand under besøket; både inne og ute.

 • passe på god håndhygiene ved å vaske hender (eller bruke desinfeksjonsmiddel) både før og etter besøket.

Personer som er i karantene har ikke adgang til senteret.

I og med at senterdørene er stengt, må du som beboer som hovedregel selv lukke opp for besøkende. Besøkende som har egen nøkkel kan selv låse seg inn.

Måltider

Du som er beboer på senteret har tilbud om å spise frokost og middag i kafeteriaen. På noen sentre er det også tilbud om å spise kveldsmat i fellesskap.

Følgende gjelder for måltidene:

 • For å sikre god nok avstand i kafeteriaen er antall plasser begrenset. På noen av sentrene er det derfor to bordsettinger.

 • Du må desinfisere hendene dine før måltidet. Hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig rett utenfor, eller i, kafeteriaen. Medarbeidere bistår deg som trenger hjelp. 

 • Du kan sette deg hvor du vil, men må benytte dagens oppsett; altså ikke flytte på bord og stoler.

 • Hvis du vil spise sammen med besøkende må du gjøre det i tidsrommet kafeteriaen er åpen for kunder. Kapasiteten i dette tidsrommet er begrenset. 

 • Armlener og bord vaskes mellom hvert måltid/hver bordsetting.

Aktivitet og trening i grupper

Fra og med 18. mai er det åpnet for aktivitet i større grupper. Forutsetningen er at det til en hver tid er en avstand på minimum en meter mellom hver enkelt deltager. Denne avstanden må også holdes når du som beboer beveger deg til og fra en aktivitet. Dette gjelder også ved bruk av heisen. I treningsgrupper er avstandskravet to meter.

Det er viktig at du som deltar på aktivitene følger reglene for smittevern og håndhygiene. Du må vaske hendene før du kommer til aktiviteten og etter aktiviteten. Medarbeidere på senteret sørger for at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Dersom du har noen av symptomene på covid-19 kan du ikke delta. Informasjon om symptomene finner du på helsenorge.no.

Konserter

Fra 14. mai har det vært mulig å arrangere konserter inne. Forutsetningen er god avstand mellom alle deltagere og god håndhygiene. 

Tur/sykkeltur

Sentrene samarbeider med frivillige som, i regi av Fjorden sanitetsforening, frivilligsentralene og Kirkens bymisjon, gjerne gir deg en sykkeltur i en Rickshaw. Også disse følger retningslinjer for smittevern, godkjent av kommuneoverlegen.

Telefonvenn, data- og handlehjelp

Frivilligsentralen har frivillige som kan bistå deg som trenger hjelp med handling.

Dersom du trenger noen å prate med kan de sette deg i kontakt med en telefonvenn. 

Egne datavenner kan hjelpe deg med mobilen eller nettbrettet.

Informasjon om frivilligsentralenes tilbud er hengt opp på oppslagstavlene i senteret og lagt i alle postkasser. 

Frivillige på sentrene

I perioden da sentrenes tilbud var stengt grunnet Covid-19 var sentrene også stengt for frivillige. Friske frivillige ønskes nå velkommen tilbake og vi gleder oss til igjen å kunne samarbeide til beste for dere beboere og øvrige brukere. Antall frivillige holdes på et vurdert forsvarlig nivå, og frivillige vil få god opplæring i gjeldende smittevernsregler.

Frisør og fotterapeut

På de fleste av bo- og servicesentrene er det frisør og/eller fotterapeut. Frisørene og fotterapeutene følger lokale retningslinjer for denne type drift i bo- og servicesentre. Blant annet skal frisør og fotterapeut:

 • Følge alle kunder inn og ut av bygget og påse at de holder avstand til beboere.

 • Sørge for at alle kunder benytter hånddesinfeksjonsmiddel før de går inn i bygget og før de følges ut etter behandlingen.

 • Informere alle kunder om smittevernregler før oppmøte. Kunden må være frisk.

 • Vaske alle kontaktpunkter/flater mellom hver kunde.

Fysioterapeut

Kommunale fysioterapeuter, og private fysioterapeuter som har avtale med kommunen, kan benytte sentrenes treningsrom til behandling/trening med senterets beboere og med brukere som ikke bor på senteret. Også disse følger retningslinjer for smittevern.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg kjøre en tur med pårørende?

Du oppfordres til (om mulig) å unngå lengre kjøreturer med andre enn den du ev. bor i leiligheten sammen med. Dersom du har behov for å sitte i samme bil som andre bør du holde minimum en meters avstand. Både du og andre i bilen bør benytte munnbind. Risikoen for smitte er høyere ved lengre kjøreturer enn korte. Se mer informasjon om smitte og nærkontakt på folkehelseinstituttets nettsider.

Jeg er i risikogruppen: Hvordan skal jeg forholde meg?

Informasjon om hvilke forholdsregler du bør ta når du er i risikogruppen finner du på helsenorges nettsider.

Kan jeg besøke pårørende hjemme?

Det avgjør du selv. De du besøker må være friske og nasjonale retningslinjer for maks antall, samt ev. lokale retningslinjer må følges. Husk god avstand og håndhygiene. 

Kan jeg gå i butikken eller på apoteket?

Du oppfordres til å begrense antall turer til butikker, men bestemmer selv om du ønsker å gjennomføre dette. Husk å holde god avstand til andre og vaske hender før og etter besøk. Frivilligsentralen tilbyr handlehjelp som kan spare deg for turer til butikk og apotek. Å benytte dette tilbudet vil kunne redusere risikoen for smitte.

Kan jeg gå til legen og tannlegen?

Nødvendig konsultasjon hos lege, tannlege mm bør gjennomføres.

Kan jeg besøke andre beboere i deres leilighet?

Du kan besøke andre beboere på senteret sålenge de ønsker besøk og er i stand til å ta denne beslutningen. Spør medarbeider på senteret dersom du er usikker.

Hvor mange kan ta heisen samtidig?

Det avhenger av heisens størrelse. Også i heisen må det være minst en meters avstand mellom hver person.

Kan jeg benytte frisør utenfor senteret?

Du velger selv hvilken frisør du vil gå til, men der det er frisør på senteret oppfordres du sterkt til å benytte denne. Retningslinjene er strengere for sentrenes frisører enn for øvrige frisører i byen. Strengere retningslinjer vil kunne gi lavere smitterisiko.

Kan jeg benytte privat vaskehjelp?

Dersom du trenger hjelp til renhold i leiligheten bør det undersøkes om ansatte i hjemmetjenesten (praktisk bistand) kan bistå deg. Ta kontakt direkte med hjemmesykepleien på senteret, eller med andre senteransatte. Dersom du heller ønsker å benytte et privat renholdsfirma er det viktig at du påser at disse følger smittevernsreglene. Du bør ikke oppholde deg i leiligheten under rengjøringen.

Kan pårørende sove i min leilighet?

Det anbefales ikke å ha pårørende på overnatting i leiligheten. Dersom beboer velger å ha pårørende på overnatting, minner  vi om god håndhygiene og at dere holder avstand, samt at pårørende ikke kan benytte fellesarealene.

Overnattingsbesøk er ikke tillatt i korttidsleiligheter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?