Psykisk helseteam unge voksne

Hvem er vi?

Psykisk helseteam unge voksne består av psykisk helsearbeidere, brukerkonsulent og kommunepsykolog.

Hvem kan kontakte oss?

Ungdom og unge voksne i alderen 18-30 år som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og rus kan kontakte oss. Tjenesten er gratis og du kan søke selv. Vi har taushetsplikt.

For å kunne gi deg god hjelp er det ofte nødvendig at vi samarbeider med andre. Øvrige samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, skole, barnevernstjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester.

Fagfolk kan også henvende seg på vegne av ungdom/unge voksne eller anonymt for råd og veiledning.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten tilbyr individuell oppfølging og behandling til ungdom og unge voksne som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Tjenesten tildeles via tjenestekontoret i kommunen.

  • Individuelle samtaler
  • Utforming av behandlingsplan
  • Koordinering av individuell plan
  • Ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter
  • Program for angstmestring
  • DU - Mestringskurs for ungdom

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke).

Hvordan får du kontakt med oss?

Ring oss, besøk oss eller send oss en mail.

Søk om psykisk helsehjelp 

Søknadsskjema for utskrift

Klage på tilbudet

Klageskjema for utskrift

Psykisk helse- og rustjeneste

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Åpent alle hverdager kl. 9.00-14.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?