Fastlege

Fastlegeordningen

En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har fått tilbud om fastlege. Barn under 16 år får automatisk samme lege som forelderen har, som barnet er registrert bosatt hos.

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne ledig fastlege her. Du kan også se hvilken fastlege du har, og finne viktig informasjon om alle landets fastleger, bytte fastlege samt melde deg inn eller ut av ordningen, helt uavhengig av fastlegekontorets åpningstid.

Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full. 

For mer informasjon kan du ringe Fastlegetelefonen 800 43 573. Du må oppgi personnummeret ditt. Du får oppgitt navnet på fastlegen, og kan bytte lege.

Finn mer informasjon om fastlegeordningen og bytt fastlege på nettet (ekstern lenke)

Fastlegekontorene i Sandefjord kommune
Andebu legesenter, Andebuveien 939, 3158 Andebu 33439050
Annen etasje legesenter, Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord 33415100
Bugårdsgata kommunale fastlegekontor, Bugårdsgata 9C, 3208 Sandefjord 33419870
Brunstad helsesenter, Kornmagasingata 5, 3160 Stokke 33363790
Familielegen AS, Dronningens gate 3, 3211 Sandefjord 33485790
Gleditschgården legesenter, Dronningens gate 3, 3211 Sandefjord 33446010
Kilen legesenter, Kilgata 9, 3217 Sandefjord 33421560
Landstad legesenter AS, Landstads gate 27, 3210 Sandefjord 33423142
Legehuset Sandefjord AS, Kilgata 9, 3217 Sandefjord 33454480
Legene sentrum vest, Dronningens gate 6, 3211 Sandefjord 33421580
Sandefjord Helsepark - Legene nord, Skiringssalveien 20, 3208 Sfj. 33448210
Sandefjord Helsepark - Legene syd, Skiringssalveien 20, 3208 Sfj. 33448220
Sandefjord legesenter, Halvdan Svartes gate 12, 3208 Sandefjord 33423180
Solvang legesenter, Skiringssalveien 24, 3208 Sandefjord 33426820
Stokke legesenter, Nygaards allé 4A, 3160 Stokke 33360330
Tempo legesenter, Skiringssalveien 24, 3208 Sandefjord 33488080

Klageadgang

Dersom du ikke er fornøyd med den helsehjelpen du har mottatt på fastlegekontoret, har du rett til å klage. Når noe har gått galt, vil en klagebehandling bidra til å gjøre helsetjenesten bedre.

Det gir ofte raskest effekt å klage direkte til det helsepersonellet som klagen omhandler.

Klagemulighetene rangeres på denne måten, i forhold til klagens alvorlighetsgrad og omfang:

Overlege kliniske legetjenester
Sandefjord Medisinske Senter
Pb 2025
3202 Sandefjord

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Du skal aldri sende en klage i epost, fordi en vanlig epost er usikret for sensitive person- og helseopplysninger.

Du kan få hjelp til å klage ved å henvende deg til Pasient- og brukerombudet i Vestfold 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?