Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Hvis du ønsker du kontakt med jordmortjenestenhelsestasjon for ungdom eller reisevaksinasjonskontorekan du ringe 33 41 65 80.

Informasjon om helsestasjonen etter koronautbrudd

Alle helsestasjoner/familiesentre er åpne.

Alle konsultasjoner skal gjennomføres, om det blir gruppe eller individuelt vurderes på hvert sted. 8 måneders gruppe utføres individuelt.

Vi har ikke åpent for drop-in, ring på forhånd så avtaler vi tid dere kan komme innom.

Anbefalte smittevernregler gjelder fortsatt. Helst kun 1 voksen per barn, ingen søsken med på konsultasjonene og ta gjerne med egne leker. God håndhygiene, minst 1 meter avstand og møt presis for å hindre opphoping på venterommet.

Ring på forhånd ved tegn til sykdom i familien.

Ved spørsmål ring oss gjerne. Telefonnummer til helsestasjonene står under hver helsestasjon/familiesenter.

 

Vi følger helsedirektoratets anbefalinger under koronautbrudd 

Hvilken helsestasjon tilhører din familie?

Helsestasjonene er tilknyttet hvert sitt familiesenter og følger skolekretsene:

På enkelte av familiesentrene er det et utvidet tilbud med Åpen barnehage.

Helsestasjonens tilbud

helsekontroll

undersøkelse av syn og hørsel

oppfølging av vekst og utvikling

barnevaksinasjon

kurs og veiledning

 

Fagpersoner du møter på helsestasjonen

helsesykepleier

lege

fysioterapeut

jordmor

 

Helsestasjonsprogrammet

Innen 10 dager etter fødsel: Etter fødsel sender sykehuset en melding til helsestasjonen, og vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og/eller helsesykepleier. Ta gjerne kontakt ved ytterligere behov.

4-6 uker: Barselgruppe

6 uker: Individuell konsultasjon med vaksiner og legeundersøkelse.

3 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner.

4 måneder: Gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner

6 måneder: Individuell konsultasjon med legeundersøkelse

8 måneder: Gruppekonsultasjon med tannpleier

10 måneder: Individuell konsultasjon

12 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner og legeundersøkelse

15 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner

17-18 måneder: Individuell konsultasjon ved ønske eller behov

2 år: Individuell konsultasjon og legeundersøkelse

4 år: Individuell konsultasjon med syns- og hørselsundersøkelse

 

Brosjyrer og linker for brukere av helsestasjon 0-5 år

Nettsider med kvalitetssikret og trygg informasjon om barn:

Foreldrehverdag - trygge råd til deg med barn

Barns miljø og sikkerhet/når barnet skader seg

Giftinformasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet

Gode råd om barn og søvn

Når skal barnet legge seg?

Hvordan du ammer ditt barn

Breastfeeding and bottle feeding in multiple languages

Helsestasjonstjenesten.no

Helsenorge.no

Informasjon om sunn og trygg mat

Kostverktøyet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nettvett

Barnevakten.no

 

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt familiesenteret skolen tilhører eller seksjon Familie og helse på telefon 33416580 for mer informasjon.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å mestre de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
  • Vaksinering i forhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger
  • Veiledning og undervisning om pubertet, prevensjon og håndtering av sosiale medier.

 

Helsestasjon for ungdom

Kommunen har eget helsestasjonstilbud for ungdom.

Pris

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er gratis.

Jordmor

Se Svangerskapsomsorg

Kurs, veiledning og samtalegrupper

Familie og helse tilbyr en rekke kurs og veiledningsprogrammer rettet mot barn, unge, foresatte og gravide, blant annet:

To hjem - samtalegrupper for barn med to hjem

Full fres! - aktivitetstilbud til barn med overvekt eller fedme

Sorggruppe for barn og unge som har mistet foreldre/foresatte og søsken (i samarbeid med Kreftforeningen og Kirken)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?