Hjemmetjenesteavdelinger

Felles kontaktinformasjon

Under hver avdeling finner du telefonnummer til kontor på dagtid kl. 8.00–15.30 og vakttelefon på kveld / natt og helg.

Felles e-post

Felles postadresse:
Sandefjord kommune
Seksjon senter og hjemmetjenester
Postboks 2025
3202 Sandefjord

Seksjon senter og hjemmetjenester (SHT)

Sandefjord rådhus, Sandefjordsveien 3
Tlf. 33 41 60 00
Seksjonsleder Anne Rosslund

Bugården hjemmesykepleie

Bugårdsenteret, Sportsveien 33
Enhetsleder Charlotte Ingebretsen

Tlf. 33 41 98 12 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 41 (kveld/natt/helg)

Forsmann hjemmesykepleie

Forsmannsenteret, Dronningensgate 24
Enhetsleder Ellen Wærnes

Tlf. 33 41 56 00 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf: 33 41 98 42 (kveld/natt/helg)

Framnes hjemmesykepleie

Lyhmanns vei 2
Enhetsleder Donate K. Aashildrød

Tlf. 33 41 51 20 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 43 (kveld/natt/helg)

Kilen hjemmesykepleie

Hegnasletta 5
Enhetsleder Gina Andersen

Tlf. 33 41 51 10 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 44 (kveld/natt/helg)

Krokemoa hjemmesykepleie

Parkensenteret, Krokemoveien 41
Enhetsleder Bianca Håland

Tlf. 33 41 84 00 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 45 (kveld/natt/helg)

Parken bofellesskap og hjemmetjeneste

Parkensenteret, Krokemoveien 41
Enhetsleder Merete Blålid

Tlf. 33 41 84 09 (dag/kveld/natt/helg)

Ranvik hjemmesykepleie

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3
Enhetsleder Heidi Gjelstad Nilsen

Tlf. 33 41 86 30 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 47 (kveld/natt/helg)

Sentrum hjemmesykepleie

Hvidtgården, Storgata 25
Enhetsleder Sissel Ilebrekke

Tlf. 33 41 88 12 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 33 41 98 48 (kveld/natt/helg)

Stokke hjemmesykepleie

Soletunet, Olav Stavnums vei 12
Enhetsleder Evy S. Fosaas

Tlf. 33 29 55 00 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 92 49 00 35 (kveld/natt/helg)

Andebu hjemmesykepleie

Andebu Sentrum 10
Enhetsleder Sonja Berg

Tlf. 33 43 96 32 (kl.08.00 - 15.30)

Tlf. 48 15 96 86 (kveld/natt/helg)

Hvidtgården somatisk bofellesskap

Hvidtgården 3. etasje, Storgata 25
Enhetsleder Sissel Ilebrekke

Tlf. 91 19 92 19 (dag/kveld/natt/helg)

Bemannet omsorgsbolig Stokke

Olav Stavnums vei 10
Enhetsleder Sissel Hvaal

Tlf. 33 29 55 70 (dag/kveld/natt/helg)

Solvang hjemmesykepleie og Solvang BPA

Solvangsenteret, Rosenvolds gate 30 a
Enhetsleder Solveig Velle Elind

Tlf: 90 79 62 82 (kl.08.00 - 22.00)

Tlf. 90 82 49 83 (natt)

BPA/Praktisk bistand (hjemmehjelp) indre sone

Hvidtgården 1.etasje, Storgata 25
Enhetsleder Tajma Husanovic

Tlf. 99 11 60 60 (kl.08.00 - 15.30)

BPA/Praktisk bistand (hjemmehjelp) ytre sone

Engveien 4 
Enhetsleder Annika Andresen

Tlf. 99 46 80 80 (kl.07.30 - 15.00)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?