Informasjon beboere og pårørende

Via denne nettsiden får du som bor på et av byens bo- og servicesentre, og dine nærmeste, oppdatert informasjon om begrensninger og muligheter i perioden koronaviruset påvirker hverdagen på sentrene. Retningslinjene som presenteres under gjelder per nå. De endres ved endret smittesituasjon.

Hvordan har koronatiden vært på sentrene?

Koronatiden, med besøksrestriksjoner og svært begrenset aktivitet, har vært tung for mange av dere som bor på bo- og servicesentrene. Fra 11. mars til over påske var all aktivitet inne, med unntak av fellesmåltid, stengt. I denne perioden gjorde medarbeiderne på senteret det de kunne for å skape lyspunkt i hverdagen; innenfor smittevernreglenes grenser. Flere av dere beboere har blant annet deltatt på quiz fra egen leilighet, opplevd utekonsert fra egen veranda, blitt servert sang og høytlesing til middagen, fått kake og overraskelser "på døra" og tilbud om gåturer i nærmiljøet. Disse tiltakene har forhåpentligvis gitt dere noen gode stunder, men veier ikke opp for øvrige restriksjoner. 

Etter påske har det på sentrene vært åpnet for aktivitet i små grupper; både inne og ute.

Fra 18. mai er begrensningene mindre og aktivitetsmulighetene større.

Fra 28. mai ble adgangskontroll for besøk opphevet. Det er fortsatt viktig å følge retningslinjer for besøk.

Fra uke 23 ble kafteriaen åpnet for beboere også utenom faste måltider. Noen aktiviter åpnes for brukere utenfra.

Hvorfor er det strenge regler på sentrene?

Til tross for en oppmyking vil nok praksis og retningslinjer på sentrene fortsatt oppleves som strengere enn myndighetenes generelle råd til befolkningen. De aller fleste av dere som bor på bo- og servicesentrene er i risikogruppen. Behovet for å redusere risikoen for smitte og smittespredning på sentrene er derfor større enn generelt i samfunnet.

Hva betyr det at sentrene er stengt?

For å ivareta helsen til dere som bor på bo- og servicesentrene, har sentrene vært stengt for brukere utenfra fra 11. mars. 

Stengte sentre betyr per nå i hovedsak følgende:

 • Inngangsdører er låst. Det er kun personer som skal besøke deg i leiligheten, som har annet avtalt ærende på senteret, eller som skal delta i en aktivitetsgruppe som kun er for brukere utenfra, som kommer inn i bygget.

 • Der det er mulig å holde god avstand og følge smittevernsregler er fellelokalene åpne for beboere. Noen felleslokaler er fortsatt stengt. Besøkende eller brukere utenfra kan ikke oppholde seg i felleslokaler.

 • Aktiviteter som gjennomføres på sentrene er i hovedsak kun for beboere. Noen brukere som bor utenfor senteret får fra uke 23 tilbud om deltagelse i aktivitetsgrupper som kun er for brukere utenfra.

 • Du kan ta i mot besøk i egen leilighet og ute. Besøkende kan ikke oppholde seg i felleslokalene inne. Besøkende kan heller ikke benytte seg av toaletter i felleslokaler.

 • Kafeteriaen er åpen for beboere; nå også utenom faste måltider. Kafeteriaen har et begrenset tilbud. All mat er porsjonspakket, og bord og stoler er satt opp slik at nødvendig avstand holdes. Brukere som bor utenfor senteret og besøkende kan ikke benytte kafeteriaen.

 • Du kan ha besøk på felles uteområder så lenge besøket holder god avstand til deg og andre beboere. Utearrangementer er imidlertid kun for beboere. Under disse arrangementene kan du ikke ha besøk på felles uteområder.

Tilbud til brukere som ikke bor på senteret

I utgangspunktet er senteret fortsatt stengt, men fra uke 23 åpnes det opp for et tilpasset aktivitetstilbud til spesifikke brukere/brukergrupper som bor utenfor senteret; forutsatt at reningslinjer for smittevern følges. Beboere og brukere utenfra kan per nå, av hensyn til smittevern, ikke delta i samme aktiviteter.

Tilbudet om aktivitet for brukere utenfra vil variere fra senter til senter; blant annet avhengig av ressurser og mulighet til å overholde smittevernsregler.

Følgende gjelder ved aktivitet for brukere utenfra:

 • Aktiviten foregår i spesifisert rom, til spesifisert tid. Brukere som bor utenfor senteret kan ikke benytte andre felleslokaler enn rommet der aktiviteten foregår.

 • Brukerne følges ut og inn av senteret.

 • Deltagere må vaske hender godt før de kommer, og bruke desinfeksjonsmiddel på senteret.

 • Det er kun åpnet for aktiviteter for senterets målgruppe, i regi av senteransatte eller i regi av frivillige som har en avtale med senteret. Det er per nå ikke åpnet opp for aktiviteter, eller lukkede møter, i regi av lag, foreninger eller andre.

 • Bord, stoler mm desinfiseres etter at aktiviteten er ferdig.

 • Frivillige følger retningslinjer for smittevern.

 

Besøk

Fram til 28. mai var det adgangskontroll på bo- og servicesentrene. Denne er nå opphevet. Du som beboer bestemmer selv om du ønsker å ta i mot besøk i leiligheten eller ikke. Besøkende må være friske. Man kan være smittet av covid-19, og være smittebærer, uten å ha klare symptomer.Du og dine pårørende/nærmeste oppfordres til å:

 • begrense antall besøk og antall besøkende inne i leilighetene.

 • om mulig gjennomføre besøket ute. Smitterisikoen er lavere ute enn inne. Medarbeidere på senteret hjelper deg gjerne ut for å møte dine nærmeste.

 • holde minst en meters avstand under besøket; både inne og ute.

 • passe på god håndhygiene ved å vaske hender (eller bruke desinfeksjonsmiddel) både før og etter besøket.

I og med at senterdørene er stengt, må du som beboer som hovedregel selv lukke opp for besøkende. Besøkende som har egen nøkkel kan selv låse seg inn.

Måltider

Du som er beboer på senteret har tilbud om å spise frokost og middag i kafeteriaen. På noen sentre har også kveldsmattilbudet åpnet igjen. Åpning av dette tilbudet avhenger av muligheten til å overholde smittevernsregler.

Følgende gjelder for måltidene:

 • For å sikre god nok avstand i kafeteriaen er antall plasser begrenset. På noen av sentrene er det derfor to bordsettinger.

 • Du må desinfisere hendene dine før måltidet. Hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig rett utenfor, eller i, kafeteriaen. Medarbeidere bistår deg som trenger hjelp. 

 • Du kan sette deg hvor du vil, men må benytte dagens oppsett; altså ikke flytte på bord og stoler.

 • For å redusere kontaktpunktene i kafeteriaen får du maten servert ved bordet. Utenom faste måltider kan du selv kjøpe mat ved disken.

 • Armlener og bord vaskes mellom hvert måltid/hver bordsetting.

Aktivitet og trening i grupper

Etter påske har det på sentrene vært åpnet for aktivitet og trening i små faste grupper på 4-5 beboere. Gruppene ledes av sentrenes medarbeidere.

Fra og med 18. mai er det åpnet for aktivitet i større grupper. Forutsetningen er at det til en hver tid er en avstand på minimum en meter mellom hver enkelt deltager. Denne avstanden må også holdes når du som beboer beveger deg til og fra en aktivitet. Dette gjelder også ved bruk av heisen.

Det er viktig at du som deltar på aktivitene følger reglene for smittevern og håndhygiene. Du må vaske hendene før du kommer til aktiviteten og etter aktiviteten. Medarbeidere på senteret sørger for at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Dersom du har noen av symptomene på covid-19 kan du ikke delta. Informasjon om symptomene finner du på helsenorge.no.

Konserter

Koronasituasjonen har begrenset mulighetene for å arrangere konserter inne. Siden 11. mars har det derfor vært arrangert utekonserter på alle sentrene. Slike utekonserter vil også være aktuelt framover.

Fra 14. mai vil det også være mulig å arrangere konserter inne. Forutsetningen er god avstand mellom alle deltagere og god håndhygiene. 

Det er kun du som bor på senteret som kan delta på konsertene; både de som arrangeres ute og de som arrangeres inne. 

Tur/sykkeltur

De siste ukene har du som beboer fått tilbud om å være med en av senterets medarbeidere ut på tur; enten alene eller i små grupper. Medarbeideres mulighet til slike turer vil reduseres etterhvert som øvrig aktivitetstilbud øker. Du oppfordres likevel til å ta kontakt med en av senterets medarbeidere dersom du ønsker noen å gå tur med. Kanskje kan du settes i kontakt med en frivillig turvenn? 

Sentrene samarbeider med frivillige som, i regi av Fjorden sanitetsforening, frivilligsentralene og Kirkens bymisjon, gjerne gir deg en sykkeltur i en Rickshaw. Også disse følger retningslinjer for smittevern, godkjent av kommuneoverlegen.

Ta i mot varer

For å begrense antall besøk og besøkende opp i leilighetene (dersom du ønsker det) tilbyr medarbeidere på senteret seg å ta i mot varer som pårørende eller andre handler for deg. Dette tilbudet gjelder dagtid hverdager.

Telefonvenn, data- og handlehjelp

Frivilligsentralen har frivillige som kan bistå deg som trenger hjelp med handling.

Dersom du trenger noen å prate med kan de sette deg i kontakt med en telefonvenn. 

Egne datavenner kan hjelpe deg med mobilen eller nettbrettet.

Informasjon om frivilligsentralenes tilbud er hengt opp på oppslagstavlene i senteret og lagt i alle postkasser. 

Frivillige på sentrene

Bo- og servicesentrene har i utgangspunktet mer enn 300 frivillige. På grunn av redusert aktivitet  og smittevern, har kun noen få av disse bistått på sentrene de siste tre månedene. Med økt aktivitet vil også antall frivillige som bistår på sentrene igjen øke. 

Antall frivillige, og da antall personer inn på senteret, vil holdes på et vurdert forsvarlig nivå. Frivillige vil få god opplæring i gjeldende smittevernsregler.

Frisør og fotterapeut

På de fleste av bo- og servicesentrene er det frisør og/eller fotterapeut. Når sentrene ble stengt, måtte også disse stenge sin virksomhet. Alle fot- og frisørsalonger på sentrene er nå åpnet igjen, og kan ta i mot kunder utenfra i tillegg til dere beboere. Frisørene og fotterapeutene følger lokale retningslinjer for denne type drift i bo- og servicesentre. Blant annet skal frisør og fotterapeut:

 • Følge alle kunder inn og ut av bygget og påse at de holder avstand til beboere.

 • Sørge for at alle kunder benytter hånddesinfeksjonsmiddel før de går inn i bygget og før de følges ut etter behandlingen.

 • Informere alle kunder om smittevernregler før oppmøte. Kunden må være frisk.

 • Vaske alle kontaktpunkter/flater mellom hver kunde.

Fysioterapeut

Kommunale fysioterapeuter, og private fysioterapeuter som har avtale med kommunen, kan benytte sentrenes treningsrom til behandling/trening med senterets beboere. Også disse følger retningslinjer for smittevern.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg kjøre en tur med pårørende?

Du oppfordres til å unngå lengre kjøreturer med andre enn den du ev. bor i leiligheten sammen med. Dersom du har behov for å sitte i samme bil som andre bør du holde minimum en meters avstand. Altså er det bedre å sitte bak, på andre siden av sjåføren, enn foran. Kjøreturen bør ideelt sett ikke vare i mer enn 15 minutter. Risikoen for smitte er høyere ved lengre kjøreturer enn korte. Se mer informasjon om smitte og nærkontakt på folkehelseinstituttets nettsider.

Kan jeg besøke pårørende hjemme?

Du oppfordres til å begrense besøk hos andre på samme vis som du oppfordres til å begrense besøk i egen leilighet. Dersom du skal besøke andre bør dere om mulig være ute, men det er du selv som tar avgjørelsen. Husk avstand og håndhygiene.

Kan jeg gå i butikken eller på apoteket?

Du oppfordres til å begrense antall turer til butikk og apotek, men bestemmer selv om du ønsker å gjennomføre dette. Husk å holde god avstand til andre og vaske hender før og etter besøk. Frivilligsentralen tilbyr handlehjelp som kan spare deg for turer til butikk og apotek. Å benytte dette tilbudet vil kunne redusere risikoen for smitte.

Kan jeg gå til legen og tannlegen?

Nødvendig konsultasjon hos lege, tannlege mm bør gjennomføres.

Kan jeg besøke andre beboere i deres leilighet?

Du kan besøke andre beboere på senteret sålenge de ønsker besøk og er i stand til å ta denne beslutningen. Spør medarbeider på senteret dersom du er usikker.

Flere beboere kan ikke sammen oppholde seg i fellesarealer utenom under faste aktiviteter/måltider.

Hvor mange kan ta heisen samtidig?

Det avhenger av heisens størrelse. Også i heisen må det være minst en meters avstand mellom hver person (alle veier).

Kan jeg benytte frisør utenfor senteret?

Du velger selv hvilken frisør du vil gå til, men der det er frisør på senteret oppfordres du sterkt til å benytte denne. Retningslinjene er strengere for sentrenes frisører enn for øvrige frisører i byen. Strengere retningslinjer vil kunne gi lavere smitterisiko.

Kan jeg benytte privat vaskehjelp?

Dersom du trenger hjelp til renhold i leiligheten bør det undersøkes om ansatte i hjemmetjenesten (praktisk bistand) kan bistå deg. Ta kontakt direkte med hjemmesykepleien på senteret, eller med andre senteransatte. Dersom du heller ønsker å benytte et privat renholdsfirma er det viktig at du påser at disse følger smittevernsreglene. Du bør ikke oppholde deg i leiligheten under rengjøringen.

Kan pårørende sove i min leilighet?

Det anbefales ikke å ha pårørende på overnatting i leiligheten. Dersom beboer velger å ha pårørende på overnatting, minner  vi om god håndhygiene og at dere holder avstand, samt at pårørende ikke kan benytte fellesarealene.

Overnattingsbesøk er ikke tillatt i korttidsleiligheter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?