Xit

Et arbeidsrettet tiltak

Xit hører til Mulighetshuset og er et arbeidsrettet tiltak som drives av Sandefjord kommune og NAV. Tiltaket er for personer i aldersgruppen 18 til 30 år som står utenfor jobb eller skole. Målsettingen er å bistå deltakerne i å komme raskt i arbeid eller utdanning.

Xit utfører kartlegging av alle som søkes inn i tiltaket og resultatet av kartleggingen danner grunnlag for valg av oppfølging den enkelte skal tilbys.

Xit driver selv et helhetlig aktivitetstilbud med formål å bistå deltakere ut i arbeid eller utdanning. Aktivitetstilbudet består blant annet av drift av møbellager, praktisk arbeid, fysisk trening og individuell oppfølging. Deltakerne har oppmøte fra 09.00 - 15.00.

Xit har også et utstrakt samarbeid med andre instanser, som for eksempel oppfølgingstjenesten (OT)psykisk helsetjeneste i kommunen (PHA) og sosiale entreprenører.

Varigheten på tiltaket er individuelt.

Xit tar på seg små og mellomstore oppdrag fra både private og offentlige aktører.

Kontaktinformasjon

Jørgen Levorsen mobil: 47 67 72 32 e-post: jorgen.levorsen@nav.no

Stian Dale Petersen mobil: 93 00 91 60 e-post: stian.dale.petersen@nav.no

 

Besøksadresse: Breiliveien 26, 3217 Sandefjord