Bostøtte

Bostøtte er behovsprøvd

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Kan du få bostøtte? Sjekk bostøttekalkulatoren (ekstern lenke)

 

Søk bostøtte

 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Utbetaling

Bostøtte utbetales ca. den 20. måneden etter at du har søkt.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde i fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer (ekstern lenke)

Klage på vedtak

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket.

Klag på vedtak om bostøtte (ekstern lenke)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken no (ekstern lenke).

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 05.08.20 er veiledningssenteret åpent i tidsrommet fra kl. 12.00 - 14.00. Det er begrensede åpningstider på grunn av fare for spredning av smitte.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?