Kreftomsorg

Som kreftpasient tilbys du og dine pårørende individuell oppfølging gjennom

  • samtaler
  • råd og veiledning
  • koordinerte tjenester
  • dagtilbud for kreftpasienter og deres pårørende hver tirsdag klokken 11-13 på Landstadsenteret.

Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og bred erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling.

Tilbudet er gratis. Det er uavhengig av om du har vedtak eller andre tjenester i kommunen.

Alle som bor i kommunen, kan ringe tjenesteutøverne på dagtid alle hverdager:

  • Tina Haugen, koordinator og kreftsykepleier (Sandefjord Medisinske Senter), telefon 909 64 911
  • Silje Wergeland Kvestad, kreftsykepleier (Sandefjord Medisinske Senter), telefon 409 07 831
  • Astri Andersson, kreftsykepleier (Andebu og Stokke), telefon 928 98 503
  • Vincent Hagerup, veileder og teolog, telefon 409 15 777

Kreftteamet - brosjyre