Psykisk helse barn og unge

Hvem er vi?

Psykisk helse barn og unge består av familieterapeuter, PMTO-terapeuter, psykisk helsearbeidere, brukerkonsulent og psykologer. 

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt (telefon 116 117) dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp.

Hvem kan kontakte oss?

Familier, barn og ungdom som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og rus kan kontakte oss. Vår målgruppe er barn og ungdom fra 0-18 år og deres foreldre/omsorgsgivere. Tjenesten er gratis og du trenger ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.

For å kunne gi deg god hjelp er det ofte nødvendig at vi samarbeider med andre. Vi samarbeider ofte med helsesykepleier, fastlege, barnehage, skole, barneverntjenesten, PPT og BUPA.

Fagfolk kan også henvende seg på vegne av en familie eller anonymt for råd og veiledning.

Hva tilbyr vi?

  • PMTO-terapi
  • Samtalegruppe "Kunsten å være ungdom" 14-18 år
  • Familieterapi
  • Ruskontrakter og samtaler med ungdomskonsulent
  • Individuelle/familiesamtaler (kortvarig)
  • Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgivere og samarbeidspartnere
  • Kortvarig behandling av milde til moderate psykiske helseplager
  • Mulighet for anonym drøfting med barnehage, skole, personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere

Hva er PMTO-terapi?

PMTO står for Parent Management Training - Oregon. Lavterskeltilbud til familier med barn i aldersgruppen 3-12 år med samhandlingsutfordringer, og hvor barnet står i fare for å utvikle atferdsvansker. 

PMTO (ekstern lenke)

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke). 

 

Hvordan får du kontakt med oss?

Du kan ringe oss på telefon 33 41 65 80, eller sende oss et henvendelsesskjema:

Henvendelse psykisk helse barn og unge

HENVENDELSE TIBIR KARTLEGGING

TIBIR brosjyre

Skriv ut skjemaet og send til

Sandefjord kommune, Psykisk helse barn og unge, postboks 2025, 3202 Sandefjord.  

Fagpersoner og samarbeidspartnere som henvender seg på vegne av andre, fyller ut skjema i samarbeid med familie/barn/ungdom. Det bør i utgangspunktet innhentes samtykke fra foreldre/foresatte med foreldreansvar til barn under 16 år.

 

Klageskjema for utskrift

Psykisk helseteam familie, barn og unge

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?