Individuell plan/koordinator

Hvem kan få individuell plan/koordinator?

  • Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det betyr at du har behov for tjenester over tid og fra flere aktører.
  • Du som samtykker til at de som gir deg tjenester samarbeider til beste for deg.

Hva er individuell plan?

En individuell plan er din plan og du skal medvirke i planarbeidet. Planen skal inneholde det som er viktig for deg. Ofte inneholder planen en oversikt over dine tjenesteytere/dine kontaktpersoner, dine ressurser og dine mål og ønsker fremover.

Kommunen har ansvar for å utarbeide den individuelle planen sammen med deg. Kommunen skal oppnevne en koordinator som er din kontaktperson og som skal samarbeide med deg om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person som allerede kjenner deg. Om du har verge, så kan vergen være med i dette samarbeidet

Hvorfor ha individuell plan/koordinator?

Gjennom en individuell plan skal tjenestene du mottar framstå helhetlige og i tråd med dine målsettinger. Planen skal

  • bidra til å gi deg trygghet og forutsigbarhet
  • avklare ansvarsforhold
  • sikre samordning av tjenester
  • være en retningsviser for hva som er viktig for deg

Individuell plan utløser ikke rettigheter eller tjenester i seg selv, men er en samordning av dine eksisterende tjenester og vedtak.

Den individuelle planen skal evalueres. Hvor ofte dette skal gjøres avtales i samarbeid med deg.

Hvordan søke?

Det er fint om du i søknaden beskriver din situasjon og hva du trenger hjelp til å koordinere.

Søk om individuell plan

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Du får svar på søknaden innen en måned. Dersom du har rett til individuell plan, vil du samtidig få beskjed om hvem som blir din koordinator.

Samtykke

Ingen skal utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren går gjennom samtykket med deg tidlig i planarbeidet.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator.

Ønsker du kontakt med koordinerende enhet send epost hit.

Pakkeforløp

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke).

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Sandefjord kommune betyr det at:

  • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
  • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, men vil søke om tjenester, er saksbehandler på Tjenestekontoret din forløpskoordinator. Tjenestekontoret kan kontaktes på tlf 334 16 000 eller send mail til tjenestekontoret@sandefjord.kommune.no.

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene, kan du kontakte Koordinerende enhet på tlf 334 16 000.

Nyttige eksterne lenker

- helsedirektoratet.no

- helsenorge.no

Koordinerende enhet

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?