Kommunal utleiebolig

Hva er en kommunal bolig?

 

 

Kommunale boliger er en samlebetegnelse for boliger kommunen har tildelingsrett til, og omfatter både senterleiligheter, tilrettelagte boliger, ungboleiligheter og gjennomgangsboliger for de som trenger hjelp med bolig for en tidsbegrenset periode. 

Kommunale boliger leies ut til markedspris. Leietiden i gjennomgangsboliger er tidsbegrenset.

Hvem kan søke?

  • Du må være over 18 år og ha vært bosatt i Sandefjord kommune det siste året.
  • Du må først prøve å skaffe bolig selv, nten på egenhånd eller med privat eller offentlig bistand. Det du gjør for selv å skaffe bolig i det private markedet må dokumenteres.
  • Du må være uten fast bolig, stå i fare for å miste bolig eller ha en uegnet bosituasjon.
  • Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt ved hjelp av kommunale hjelpetiltak.

Hvordan søke?

Fyll ut skjemaet og send søknaden til boligkontoret:

Søk om kommunal bolig

Boligkontoret kan hjelpe til med å skrive søknad. Du kan henvende deg på tlf. 33 41 60 00 for å avtale tid og sted.

Dersom du får innvilget søknaden, vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig.

Dersom du får avslått søknaden, vil du få et skriftlig avslagsbrev med mulighet for å klage på beslutningen.

Hvordan bytte kommunal bolig?

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som da du søkte første gang - se hvordan søke.

Dersom du får søknaden innvilget, plikter du å betale husleie i henhold til leieavtalen. I tillegg må boligen og tilhørende arealer må være tømt, rengjort og nøkler levert før husleie stoppes når du flytter ut.

Hvordan forlenge leiekontrakten?

 I god tid før kontrakten din løper ut, kan du søke om ny kontraktstid med kommunen. Du søker på samme måte som ved første gangs leie - se hvordan søke.

Dersom du får søknaden innvilget, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig.

Bor du i kommunal bolig og har praktiske spørsmål?

Alle kan søke boligkontoret om råd og veiledning når det gjelder bolig og forhold knyttet til bolig. Du kan også kontakte boligkontoret dersom du har noe du ønsker å klage på.

Ved behov for råd og veiledning kan du ringe 33 41 60 00

Ved mangler og klager kan du ringe 907 64 282

 

Boligkontoret

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?