Demensomsorg

Fagteam

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning eller vurdering i forhold til demens? Fagteamet i demensomsorgen har fokus og kompetanse på demens og hvordan livet og hverdagen kan endre seg og arte seg med demenssykdom.

Fagteamet demensomsorg tilbyr

 • hjemmebesøk for vurdering og samtale
 • støttesamtale/veiledning for pårørende
 • informasjon/undervising om demens.

Kontakt oss via kommunens tjenestekontor, telefon 33 41 60 00.

Dagaktivitetstilbud

Kommunen tilbyr dagaktiviteter på 

 • Kamfjordhjemmet
 • Odberggården, Rosshavsgata 33
 • Soletunet/Kuben
 • Møteplassen, Vestfløyen på Lunden egen inngang
 • Møylandsenteret

Dagaktivitetstilbud gir mulighet for tilrettelagte aktiviteter både sosialt og fysisk. Tilbudet inkluderer to måltider samt transport tur/retur hjemmet.

Søke om dagaktivitet

For å søke om dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom/kognitiv svikt, må du bo hjemme og ha behov for aktivitet og kontakt med andre. I tillegg kan tiltaket ha avlastende effekt for pårørende.

Du kan søke om 1–5 dager opphold per uke. De fleste som får tilbud har dette 2-3 dager i uken.

Søk om dagaktivitetstilbud

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

 

Kontakt tjenestekontoret dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, telefon 33 41 60 00.

 

Dagsenteret er åpent fra 08.30 - 15.30 alle hverdager.

Pris

Pris for dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom/kognitiv svikt: 85 kroner per dag.

Yngre med demenssykdom

Møteplassen dagaktivitet på Lunden er tilrettelagt for yngre personer med demenssykdom med fokus på fysisk aktivitet.

 

Bofellesskap

Sandefjord kommune har tre bofellesskap som er tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Opphold bo- og behandlingssenter

Det finnes tilrettelagt tilbud for personer med demenssykdom i bo- og behandlingssentrene (sykehjem). Her gis både korttids- og avlastningsplasser samt langtidsplasser.

Demensvennlig samfunn

Gjennom prosjektet Demensvennlig samfunn ønsker Sandefjord kommune, i samarbeid med Demenesforeningen i Sandefjord, å øke samfunnets bevissthet rundt demens sykdom og skape gode holdninger. Via prosjektet tilbys opplæring i hvordan man best mulig kan møte personer med demenssykdom. Opplæring tilbys blant annet til personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg.

Les mer om prosjektet her.

For mer informasjon, råd og veiledning om demens besøk følgende nettsteder:

Aldring og helse (ekstern lenke)

Nasjonalforeningen (ekstern lenke)

Turgruppe

I samarbeid med turistforeningen tilbys varierte turopplevelser til personer med demenssykdom. Mer informasjon finner du på nettsidene om dette tilbudet.

Hjelp for pårørende

Råd og veiledning

Sandefjord kommune har ansatte med spisskompetanse innen demens. Har du behov for å snakke med noen, kan du kontakte tjenestekontoret.

Pårørendeskole

Pårørendeskolen i demens er for deg som 

 • har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom
 • ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden
 • ønsker gode råd om hvordan du best mulig kan mestre situasjonen
 • ønsker å møte andre i samme situasjon som deg

Kurset går over seks kvelder, to timer hver gang, og består av forelesninger og gruppesamtaler.

Pårørendeskole arrangeres hvert år. Oppstart i september i Sandefjord og januar i Andebu.

Mer informasjon og påmelding:

Elisabeth A. Pedersen, tlf. 97 16 69 38, elisabeth.anna.pedersen@sandefjord.kommune.no

Linda Linnestad, tlf. 92 69 78 84, linda.linnestad@sandefjord.kommune.no.

TrygghetsNett for pårørende

TrygghetsNett i Vestfold er for deg som er pårørende til en hjemmeboende med slag eller demens.

Gjennom TrygghetsNett

 • får du kontakt med andre i samme situasjon
 • kan du dele og diskutere erfaringer
 • får du tilgang til fagstoff og kan delta på samlinger

TrygghetsNett er enkelt, det er tilpasset både eldre og yngre, og du får nødvendig opplæring. Det er tilgjengelig hele døgnet, og er et supplement til andre kommunale tjenester.

Du må ha tilgang til datamaskin og internett hjemme for å delta.

Ta kontakt med lærings- og mestringssenteret på Sandefjord medisinske senter på telefon 33 41 99 00, eller basen for TrygghetsNett i Vestfold på telefon 959 85 777.

Les mer om TrygghetsNett på www.trygghetsnett.no

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?