Kreftteam

Kreftteam/kreftkoordinator Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har et kreftteam som består av tre kreftsykepleiere og en teolog/veileder med lang erfaring innenfor kreft og kreftbehandling.

Tina Haugen, kreftkoordinator Sandefjord, tlf. 909 64 911

Silje W. Kvestad, kreftkoordinator Sandefjord, tlf. 409 07 831

Marit Bjelland, kreftkoordinator Stokke & Andebu, tlf. 928 98 503

Kreftteamets brosjyre

Hva er en kreftkoordinator?

En kreftkoordinator er en kontaktperson som skal være lett tilgjengelig for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

En kreftkoordinator kan bistå og hjelpe i alle aldre og alle faser av sykdommen.

En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende, og er med på å samordne tilbud og tjenester i kommunen

Hvem kan kontakte en kreftkoordinator?

Dersom du eller noen du kjenner har kreft og ønsker en kontaktperson eller samtalepartner, kan du ta direkte kontakt pr. telefon. Det er ikke behov for henvisning.

Kreftkoordinatorene har taushetsplikt.

Hva kan du få hjelp med?

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende.
  • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning.
  • Noen som kan legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende.
  • Noen som kan kontakte eller henvise til andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig.

Teologisk samtalepartner og veileder – hva kan du få hjelp med?

  • Sortere i et mangfold av tanker og følelser.
  • Støtte når livet kjennes tungt.
  • Veiledning i livsutfordringer preget av alvorlig sykdom.
  • Veiledning i eksistensielle og åndelige spørsmål innen rammene av ditt eget livssyn.

Hva koster tilbudet?

Kreftteam/kreftkoordinator er gratis

Andre nyttige lenker

Kreftforeningen(ekstern lenke)

Sandefjord Kreftforening (eksternt)

Montebellosenteret (ekstern)

Sandefjord - Frisklivssentralen (ekstern)