Kortvarig psykisk helsehjelp

Hvem er vi?

Kortvarig psykisk helsehjelp består av psykisk helsearbeidere, terapeuter, sykepleiere, sosionom, vernepleier, brukerrådgiver og kommunepsykolog. Vi holder til i Stokke.

Hvem kan kontakte oss?

  • Personer med behov for kortvarig oppfølging av milde til moderate psykiske belastninger hvor forventet behandlingstid er under 6 måneder.
  • Legevakt, nødetat eller prest ved krise, ulykke og katastrofe ved potensielt traumatiserende hendelser i Sandefjord kommune.

Hva tilbyr vi?

  • Kurs og individuelle samtaler til mennesker med behov for kortvarig oppfølging
  • Strukturert depresjonsbehandling
  • Kurs i depresjonsmestring (KID)
  • Kurs i oppmerksomt nærvær

VIVAT selvmordsforebygging

Kortvarig psykisk helsehjelp organiserer og gjennomfører kurs for ansatte i kommunen som et ledd i å forebygge selvmord (VIVAT selvmordsforebygging).

Kriseteam

Som en del av tjenesten har vi kriseteam. Kriseteam aktiveres via legevakt, nødetat eller prest.

Sorggrupper

Sammen med Den norske kirke i Sandefjord driver vi sorggrupper (eksterne lenke).

Hvordan får du kontakt med oss?

Ring eller besøk oss i Stokke rådhus.

Søk om kortvarig psykisk helsehjelp 

Søknadsskjema for utskrift

Klage på tilbudet

Klageskjema for utskrift

Kortvarig psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Nygårds alle 1
3160 Stokke

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?