Tilrettelagt bolig

Boliger for personer med utviklingshemming

Vi tilbyr ulike boformer for personer med utviklingshemming:

 • Kategori A: Bofellesskap
  For personer med utstrakt behov for tjenester og støtte fra fagpersoner.
 • Kategori B: Samlokalisert bolig
  For personer som har noe mindre behov for tjenester og støtte fra fagpersoner enn hva som er tilfellet i kategori A.
 • Kategori C: Frittliggende leilighet
  For personer som kun har behov for ambulerende tjenester.

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Boliger for personer med rusrelaterte problemer og/eller psykiske lidelser

Vi tilbyr leiligheter til personer som er avhengige av rus og/eller har psykiske lidelser:

 • Selvstendige boenheter
 • Leiligheter i bofellesskap
  For personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner.

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Alle tilrettelagte boliger

Bergli

Andebuveien 951

Telefon 902 70 427

Avdelingsleder Achini Stray Dørdal, telefon 489 99 953

Budalen

Planteskolen 1

Telefon 33 41 81 70

Avdelingsleder Hilde Ristvedt, telefon 970 08 114

Ekeberg

Bugårdsgata 18

Telefon 33 46 47 08

Avdelingsleder Victoria Macleod, telefon 481 11 641

Frydenberg

Eikelunden 7

Telefon 33 29 54 20/33 29 54 22

Avdelingsleder Lena S. Madsen, telefon 948 27 006

Frydenbergsletta

Eikelunden 7

Telefon 33 29 54 20/33 29 54 22

Avdelingsleder Ole Martin Minsås, telefon 924 55 688

Hasle

Brentåsveien 6

Telefon 970 52 346

Enhetsleder Kristin Thorsen 480 13 786

Heimdal

Heimdalveien 8A

Telefon 976 23 051

Avdelingsleder Bente Lisbeth Svendsen, telefon 901 30 872

Hvidtgården 2. etasje

Storgata 25

Telefon 33 41 88 10 eller 33 41 88 11 

Avdelingsleder Gunhild Febakke, telefon 413 33 659

Hvidtgården 4. etasje

Storgata 25

Telefon 992 03 455

Avdelingsleder Merete Wiik Sørensen, telefon 915 67 680

Karisletta

Karisletta 5-7

Telefon 33 47 64 52 eller 33 47 98 85

Avdelingsleder Ellen Christine Andersen, telefon 909 17 959

Laholmåsen

Ole Stavnumsvei 2

Avdelingsleder Iselin Andersen, telefon 47895231

Mobakken

Mo Terrasse 5 C

Telefon 941 65 457 eller 970 52 345

Avdelingsleder Jane Egeli, telefon 997 22 090

Mokollen

Mokollveien 38

Telefon 33 46 70 18 

Avdelingsleder Johnny Halvorsen, telefon 458 30 825

Nordås

Idrettsveien 19

Telefon 97 00 62 57

Avdelingsleder Tine Dahl, telefon 932 61 071

Peer Gyntsvei

Peer Gyntsvei 47

Telefon 33 29 54 40/917 80 220

Avdelingsleder Heidi F. Thorsen, telefon 952 55 539

Saturnusvei

Saturnusvei 18

Telefon 905 92 092

Avdelingsleder Jane Egeli, telefon 416 09 959

Skiringssal

Skiringssalveien 128 G

Telefon 33 45 80 36

Avdelingsleder Eva L. Øvrum, telefon 417 61 770

Skjeggerødveien

Skjeggerødveien 26/28

Avdelingsleder Hilde Iversen, telefon 918 65 034

Sverdstad

Sverdstadveien 15

Telefon 33 46 40 71

Avdelingsleder Eva L Øvrum, telefon 417 61 770

Vindal

Vindalveien 72

Telefon 33 47 49 40

Avdelingsleder Victoria Macleod, telefon 481 11 641

Åsane

Dåpaløkka 2A/B

Telefon 33 45 87 42

Avdelingsleder Johnny Halvorsen, telefon 458 30 825

Boligkontoret

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?