Psykisk helse og rustjeneste voksne

Hvem er vi?

Psykisk helse og rustjeneste voksne består av psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, sysselsettingskoordinator, brukerkonsulent og kommunepsykolog. Vår tjeneste består av rusteam, psykisk helseteam, dobbeldiagnoseteam (ROP-team), dagsenter og feltpleietjeneste.

Hvem kan kontakte oss?

Innbyggere som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og rus kan kontakte oss. Vår målgruppe er voksne over 30 år.

Tjenesten er gratis, og du kan søke om tjenesten selv via vårt søknadsskjema. Vi har taushetsplikt.

For å kunne gi deg god hjelp er det ofte nødvendig at vi samarbeider med andre. Øvrige samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten og andre kommunale instanser.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten tilbyr individuell oppfølging og behandling til mennesker som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Tjenesten tildeles via tjenestekontoret i kommunen.

Individuell oppfølging og behandling

  • Individuelle samtaler
  • Utforming av behandlingsplan
  • Koordinering av individuell plan
  • Ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter

Dagsenteret

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus, og er åpent hverdager mellom 11 og 13. I samarbeid med frivillige tilbys det varm mat og helse- og velværedager (fotpleie, tannpleie, massasje og frisør).

Gatejuristen kommer til oss og tilbyr juridisk rådgivning og hjelp en gang i uka. Dagsenteret har fokus på sosialt fellesskap og aktiviteter.

Feltpleien

I tilknytning til dagsenteret har vi også feltpleietjenester. Åpningstid hverdager 11-13. Du trenger ikke bestille time.

På feltpleien kan du få enkle helseundersøkelser, rent brukerutstyr, sårstell, prevensjon, samtaler, råd og veiledning om helse, hjelp til å etablere kontakt med øvrig helseapparatet. Feltpleien er utsalgssted for =Norge.

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke).

Kontakt oss

Ring oss eller besøk oss.

Søk om psykisk helsehjelp 

Søknadsskjema for utskrift

Klage på tilbudet

Klageskjema for utskrift

Psykisk helse- og rustjeneste

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Åpent alle hverdager kl. 9.00-14.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?