Lærings- og mestringssenteret

Informasjon fra Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune

Lærings – og mestringssenteret har som mål å gi inspirasjon, kunnskap og støtte slik at den enkelte skal kunne håndtere hverdagen på en god måte. Vi er tilgjengelig på telefon hverdager 09.00 - 15.00. Vi kan også møte deg ute, "walk and talk" innenfor samme tidsramme. 

Dette er et lavterskel tilbud. Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss. Tilbudet er for alle enten du opplever en livsendrding eller er pårørende. 

Hva er viktig for deg? Hvordan mestre hverdagen nå? Hvilke muligheter finnes? 

Mange av brukerorganisasjonene knyttet til Lærings- og mestringssenteret har egne likepersoner som også kan være tilgjengelig for en prat. Ta kontakt med oss for videre informasjon.

Ta kontakt: Pårørendekoordinator Karin Rød tlf 409 16 068 Senior-veiviser Gunnbjørg Furuset tlf 995 52 596

Hjelp til selvhjelp og nyttige nettsider

Vedlagt er en oversikt over nettsider, apper, podcaster og tjenester som kan være til nytte for ulike typer helsehjelp. Dette er anbefalte steder å ta kontakt for å ta vare på egen helse, koronahjelp, barn i kriser, kognetiv terapi, psykisk helse, rusbruk, stressmestring og angst for å ha nevnt noe. 

Hjelp til selvhjelp

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:                                             

Mandag til fredag klokken 9.00–15.00.

Lærings- og mestringssenteret har lokaler på Sandefjord Medisinske Senter 
Adressen er Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord.

Du kan kontakte oss på telefon 409 16 068 og 995 52 596 eller ringe resepsjonen på SMS 33 41 99 00. Vi kan nås på epost lms@sandefjord,kommune.no

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Hvem er senteret for?

 • Personer som ønsker informasjon om forebyggende tilbud.
 • Personer som har fått helseproblemer og som følge av dette opplever endringer i livet.
 • Pårørende, familie og venner som berøres av den nye livssituasjonen. 
 • Helsepersonell.

Hva kan senteret tilby?

Lærings- og mestringssenteret gir også tilbud innenfor helsefremmende arbeid og helsepedagogikk til helsepersonell i kommunen og i nærkommuner.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord ble etablert i 2004 som det første kommunale senteret i Norge:
LMS i Sandefjord kommune, 2004-2014

Pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset i Vestfold(ekstern lenke) 

Pårørendetilbud i Norge(ekstern lenke)

Informasjonsfolder lærings- og mestringssenteret Sandefjord

Informasjonsfolder våren 2020

Mye av vårens program vil være aktuelt for høsten 2020 avhengig av smittehensyn og restriksjoner. Ta kontakt for mer informasjon. 

LMS årsrapport 2019

Interessert i å lese mer om lærings- og mestringssenteret i Sandefjord? Her er årsrapporten

Kurs

Hverdagsglede

Livskvalitet handler om det som gir livet ditt mening og verdi.

Vanene dine påvirker opplevelse av helsen din. På samme måte som du med små grep kan styrke din fysiske helse, kan også den psykiske helsen styrkes.

Hverdagsglede er en kursrekke som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Fem grep utfordrer deg gjennom deltagelse i kurset hverdagsglede:

 • Vær oppmerksom
 • Vær aktiv
 • Fortsatt å lære
 • Knytt bånd
 • Gi

Kurset går over seks kurssamlinger, og hver ukentlige økt varer i ca 2,5 timer. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse. Kursavgift kroner 300,- 

Ta kontakt for mer informasjon. Fortløpende påmelding. Telefon: 995 52 596

 

Kurs i helsepedagogikk

Arrangeres  over 2 dager.
Kursinnhold: Samtalen, kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprossesser, motivasjon og mestring.

Sted: Sandefjord Medisinske Senter

Målgrupper: Helsepersonell i kommune- og spesiaelisthelsetjenesten, pasienter/brukere/pårørende som har erfaringer med helsevesenet.

Kursarrangør: Utviklingssenteret i Vestfold, LMS ved sykehuset  og LMS i Sandefjord.

Påmelding til Utviklingssenteret i Vestfold, se nettsiden.

 

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler:

 • Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg? - selvoppfatning og selvbilde
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Om å sette grenser.
 • Glede, dårlig samvittighet, sinne, sorg, ressurser, muligheter og valg.

Kurset strekker seg over 10 ganger a`4 timer.

Mer informasjon og påmelding: tlf 409 16 068 

Fortløpende påmelding. Kursavgift kroner 400,- 

https://www.livsstyrketrening.no/ se ressurser. Lytt på lydspor.

 

Å leve med kreft

Et mestringskurs for kreftrammede og pårørende

På kurset tas opp aktuelle tema, det legges tilrette for gode samtaler og deltakerne  får kunnskap og verktøy for bedre å kunne håndtere hverdagen.

Enkel bevertning. Kurset er gratis.

Påmelding: Kreftsykepleier Silje.W.Kvestad, mob 40907831, mail: silje.wergeland.kvestad@sandefjord.kommune.no   

Arrangører: Kreftomsorgsteamet i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og støttes av Sandefjord Kreftforening.

 

Å leve godt med diabetes type 2

Kurset tilbys personer som kan ha eller har diabetes type 2, deres familie og andre.

Tema

 • Fakta om diabetes
 • Betydning av motivasjon, aktiviteter og kosthold
 • Fokus på føtter og skotyper
 • Teori og praksis

Nye kurs vår og høst. Fortløpende påmelding.

Lærings- og mestringssenteret lms@sandefjord.kommune.no eller
Diabetesforbundet ved Ø. Kristiansen, telefon 481 98 169

Pris: kr. 500,-

Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet.

Oppfølgingskveld- åpent møte,  Livsstilskurs type 2- diabetes

Velkommen til tidligere deltakere og nye interesserte.

 

Selvhjelpsgrupper

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

 • Selvhjelp er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.
 • Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv og å ta ansvar for eget liv.
 • Selvhjelp tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om sitt eget problem.
 • Selvhjelp er å sette seg i stand til å be om og å ta imot hjelp - og å skaffe seg nok mot og ork til å starte en endringsprosess.

Ta kontakt telefon: 409 16 068 og 995 52 596.  https://selvhjelp.no/

 

Kurs i Qigong

Medisinsk Qigong på Sandefjord Medisinske Senter

Påmelding og mer informasjon ved:
Instruktør Karin Rød, telefon 971 60 437.

 

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres årlig i oktober. Les mer på verdensdagen.no(ekstern lenke)

 

Pårørendekurs

Er du pårørende og kan kjenne på stress, bekymringer, lite energi?

Kurset går over tre ganger, hver på  to timer. Kurset er gratis.

Påmelding til mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende.

Individuelle samtaler pårørende koordinator Karin Rød tlf 409 16 068

Pårørende tilbud finner du her.

 

Kafe Møteplassen

Et kafétilbud til personer med demens som bor hjemme og deres pårørende.

Kafeen holder til på Sandefjord Medisinske senter, 1.etg. Ta kontakt for oppstart høsten 2020.

Kafeen er hver uke på onsdager, alle dager fra  klokken 11-14.

Sandefjord Demensforening driver kafeen i samarbeid med Fagteamet i demens og Lærings- og mestringssenteret.  Tlf: 99 55 25 96

 

Pårørendekafé

Pårørendekafé er siste tirsdag i måneden klokken 12-14 på Sandefjord Medisinske Senter i kafeteriaen. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og for oppstart høsten 2020. Ring pårørende telefonen 409 16 068.

 

Foreldreforum

Har du barn / unge med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har flere samlinger i året.
Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. 

Ta kontakt : 911 01 625 og 409 16 068 eller mail:  lms@sfjkom.no

 

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene tilbyr samtaler, råd, veiledning, trening og sosiale samlinger.   De inviterer til temamøter i samarbeid med LMS. Se informasjonsfolder ( link) 

Nedenfor kan du finne mer informasjon om de ulike brukerorganisasjonene LMS samarbeider med:

a-larm.no (ekstern enke)

 Angstringen (ekstern lenke)

Autismeforeningen Vestfold (ekstern lenke)

Bipolarforeningen.no(ekstern lenke)

Cerebral pareseforeningen Vestfold (ekstern lenke)

Diabetesforbundet Sandefjord (ekstern lenke)

Hørselshemmedes Landsforbund, Sandefjord HLF (ekstern lenke)

LHL- Sandefjord ( ekstern lenke)

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold, LFSV (ekstern lenke)

Leve.no (ekstern lenke)

LPP- landsforeningen for pårørende innen psykisk helse( ekstern lenke)

Lupeorg.no (ekstern lenke)

Lymfekreft.no (ekstern lenke)

MS- foreningen, Sandefjord( ekstern lenke) 

ME-foreningen Vestfold (ekstern lenke)

Mental Helse Sandefjord (ekstern lenke)

Norges Handikap forbund Søndre Vestfold (ekstern lenke)

Norges Blindeforbund ( ekstern lenke)

Norsk Coeliakiforening- NCF- Vestfold (ekstern lenke)

Psoriasis- og eksemforbundet Larvik og Sandefjord (ekstern lenke)

Sandefjord Astma og allergiforening (ekstern lenke)

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening (ekstern lenke

STOFO  Vestfold ( stoffskifteforbundet) (ekstern lenke)

Sandefjord Revmatikerforening (ekstern lenke)

Sandefjord kreftforening ( ekstern lenke)

Sandefjord Demensforening (ekstern lenke)

Stoffskifteforbundet Vestfold lokallag (ekstern lenke)

Vestfold Parkinson forening (ekstern lenke)

 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?