Tjenester til flyktninger og innvandrere

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om Korona

Generell informasjon om Korona (24 språk)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (24 språk)

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er stengt for drop-in på grunn av fare for smittespredning. Personlig oppmøte må avtales med din veileder og du må vente i første etasje til du blir hentet.

 

Koronaveiviser (nav.no)

 

Prioritert kontaktmåte

  1. På vår nettside www.nav.no finner du mye god informasjon. Du kan også bruke chatfunksjonen www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/ hvis du har spørsmål. Chatten er ikke innlogget og du kan være anonym
  2. Du kan ha dialog med din veileder ved å logge inn på «Ditt NAV» www.nav.no/no/person her kan du også stille spørsmål om for eksempel sosialhjelp
  3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere

 

Lønnskompensasjon:

Du kan lese på nav.no om lønnskompensasjon til permitterte. Har du spørsmål om lønnskompensasjon eller andre statlige ytelser i forbindelse med permittering kan du ringe NAV Sandefjord på telefon 41 24 45 80

 

Arbeidsgivere:

Er du arbeidsgiver og har behov for råd og veiledning knyttet til permitteringer i din bedrift kan du ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 36 eller NAV Sandefjord på 41 24 45 80

 

Arbeidstakere:

Er du arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder i forbindelse med permittering, oppsigelse eller annet må du først ringe NAV sitt kontaktsenter på 55 55 33 33.

 

Økonomisk sosialhjelp:

Skal du søke om økonomisk sosialhjelp og er digital?

Du kan søke digitalt ved å logge deg på www.nav.no/sosialhjelp/. Her kan du også ettersende vedlegg til tidligere innsendt digital søknad.

 

Er du ikke digital?

Kan du ikke søke digitalt finner du søknasskjema for sosialhjelp på www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-fra-nav/.

 

Søknad og dokumentasjon kan sendes til:

NAV Sandefjord

Postboks 344

3201 Sandefjord

 

Søknadsskjema i papir er også tilgjengelig i første etasje på vårt kontor. Søknad og dokumentasjon legger du i den låste postkassen ved heisen i første etasje. Postkassen er også tilgjengelig fra baksiden av bygget etter kontorets stengetid.

 

Hvordan søke nødhjelp/akutt midlertidig bolig:

Er du i en krisesituasjon og står uten bolig, uten mat eller at strømmen er stengt av ta kontakt på vakttelefon 484 08 961. Telefonen er betjent i kontorets åpningstid 09.00 - 15.00.

 

Bo i Sandefjord

Flyktninger som ønsker å bo i Sandefjord, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI (ekstern lenke), ikke kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning eller familiegjenforent med nyankommet flyktning i Sandefjord, kan du ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, som har en varighet på inntil to år:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

 

Søknad om deltakelse i introduksjonsprogram

 

Henvend deg på NAV Sandefjord for å levere søknad.

 

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

 

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
  • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Stønaden er skattepliktig.

 

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i hovedsak følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i den månedlige introduksjonsstønaden.

 

Forside for innlevering av dokumentasjon

 

Egenmelding

 

Søknad om velferdspermisjon

 

Søknad om utvidet introprogram

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

Søknad om 600 timer norsk og samfunnsfag

Flyktningguide

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Sandefjord kommune?

Gjennom Frivillighetssentralen (ekstern lenke) kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Verge for enslige mindreårige flyktninger

 

Se Fylkesmannens vergemålsportal (ekstern lenke).

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no

https://www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/Sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-fra-nav/

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 19.03.20, og inntil videre, er veiledningssenteret ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?