Kvalifiseringsprogrammet

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er fra 19.03.20, og inntil videre, ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte. Det betyr at all kontakt med NAV-kontoret må foregå pr. telefon eller video.

Tiltak for både ungdom og voksne er stengt inntil videre.

 

Prioritert kontaktmåte

 1. Nettsiden www.nav.no
 2. «Ditt NAV» på nettsiden, veileder svarer innen 24 timer
 3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere
 4. Ved akutt behov for bistand kan man enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Sandefjord, eventuelt til NAV sine vakttelefoner

 

Arbeidsgivere:

Er du arbeidsgiver og har behov for råd og veiledning knyttet til permitteringer i din bedrift kan du ringe leder for Markedsavdelingen Svein Greger på telefon 913 50 018, Tore Ophus på telefon 959 80 578 eller Camilla Jakobsen på telefon 408 51 523

Informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer og oppsigelser

 

Arbeidstakere:

Er du arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder i forbindelse med permittering, oppsigelse eller annet må du først ringe NAV sitt kontaktsenter på 55 55 33 33. Vi vil også kunne ta i mot henvendelser på følgende telefonnummer 412 44 580

 

Sosiale tjenester:

Skal du søke sosialhjelp?

Fra tirsdag 24. mars vil du kunne søke sosialhjelp digitalt. Frem til da finner du søknadsskjema og veiledning i hvilken dokumentasjon du må legge ved i 1. etasje på NAV. Der finnes det også en låst postkasse hvor du kan levere ferdig utfylt søknad med vedlegg.

Søknadsskjema finner du også her: Sosiale tjenester fra NAV

Ved behov for individuell veiledning på sosiale tjenester kan du ringe vår vakttelefon mandag – fredag kl. 9-15: 412 30 563

 

Hvordan søke nødhjelp/akutt midlertidig bolig:

Er du i en krisesituasjon må du skrive «Nødhjelp» på søknaden. 

 

Er du digital?

Du kan søke om nødhjelp/akutt midlertidig bolig per e-post.  

 

Send en e-post til nav.sandefjord@nav.no der du skriver: 

 • Hva du søker om? 
 • Hvorfor søker du? 
 • Ta bilde av saldoutskrift/kontoutskrift og legg ved (må være pdf format).  

 

Er du ikke digital? 

Du kan søke muntlig om nødhjelp/akutt midlertidig bolig.  

Du kontakter da vakttelefon 970 28 789 eller 454 11 238, dersom du står uten mat eller bolig.

 

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Et kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger.

 

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • utdanning og opplæring
 • tett individuell oppfølging og veiledning

 

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

 

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:

 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen, eller svært begrensede, ytelser fra NAV
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

 

Hvor lenge kan du delta i programmet?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ytterligere et år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i kvalifiseringsprogrammet.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet (ekstern lenke)

 

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 19.03.20, og inntil videre, er veiledningssenteret ikke tilgjengelig for personlig oppmøte på grunn av fare for spredning av smitte. Det betyr at all kontakt med NAV-kontoret må foregå pr. telefon eller video.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?