Informasjon beboere og pårørende

Via denne nettsiden får du som bor på et av byens bo- og servicesentre, og dine nærmeste, oppdatert informasjon om begrensninger og muligheter i perioden koronaviruset påvirker hverdagen på sentrene. Retningslinjene som presenteres under gjelder per nå. De endres ved endret smittesituasjon.

Hvordan har koronatiden vært på sentrene?

Koronatiden, med besøksrestriksjoner og svært begrenset aktivitet, har vært tung for mange av dere som bor på bo- og servicesentrene. Fra 11.mars til over påske var all aktivitet inne, med unntak av fellesmåltid, stengt. I denne perioden gjorde medarbeiderne på senteret det de kunne for å skape lyspunkt i hverdagen; innenfor smittevernreglenes grenser. Flere av dere beboere har blant annet deltatt på quiz fra egen leilighet, opplevd utekonsert fra egen veranda, blitt servert sang og høytlesing til middagen, fått kake og overraskelser "på døra" og tilbud om gåturer i nærmiljøet. Disse tiltakene har forhåpentligvis gitt dere noen gode stunder, men veier ikke opp for øvrige restriksjoner. 

Etter påske har det på sentrene vært åpnet for aktivitet i små grupper; både inne og ute. Fra 18.mai er begrensningene mindre og aktivitetsmulighetene større.

Hvorfor er det strenge regler på sentrene?

Til tross for en oppmyking vil nok praksis og retningslinjer på sentrene fortsatt oppleves som strengere enn myndighetenes generelle råd til befolkningen. De aller fleste av dere som bor på bo- og servicesentrene er i risikogruppen. Behovet for å redusere risikoen for smitte og smittespredning på sentrene er derfor større enn generelt i samfunnet.

Hva betyr det at sentrene er stengt?

For å ivareta helsen til dere som bor på bo- og servicesentrene, har sentrene vært stengt for brukere utenfra fra 11.mars. Dette vil fortsette så lenge smittesituasjonen nasjonalt og lokalt tilsier det.

Stengte sentre betyr i hovedsak følgende:

 • Inngangsdører er låst. Det er kun personer som skal besøke deg i leiligheten, eller som har annet avtalt ærende på senteret, som kommer inn i bygget.

 • Felleslokaler er stengt. Du som beboer kan kun oppholde deg i felleslokalene til bestemte tidspunkt; under styrte aktiviteter. Aktiviteter som gjennomføres på sentrene er kun for beboere.

 • Du kan ta i mot besøk i egen leilighet og ute. Besøkende kan ikke oppholde seg i felleslokalene inne. Besøkende kan heller ikke benytte seg av toaletter i felleslokaler.

 • Kafeteriaen er kun åpen under fellesmåltider og kun for dere som bor på senteret.

 • Du kan ha besøk på felles uteområder så lenge besøket holder god avstand til deg og andre beboere. Utearrangementer er imidlertid kun for beboere. Under disse arrangementene kan du ikke ha besøk på felles uteområder.

Besøksrestriksjoner

Man kan være smittet av covid-19, og være smittebærer, uten å ha klare symptomer. Alle besøk innebærer derfor en viss smitterisiko; både for deg og dine medbeboere. Du som beboer og dine pårørende/nærmeste oppfordres til å:

 • begrense antall besøk og antall besøkende inne i leilighetene så mye som mulig.

 • om mulig gjennomføre besøket ute. Smitterisikoen er lavere ute enn inne. Medarbeidere på senteret hjelper deg gjerne ut for å møte dine nærmeste.

 • holde minst en meters avstand under besøket; både inne og ute.

 • passe på god håndhygiene ved å vaske hender (eller bruke desinfeksjonsmiddel) både før og etter besøket.

Adgangskontroll

Besøk

Per dags dato er det adgangskontroll på alle bo- og servicesentrene. Du som beboer bestemmer selv om du ønsker å ta i mot besøk i leiligheten eller ikke, men den besøkende må likevel ringe til adgangskontrollen før han/hun går inn i senteret. Dette gjelder spesielt de som ikke har ringt til adgangskontrollen tidligere. 

Når besøket ringer adgangskontrollen får han/hun prate med en medarbeider som stiller noen spørsmål. Hensikten med adgangskontrollen er å;

 • sikre at den som skal besøke deg er frisk

 • informere om potensiell smitterisiko

 • gi informasjon om gjeldende retningsregler for smittevern.

Du som beboer må som hovedregel selv lukke opp for besøkende; etter at de har ringt til adgangskontrollen. Besøkende som har egen nøkkel kan selv låse seg inn. Dersom besøkende kun skal levere noe, kan medarbeider på senteret ta i mot dette på dagtid hverdager.

Telefonnummer adgangskontroll

Telefonnummer til adgangskontrollen er skrevet opp på plakat på inngangsdørene. På dagtid ringer den besøkende nummeret til resepsjonen på senteret. På kveldstid og i helger ringer man hjemmesykepleiens vakttelefon.

Andre som skal inn på senteret

Adgangskontrollen gjelder også personer som skal inn på senteret av andre grunner enn besøk; f.eks håndverkere eller andre som skal utføre en jobb i senteret. I disse tilfellene er det medarbeidere på senteret som avgjør om det er forsvarlig at personen kommer inn i bygget. Egne retningslinjer er utarbeidet for dette.

Måltider

Du som er beboer på senteret har tilbud om å spise frokost og middag i kafeteriaen. Per dags dato er det ikke felles kveldsmat; dette får du eventuelt med opp i leiligheten din. Følgende gjelder for måltidene:

 • For å sikre god avstand under måltidet har alle faste plasser i kafeteriaen. Antall personer som kan oppholde seg i kafeteriaen samtidig er begrenset. På noen av sentrene er det derfor to bordsettinger.

 • Du må desinfisere hendene dine før måltidet. Hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig rett utenfor, eller i, kafeteriaen. Medarbeidere bistår deg som trenger hjelp. 

 • For å redusere kontaktpunktene i kafeteriaen får du maten servert ved bordet. 

 • Armlener og bord vaskes mellom hvert måltid/hver bordsetting.

Aktivitet og trening i grupper

Etter påske har det på sentrene vært åpnet for aktivitet og trening i små faste grupper på 4-5 beboere. Gruppene ledes av sentrenes medarbeidere.

Fra og med 18. mai er det åpnet for aktivitet i større grupper; opp til 20 personer. Forutsetningen er at det til en hver tid er en avstand på minimum en meter mellom hver enkelt deltager. Denne avstanden må også holdes når du som beboer beveger deg til og fra en aktivitet. Dette gjelder også ved bruk av heisen.

Du som beboer kan kun oppholde deg i fellesarealet i tiden aktiviteten foregår. Det er ikke tillatt å oppholde seg i felleslokalet før eller etter aktiviteter.

Det er viktig at du som deltar på aktivitene følger reglene for smittevern og håndhygiene. Du må vaske hendene før du kommer til aktiviteten og etter aktiviteten. Medarbeidere på senteret sørger for at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Dersom du har noen av symptomene på covid-19 kan du ikke delta. Informasjon om symptomene finner du på helsenorge.no.

Konserter

Koronasituasjonen har begrenset mulighetene for å arrangere konserter inne. Siden 11.mars har det derfor vært arrangert utekonserter på alle sentrene. Slike utekonserter vil også være aktuelt framover.

Fra 14.mai vil det også være mulig å arrangere konserter inne; for et definert antall deltagere. Forutsetningen er god avstand mellom alle deltagere og god håndhygiene. 

Det er kun du som bor på senteret som kan delta på konsertene; både de som arrangeres ute og de som arrangeres inne. 

Tur/sykkeltur

De siste ukene har du som beboer fått tilbud om å være med en av senterets medarbeidere ut på tur; enten alene eller i små grupper. Medarbeideres mulighet til slike turer vil reduseres etterhvert som øvrig aktivitetstilbud øker. Du oppfordres likevel til å ta kontakt med en av senterets medarbeidere dersom du ønsker noen å gå tur med. Kanskje kan du settes i kontakt med en frivillig turvenn? 

Sentrene samarbeider med frivillige som, i regi av Fjorden sanitetsforening, frivilligsentralene og Kirkens bymisjon, gjerne gir deg en sykkeltur i en Rickshaw. Også disse følger retningslinjer for smittevern, godkjent av kommuneoverlegen.

Ta i mot varer

For å begrense antall besøk og besøkende opp i leilighetene tilbyr medarbeidere på senteret seg å ta i mot varer som pårørende eller andre handler for deg. Dette tilbudet gjelder dagtid hverdager.

Telefonvenn, data- og handlehjelp

Frivilligsentralen har frivillige som kan bistå deg som trenger hjelp med handling.

Dersom du trenger noen å prate med kan de sette deg i kontakt med en telefonvenn. 

Egne datavenner kan hjelpe deg med mobilen eller nettbrettet.

Informasjon om frivilligsentralenes tilbud er hengt opp på oppslagstavlene i senteret og lagt i alle postkasser. 

Frivillige på sentrene

Bo- og servicesentrene har i utgangspunktet mer enn 300 frivillige. På grunn av redusert aktivitet  og smittevern, har kun noen få av disse bistått på sentrene de siste to månedene. Framover vil trolig flere frivillige igjen hjelpe til på sentrene. Antall frivillige, og da antall personer inn på senteret, vil holdes på et vurdert forsvarlig nivå. Frivillige vil få god opplæring i gjeldende smittevernsregler.

Frisør og fotterapeut

På de fleste av bo- og servicesentrene er det frisør og/eller fotterapeut. Når sentrene ble stengt, måtte også disse stenge sin virksomhet. Alle fot- og frisørsalonger på sentrene er nå åpnet igjen, og kan ta i mot kunder utenfra i tillegg til dere beboere. Frisørene og fotterapeutene følger lokale retningslinjer for denne type drift i bo- og servicesentre. Blant annet skal frisør og fotterapeut:

 • Følge alle kunder inn og ut av bygget og påse at de holder avstand til beboere.

 • Sørge for at alle kunder benytter hånddesinfeksjonsmiddel før de går inn i bygget og før de følges ut etter behandlingen.

 • Informere alle kunder om smittevernregler før oppmøte. Kunden må være frisk.

 • Vaske alle kontaktpunkter/flater mellom hver kunde.

Fysioterapeut

Kommunale fysioterapeuter, og private fysioterapeuter som har avtale med kommunen, kan benytte sentrenes treningsrom til behandling/trening med senterets beboere. Også disse følger retningslinjer for smittevern.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg kjøre en tur med pårørende?

Du oppfordres til å unngå lengre kjøreturer med andre enn den du ev. bor i leiligheten sammen med. Dersom du har behov for å sitte i samme bil som andre bør du holde minimum en meters avstand. Altså er det bedre å sitte bak, på andre siden av sjåføren, enn foran. Kjøreturen bør ideelt sett ikke vare i mer enn 15 minutter. Risikoen for smitte er høyere ved lengre kjøreturer enn korte. Se mer informasjon om smitte og nærkontakt på folkehelseinstituttets nettsider.

Kan jeg besøke pårørende hjemme?

Du oppfordres til å begrense besøk hos andre på samme vis som du oppfordres til å begrense besøk i egen leilighet. Dersom du skal besøke andre bør dere om mulig være ute, men det er du selv som tar avgjørelsen. Husk avstand og håndhygiene.

Kan jeg gå i butikken/på apoteket/?

Du oppfordres til å begrense antall turer til butikk og apotek, men bestemmer selv om du ønsker å gjennomføre dette. Husk å holde god avstand til andre og vaske hender før og etter besøk. Frivilligsentralen tilbyr handlehjelp som kan spare deg for turer til butikk og apotek. Å benytte dette tilbudet vil kunne redusere risikoen for smitte.

Kan jeg gå til legen og tannlegen?

Nødvendig konsultasjon hos lege, tannlege mm bør gjennomføres.

Kan jeg besøke andre beboere i deres leilighet?

Du kan besøke andre beboere på senteret sålenge de ønsker besøk og er i stand til å ta denne beslutningen. Spør medarbeider på senteret dersom du er usikker.

Flere beboere kan ikke sammen oppholde seg i fellesarealer utenom under faste aktiviteter/måltider.

Hvor mange kan ta heisen samtidig?

Det avhenger av heisens størrelse. Også i heisen må det være minst en meters avstand mellom hver person (alle veier).

Kan jeg benytte frisør utenfor senteret?

Du velger selv hvilken frisør du vil gå til, men der det er frisør på senteret oppfordres du sterkt til å benytte denne. Retningslinjene er strengere for sentrenes frisører enn for øvrige frisører i byen. Strengere retningslinjer vil kunne gi lavere smitterisiko.

Kan jeg benytte privat vaskehjelp?

Dersom du trenger hjelp til renhold i leiligheten bør det undersøkes om ansatte i hjemmetjenesten (praktisk bistand) kan bistå deg. Ta kontakt direkte med hjemmesykepleien på senteret, eller med andre senteransatte. Dersom du heller ønsker å benytte et privat renholdsfirma er det viktig at du påser at disse følger smittevernsreglene. Du bør ikke oppholde deg i leiligheten under rengjøringen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?