Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Hvem kan søke om tjenester?

Vi gir tilrettelagte avlastnings- og fritidstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Tjenestene er beskrevet på egne nettsider - bruk innholdsfortegnelsen på denne siden.

Søk om tjenester

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke.

Avlastning

Informasjon om avlastning

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Omsorgstønad

Informasjon om omsorgsstønad

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Informasjon om fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Individuell plan

Informasjon om individuell plan

Transportordning

Informasjon om transportordning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Informasjon om PP-tjenesten

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?