Avlastning

Hvem kan søke?

Du som har et særlig krevende og langvarig omsorgsansvar for en person med psykisk eller fysisk funksjonshemming kan søke om avlastning. Omsorgsansvaret gjelder både for barn, unge, voksne og eldre.

Søk om avlastning

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Hvordan gis avlastning?

Avlastning kan gis både som et heldøgnstilbud og som timesbasert tilbud, som enetiltak og i grupper. Avlastning kan gis som et tidsavgrenset opphold i institusjon, i eget hjem eller i private avlastningshjem.

Formålet med avlastning

  • Gjøre det mulig for deg som gir omsorgen å bevare gode familierelasjoner og sosiale nettverk. 

  • Hindre overbelastning hos deg omsorgsyter

  • Gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie

  • Gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktivitete

Pris

Tjenesten er gratis

Avlastning barn og unge

Avlastning til barn og unge fra 0-18 år gis i boligene Teksleåsen og Eikelunden og i private avlastningshjem. Noen får også tilbud om timesbasert avlastning i eget hjem, som kan bestilles via en nettside. Dette etter egen avtale.  

Avlastning voksne

Avlastning til voksne over 18 år gis i hovedsak i boligen Hauanskogen og i private hjem.

Avlastning eldre

Avlastning i hjemmet kan gis for at du som pårørende skal kunne opprettholde deltakelse i egne sosiale aktiviteter. Det innvilges vanligvis fra en til fire timer per uke etter en individuell vurdering.

Avlastningsopphold i institusjon tildeles på de ulike bo- og behandlingssentrene i kommunen.
Den omsorgstrengende får under oppholdet ivaretatt sitt behov for nødvendig helsehjelp, og har mulighet til å delta på de ulike aktivitetene som arrangeres der.

Tilsynsordning

Tilsynsordning er et tilbud rettet mot funksjonshemmede ungdommer som trenger tilsyn etter skoletid når foreldrene er i arbeid/utdanning.

Kontaktinformasjon

All tildeling av avlastning skjer via tjenestekontoret. For spesifikk informasjon om avlastning knyttet til boligene Hauanskogen, Teksleåsen og Eikelunden, tilsynsordning etter skoletid samt avlastning i private hjem kan følgende kontaktinformasjon også benyttes. 

Hauanskogen: Tlf. 33 45 89 14, leder er Eva Louise Øvrum

Teksleåsen: Tlf. 33 41 82 00, leder er Tine Dahl

Eikelunden: Tlf. 916 33 681, leder er Charlotte Vidum Standeren

Kontaktinformasjon privatavlastning: Tlf.  991 28 077/905 86 468 

 

 

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?