Tjenester til flyktninger og innvandrere

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om Korona

Generell informasjon om Korona (24 språk)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (24 språk)

 

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er fra 19.03.20, og inntil videre, ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte. Det betyr at all kontakt med NAV-kontoret må foregå pr. telefon eller video.

Tiltak for både ungdom og voksne er stengt inntil videre.

 

Prioritert kontaktmåte

 1. Nettsiden www.nav.no
 2. «Ditt NAV» på nettsiden, veileder svarer innen 24 timer
 3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere
 4. Ved akutt behov for bistand kan man enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Sandefjord, eventuelt til NAV sine vakttelefoner

 

Arbeidsgivere:

Er du arbeidsgiver og har behov for råd og veiledning knyttet til permitteringer i din bedrift kan du ringe leder for Markedsavdelingen Svein Greger på telefon 913 50 018, Tore Ophus på telefon 959 80 578 eller Camilla Jakobsen på telefon 408 51 523

Informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer og oppsigelser

 

Arbeidstakere:

Er du arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder i forbindelse med permittering, oppsigelse eller annet må du først ringe NAV sitt kontaktsenter på 55 55 33 33. Vi vil også kunne ta i mot henvendelser på telefonnummer 412 44 580

 

Sosiale tjenester:

Skal du søke sosialhjelp?

Fra tirsdag 24. mars vil du kunne søke sosialhjelp digitalt. Frem til da finner du søknadsskjema og veiledning i hvilken dokumentasjon du må legge ved i 1. etasje på NAV. Der finnes det også en låst postkasse hvor du kan levere ferdig utfylt søknad med vedlegg.

Søknadsskjema finner du også her: Sosiale tjenester fra NAV

Ved behov for individuell veiledning på sosiale tjenester kan du ringe vår vakttelefon mandag – fredag kl. 9-15: 412 30 563

 

Hvordan søke nødhjelp/akutt midlertidig bolig:

Er du i en krisesituasjon må du skrive «Nødhjelp» på søknaden. 

 

Er du digital?

Du kan søke om nødhjelp/akutt midlertidig bolig per e-post.  

 

Send en e-post til nav.sandefjord@nav.no der du skriver: 

 • Hva du søker om? 
 • Hvorfor søker du? 
 • Ta bilde av saldoutskrift/kontoutskrift og legg ved (må være pdf format).  

 

Er du ikke digital? 

Du kan søke muntlig om nødhjelp/akutt midlertidig bolig.  

Du kontakter da vakttelefon 970 28 789 eller 454 11 238, dersom du står uten mat eller bolig.

 

Bo i Sandefjord

Flyktninger som ønsker å bo i Sandefjord, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI (ekstern lenke), ikke kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning eller familiegjenforent med nyankommet flyktning i Sandefjord, kan du ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, som har en varighet på inntil to år:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

 

Søknad om deltakelse i introduksjonsprogram

 

Henvend deg på NAV Sandefjord for å levere søknad.

 

Mål med introduksjonsprogrammet

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
 • Økonomisk uavhengighet

 

Stønad under introduksjonsprogrammet

 • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
 • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
 • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
 • Stønaden er skattepliktig.

 

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i hovedsak følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i den månedlige introduksjonsstønaden.

 

Forside for innlevering av dokumentasjon

 

Egenmelding

 

Søknad om velferdspermisjon

 

Søknad om utvidet introprogram

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

Søknad om 600 timer norsk og samfunnsfag

Flyktningguide

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Sandefjord kommune?

Gjennom Frivillighetssentralen (ekstern lenke) kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Verge for enslige mindreårige flyktninger

 

Se Fylkesmannens vergemålsportal (ekstern lenke).

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 19.03.20, og inntil videre, er veiledningssenteret ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte. Det betyr at all kontakt med NAV-kontoret må foregå pr. telefon eller video.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?