Kvalifiseringsprogrammet

Endringer i drift for å hindre smittespredning

Veiledningssenteret i NAV Sandefjord er betjent i tidsrommet kl. 12.00 - 14.00. Personlig oppmøte utenfor dette tidsrommet må avtales med din veileder og du må vente i 1. etasje til du blir hentet.

 

Koronaveiviser (nav.no)

 

Prioritert kontaktmåte

  1. På vår nettside www.nav.no finner du mye god informasjon. Du kan også bruke chatfunksjonen www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/ hvis du har spørsmål. Chatten er ikke innlogget og du kan være anonym
  2. Du kan ha dialog med din veileder ved å logge inn på «Ditt NAV» www.nav.no/no/person
  3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for privatpersoner og 55 55 33 36 for arbeidsgivere

 

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Et kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger.

 

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • utdanning og opplæring
  • tett individuell oppfølging og veiledning

 

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

 

Forside for innlevering av dokumentasjon

 

Egenmelding

 

Søknad om ferie/permisjon

 

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen, eller svært begrensede, ytelser fra NAV
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

 

Hvor lenge kan du delta i programmet?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ytterligere et år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i kvalifiseringsprogrammet.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet (ekstern lenke)

 

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Fra 05.08.20 er veiledningssenteret åpent i tidsrommet fra kl. 12.00 - 14.00. Det er begrensede åpningstider på grunn av fare for spredning av smitte.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?