Kvalifiseringsprogrammet

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er stengt for drop-in på grunn av fare for smittespredning. Personlig oppmøte må avtales med din veileder og du må vente i første etasje til du blir hentet.

 

Koronaveiviser (nav.no)

 

Prioritert kontaktmåte

  1. På vår nettside www.nav.no finner du mye god informasjon. Du kan også bruke chatfunksjonen www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/ hvis du har spørsmål. Chatten er ikke innlogget og du kan være anonym
  2. Du kan ha dialog med din veileder ved å logge inn på «Ditt NAV» www.nav.no/no/person her kan du også stille spørsmål om for eksempel sosialhjelp
  3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere

 

Lønnskompensasjon:

Du kan lese på nav.no om lønnskompensasjon til permitterte. Har du spørsmål om lønnskompensasjon eller andre statlige ytelser i forbindelse med permittering kan du ringe NAV Sandefjord på telefon 41 24 45 80

 

Arbeidsgivere:

Er du arbeidsgiver og har behov for råd og veiledning knyttet til permitteringer i din bedrift kan du ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 36 eller NAV Sandefjord på 41 24 45 80

 

Arbeidstakere:

Er du arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder i forbindelse med permittering, oppsigelse eller annet må du først ringe NAV sitt kontaktsenter på 55 55 33 33

 

Økonomisk sosialhjelp:

Skal du søke om økonomisk sosialhjelp og er digital?

Du kan søke digitalt ved å logge deg på www.nav.no/sosialhjelp/. Her kan du også ettersende vedlegg til tidligere innsendt digital søknad.

 

Er du ikke digital?

Kan du ikke søke digitalt finner du søknasskjema for sosialhjelp på www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-fra-nav/.

 

Søknad og dokumentasjon kan sendes til:

NAV Sandefjord

Postboks 344

3201 Sandefjord

 

Søknadsskjema i papir er også tilgjengelig i første etasje på vårt kontor. Søknad og dokumentasjon legger du i den låste postkassen ved heisen i første etasje. Postkassen er også tilgjengelig fra baksiden av bygget etter kontorets stengetid.

 

Hvordan søke nødhjelp/akutt midlertidig bolig:

Er du i en krisesituasjon og står uten bolig, uten mat eller at strømmen er stengt av ta kontakt på vakttelefon 484 08 961. Telefonen er betjent i kontorets åpningstid 09.00 - 15.00.

 

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Et kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger.

 

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • utdanning og opplæring
  • tett individuell oppfølging og veiledning

 

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

 

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen, eller svært begrensede, ytelser fra NAV
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

 

Hvor lenge kan du delta i programmet?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ytterligere et år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i kvalifiseringsprogrammet.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet (ekstern lenke)

 

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 19.03.20, og inntil videre, er veiledningssenteret ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?