Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Tiltak i forbindelse med koronautbrudd

Enhet fysio- og ergoterapi for barn og unge følger myndighetenes føringer for helsetjenestene under utbruddet av koronavirus.  

Har du spørsmål til oss eller behov for en fysio- eller ergoterapeut for barn og ungdom, kan du kontakte oss på telefonnummer 33 41 65 80 (hverdager kl. 8.00-15.30) eller sende oss e-post.

Ved spørsmål til oss om barn i helsestasjonsalder (0-6 år), kan du kontakte oss via familiesenteret du tilhører.

Fysioterapi til barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn.

Vi kan tilby

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
 • Frisklivstilbud og treningsgrupper for barn og unge

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Du trenger ikke ha rekvisisjon fra lege for å kontakte oss. Disse kan kontaktes:

 • Leder og fysioterapeut Marianne Slettebak, mobil 916 09 345
 • Fysioterapeut Janne Borch-Jenssen, mobil 480 13 793
 • Fysioterapeut Marianne S. Gustavsen, mobil 480 13 761

Søke om fysioterapi 

Skjemaet må skrives ut og sendes til adressen som står øverst på denne siden.

Ergoterapi til barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Ergoterapitjenesten består av ergoterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn og unge.

Vi kan tilby

 • kartlegging og undersøkelse av fysisk funksjon til barn med avvikende eller forsinket bevegelsesutvikling
 • trening av barn med nedsatt funksjonsevne i spesifikke aktiviteter, håndfunksjon eller bruk av hjelpemidler
 • tilrettelegging slik at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet, i barnehagen eller på skolen. Det kan være kompenserende tiltak slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved tilrettelegging av omgivelser eller med hjelpemidler
 • bistand vedrørende boligtilpasning, både i private og offentlige bygg
 • veiledning til barnet eller ungdommen, foreldre, barnehager og skoler

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Du kan kontakte leder og fysioterapeut Marianne Slettebak, mobil 916 09 345

Søke om ergoterapi 

Skjemaet må skrives ut og sendes til adressen som står øverst på denne siden.

Seksjon familie og helse

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?