Barn med to hjem

Samtalegrupper

Skolehelsetjenesten arrangerer samtalegrupper for deg som har to hjem.

Vi vet at du som har to hjem, ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn. Men kanskje har du det vanskelig og strever med å venne deg til at mor og far ikke bor sammen lenger.

Det å møte andre eller høre om andre med liknende historier, kan for mange hjelpe til å takle og forstå endringene. Dette er et forebyggende tiltak der du får mulighet til å snakke om dine følelser.

Praktisk informasjon

 • Samtalegruppene vil bestå av seks til åtte barn og to ledere.
 • Gruppelederne er ansatt i skolehelsetjenesten i kommunen, er vant til å snakke med barn, og kjenner til barns måter å reagere på.
 • Gruppene møtes ukentlig i seks uker.
 • Skolehelsetjenesten arrangerer To Hjem grupper på ulike skoler hvert semester.
 • Samtalene legges som regel rett etter siste undervisningstime.
 • Gruppene er åpne for alle barn i kommunen, uavhengig av skolekretsen du tilhører.

Alenesamtale

Du og foreldrene dine får tilbud om å snakke med en av oss voksne alene, dersom dere ønsker det. For at du skal kunne delta i gruppen, må du selv ønske å delta.

Tema for samlingene

 1. Informasjon og oppstart av gruppen. Foreldre som har anledning, inviteres til å være med de første 20 minuttene.
 2. Oppbrudd/endringer i familien.
 3. Samværsordninger, ferier.
 4. Hva når mamma eller pappa får ny kjæreste? - og barna nye søsken?
 5. Nye søsken?
 6. Fremtiden. Veien videre i livet?
  Siste 20 minutter: Avslutning og oppsummering sammen med foreldre som har mulighet til å komme.

Påmelding

Kontakt helsesøster på skolen eller Varden familiesenter.

Varden familiesenter

Besøksadresse:

Ringkollgrenda 4d
3227 Sandefjord

Telefon: 33 41 95 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?