Tjenester til flyktninger og innvandrere

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om Korona

Generell informasjon om Korona (24 språk)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (24 språk)

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er betjent i tidsrommet kl 12.00 - 14.00. Personlig oppmøte utenfor dette tidsrommet må avtales med din veileder og du må vente i første etasje til du blir hentet.

 

Koronaveiviser (nav.no)

 

Prioritert kontaktmåte

  1. På vår nettside www.nav.no finner du mye god informasjon. Du kan også bruke chatfunksjonen www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/ hvis du har spørsmål. Chatten er ikke innlogget og du kan være anonym
  2. Du kan ha dialog med din veileder ved å logge inn på «Ditt NAV» www.nav.no/no/person
  3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere

Bo i Sandefjord

 

Flyktninger som ønsker å bo i Sandefjord, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI (ekstern lenke), ikke kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning eller familiegjenforent med nyankommet flyktning i Sandefjord, kan du ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, som har en varighet på inntil to år:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

 

Søknad om deltakelse i introduksjonsprogram

 

Henvend deg på NAV Sandefjord for å levere søknad.

 

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

 

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
  • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Stønaden er skattepliktig.

 

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i hovedsak følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i den månedlige introduksjonsstønaden.

 

Forside for innlevering av dokumentasjon

 

Egenmeldingsskjema

 

Søknadsskjema permisjon

 

Søknad om utvidet introprogram

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

Søknad om 600 timer norsk og samfunnsfag

Flyktningguide

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Sandefjord kommune?

Gjennom Frivillighetssentralen (ekstern lenke) kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Verge for enslige mindreårige flyktninger

 

Se Fylkesmannens vergemålsportal

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no

https://www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/Sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-fra-nav/

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 05.08.20 er veiledningssenteret åpent i tidsrommet fra kl. 12.00 - 14.00. Det er begrensede åpningstider på grunn av fare for spredning av smitte.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?