Psykisk helse

Psykisk helsehjelp

 Alle tilbudene er gratis.

Boliger

Kommunen tilbyr leiligheter til personer som er avhengig av rus og/eller har psykiske lidelser. Leilighetene kan være selvstendige boenheter eller i bofellesskap. Leiligheter i bofellesskap er for deg som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner.

Ambulerende team

Kommunen tilbyr boveiledning og opplæring til personer over 18 år hvor psykisk helse- og/eller rusutfordringer fører til manglende mestring i dagliglivets gjøremål. Søkeren må ha ønske om og behov for slik veiledning, støtte og opplæring. 

 

Arbeidstilbud

Sandefjord kommune har flere tilrettelagte arbeidstilbud til deg som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudene har ulike geografisk plassering.  Man trenger ikke søke om tjenestene.Vi har ulike aktiviteter innenfor kultur, idrett, friluftsliv, kunst, håndverk og mye mer.

Arbeid og aktivitet - brosjyre

Optimisten aktivitetssenter

Anexet aktivitetssenter

Kuben aktivitetssenter

Glimt - fysisk aktivitet

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke).

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Sandefjord kommune betyr det at:

  • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
  • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, men vil søke om tjenester, er saksbehandler på Tjenestekontoret din forløpskoordinator. Tjenestekontoret kan kontaktes på tlf 334 16 000 eller send mail til tjenestekontoret@sandefjord.kommune.no

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene, kan du kontakte Koordinerende enhet på tlf 334 16 000.

Kriseteam

Kommunens kriseteam tilbyr psykososial førstehjelp i forbindelse med alvorlige hendelser som for eksempel alvorlige ulykker. Sandefjord kommunes kriseteam utkalles av legevakten.

Klage på tilbud

Du finner klageskjema under de fleste omtalte tjenestene. I tillegg kan klageskjema hentes her:

Klageskjema for utskrift

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?