Senterleilighet

Hvem kan søke senterleilighet?

Leilighet i bo- og servicesentrene er et tilbud til deg som er pensjonist eller ufør, som mestrer din egen tilværelse, men trenger tilpasset bolig av helsemessige årsaker.

Du kan søke senterleilighet dersom

 • du har en uhensiktsmessig bosituasjon og har behov for tilrettelagt bolig.
 • du kan bo selvstendig til tross for funksjonssvikt, eventuelt med bistand fra hjemmetjenesten.
 • du står i fare for å utvikle sosial isolasjon, og ikke mestrer å oppsøke sosiale arenaer på egenhånd.
 • en slik boform kan utsette ytterligere funksjonssvikt.
 • du ikke selv kan ivareta dine interesser på boligmarkedet.

Send din søknad til boligkontoret.

Søk om senterleilighet

Tildeling av leilighet

På grunn av stor pågang av søkere, prioriterer vi deg som

 • fysisk, psykisk eller sosialt trenger en slik boform for å kunne opprettholde et godt funksjonsnivå.
 • har et særskilt behov for en spesielt tilpasset bolig for å utsette, hindre eller erstatte innleggelse i institusjon.

Når vi tildeler en bolig, vurderer vi også beboergruppens sammensetning og funksjonsnivå.

Bo- og servicesentre i Sandefjord

 • Bugårdssenteret har 43 leiligheter
 • Forsmannsenteret består av Forsmann I med 57 leiligheter og Forsmann II med 39 leiligheter
 • Framnessenteret har 41 leiligheter
 • Hvidtgården har 72 leiligheter
 • Parkensenteret har 57 leiligheter
 • Ranviksenteret har 57 leiligheter
 • Solvangsenteret har 54 leiligheter
 • Engveiensenteret har 61 leiligheter
 • Andebuveien 945 har 14 leiligheter
 • Møylandsenteret har 40 leiligheter

Bo- og servicesentrene har et rikt aktivitetstilbud og kafeteria.

Pris

Husleien i bo- og servicesentrene varierer. I noen av bo- og servicesentrene er det leiligheter med innskudd, i andre kreves det et depositum.

Opplysninger om husleie, innskudd og depositum vil framkomme i tilbudsbrevet om leilighet.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?