Pårørendetilbud

Åpningstider og kontaktinformasjon

 

Åpningstider:

Mandag- fredag kl. 9.00- 15.00.

Ta kontakt tlf 409 16 068. Vi kan også møte deg ute,"walk and talk". Pårørendekoordinator Karin Rød. Epost lms@sandefjord.kommune.no

 

Hvem er pårørendetilbudt for?

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning for å komme. Tilbudet er for alle pårørende som ønsker noen å prate med , få litt påfyll eller hjelp til å sortere tanker i forhold til det å være pårørende. Tilbudet er en del av lærings- og mestringssenteret.

Vi som jobber her har bred helsefaglig utdanning og har selv lang erfaring som pårørende på forskjellig vis.

Vi har lokaler på Sandefjord Medisinske Senter.
Adressen er Skiringssalsveien 26. 

 Tilbud i Norge om pårørendearbeid (ekstern lenke) 

Pårørendetilbud ved Sykehuset i Vestfold(ekstern lenke)

Barn som pårørende(ekstern lenke)

ungeparorende.no/

Innhold i pårørendetilbudet

Samtaler

Mange pårørende føler behov for å ha noen å snakke med. Hos oss er du velkommen til en uformell prat. Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell.

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen» På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler: «hvis kroppen kunne snakke…», «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde. Verdier – hva er viktig for  meg? Om å sette grenser. Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg ….

Kurset strekker seg over 10 ganger  a`4 timer.

For mer informasjon og påmelding telefon: 409 16 068

Livsstyrketrening (ekstern lenke)

 

Pårørendekurs

Er du pårørende og kan kjenne på stress, bekymringer, lite energi?

Hvordan ta vare på egen helse og hva er viktig for deg som pårørende er sentralt i kurset. Gratis.

Påmelding mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende.

Pårørendecafe

Pårørendekafé siste tirsdag i måneden på Sandefjord Medisinske Senter i kafeteriaen. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.

Ta kontakt for informasjon - ring 409 16 068

Foreldreforum

Har du barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har samlinger om ulike tema. Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. 

Arrangør:  Foreldregruppe i samarbeid med pårørendesenteret/LMS

Ta også gjerne kontakt : 911 01 625 og 409 16 068.  Epost:  lms@sfjkom.no

Kafe Møteplassen

Et kafetilbud til personer med demens som bor hjemme og deres pårørende.

Kafeen holder til på Sandefjord medisinske senter onsdag klokken 11 til 14.

Sandefjord Demensforening driver kafeen i samarbeid med fagteamet i demens og lærings- og mestringssenteret.

Telefon 409 16 068

Ta kontakt for informasjon om oppstart høsten 2020

Å leve med kreft

Et mestringskurs for kreftrammede og pårørende

På kurset tas opp aktuelle tema, det legges tilrette for gode samtaler og deltakerne  får kunnskap og verktøy for bedre å kunne håndtere hverdagen.

Enkel bevertning. Kurset er gratis.

Påmelding: Kreftsykepleier Silje.W.Kvestad, mob 40907831, mail: silje.wergeland.kvestad@sandefjord.kommune.no   

Arrangører: Kreftomsorgsteamet i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og støttes av Sandefjord Kreftforening.

Spørreundersøkelsen 2016 angående pårørendeprosjektet.

Oppsummeringen av undersøkelsen om pårørendeprosjektet 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?