Kontaktinformasjon

Psykisk helse og rus

Kort fortalt

Hvis du opplever å ha utfordringer med rus og/eller har det vanskelig psykisk, er det viktig å tak i problemene. Sandefjord kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. Mottar du helsehjelp har vi taushetsplikt, opplysningsplikt og journalføringsplikt. Vi vil føre notater over våre møter med deg. Disse er høyst konfidensielle og holdes i en database som kun benyttes av teamet du mottar helsehjelp fra. Du kan få kopi av din journal om du ønsker – bare spør oss. (Se også personopplysningsloven, forvaltningsloven og helsepersonelloven for informasjon om juridiske føringer.)

Tilbudene har ulike geografiske plasseringer i kommunen.

Det finnes også mye du kan gjøre på egenhånd, se link under.

Hjelp til selvhjelp på kommunens nettside

Familier, barn og ungdom

Opplever du utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus og er mellom 0-18 år eller deres foreldre/omsorgsgivere kan psykisk helse barn og unge kontaktes. 

Les mer om Psykisk helse barn og unge på kommunens side

Lav terskel inn

Det kan være mange forskjellige årsaker til at man opplever hverdagen som utfordrende. Det kan være perioder i livet hvor man kan trenge hjelp og noen å snakke med. Det kan være livsopplevelser som f.eks å miste jobben, samlivsbrudd, nettverk, ja... det kan være mange grunner til at man i korte perioder kan trenge noen å prate med. 

Trenger du noen å støtte deg til?

Man kan oppleve ulike belastninger gjennom livet. For eksempel kan man bli permittert, kanskje man flytter, gjennomgår et samlivsbrudd, eller erfarer ulike tap. Ulike hendelser, eller situasjoner som man står i over tid, kan påvirke oss i den grad at det går utover livskvaliteten vår. Da kan det være lurt å søke hjelp. 

Noe for deg?

Når livet setter seg i kroppen vil man kunne kjenne på ulike plager, som:

 • Tristhet
 • Utmattelse
 • Spenninger/Smerter
 • Angst/Uro
 • Søvnvansker
 • Nedsatt matlyst
 • Unngår å ta kontakt med omgivelsene
 • Irritabilitet/ kort lunte

Dette tilbudet er for deg som tenker at det kan være nyttig med noe støtte for å hindre at plagene vokser seg større. 

Hva kan vi tilby?

Vi kan tilby noen samtaler med fokus på at du selv kan få bedre innsikt i utfordringene dine, og få med deg verktøy for å mestre hverdagen bedre. Ved første møte vil vi kartlegge hva du har behov for. Om vi sammen finner ut at det kan være riktig med noe annet enn det vi kan tilby, vil vi lose deg videre.

 Hvordan ta kontakt?

Uavhengig av hvor du bor i Sandefjord kommune kan du bestille time i Stokke og Sandefjord.


Kalenderen oppdateres daglig og viser ledige timer 2 uker framover.

Bestill time i kalenderen her, i Stokke

 

Kalenderen oppdateres tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Kalenderen viser ledige timer 2 uker framover.

Bestill time i kalenderen her, i Sandefjord

 

Har du behov for veiledning på hvordan du kan bestille time? 
Ta kontakt på tlf: 902 92 820 ( Mandag - fredag Kl. 09.00- 14.00) Får du ikke svar i telefontiden, ringer vi deg tilbake.

Arbeid og aktivitet

Vi har ulike tilrettelagte arbeid og aktivitetstilbud innenfor kultur, idrett, friluftsliv, håndarbeid og mye mer. 

Brosjyre om arbeid og aktivitet

Gnist

Gnist er et tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi produserer varer innenfor håndarbeid. Her produseres det alt fra forklær, kort, tøfler, pannebånd og kosedyr til filleryer. Vi utfører også grafisk trykk, hvor vi trykker på varer som kopper, flasker og handlenett.

Gnist holder til i Sandefjord sentrum, i store og luftige lokaler. Her har vi verksted og butikk.

Hvor finner du oss?

Kongens gate 11, 3210 Sandefjord

Telefon: 409 08 977

Søknadskjema

Les mer om Gnist og andre tilrettelagte arbeidstilbud her

Glimt

Glimt er et fysisk aktivitetstilbud for innbyggere med psykiske helseutfordringer. 

Tilbudet er gratis - og du trenger ingen henvisning for å delta på våre aktiviteter. Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne et tilbud som passer for deg.

Les mer om Glimt og andre tilrettelagte aktivitetstilbud her

Proff Andebu arbeidsgruppe

Proff Andebu er et arbeidstilbud til innbyggere med psykisk helse- og/eller rusutfordringer som ønsker å ha en arbeidsplass. I Proff Andebu jobber vi med vaktmesteroppdrag, snekkeroppdrag, maling, flytteoppdrag, gressklipping og generelt vedlikehold. 

Arbeidsdager er alle hverdager.

Du kan ta kontakt med Håkon Ødegård: 473 78 492.

Besøksadresse:
Andebuveien 937
3158 Andebu

Sandefjord arbeidsgruppe

Sandefjord arbeidsgruppe er et arbeidstilbud til mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer. Sandefjord arbeidsgruppe utfører tjenester som vaktmesteroppdrag, snekkeroppdrag, maling, gressklipping og generelt vedlikehold.

Arbeidsdager er mandager og onsdager fra 09.00-14.00. Oppmøte i Sandefjord sentrum

Du kan ta kontakt med Christian Eftedal: 905 64 733

Optimisten

Optimisten er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer, hvor det ikke kreves noen form for henvisning.

 • Aktiviteter som kafédrift med rimelige priser, biljard og sosialt samvær
 • Fast gruppetilbud, som tur, hobbygruppe og kurs
 • Råd og veiledning 
 • Faste brukere kan ha åpent etter avtale med personale

Åpningstid er alle hverdager mellom 10.00 - 15.00

Du kan ta kontakt på telefon 950 92 905 (kontor) eller 908 72 722 (kafé)

Besøksadresse: 

Sandar herredshus

33216 Sandefjord

Anexet

Anexet er et dagtilbud til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer, hvor det ikke kreves noen form for henvisning. Det er ikke et absolutt krav om rusfrihet, men det oppfordres til rusfrihet og det er en forutsetning at man ikke er til sjenanse for andre som er til stede.

 • Lunsj til en rimelig pris
 • Sosiale aktiviteter
 • Turer

Åpningstid er tirsdager 10.00 - 15.00

Du kan ta kontakt med Kathrine Skou: 951 95 012 eller Håkon Ødegård: 473 78 492.

Besøksadresse:
Andebuveien 937
3158 Andebu

Psykisk helsehjelp

Opplever du utfordringer knyttet til din psykiske helse og er i behov av oppfølgning eller behandling, kan du søke om oppfølgning psykisk helsehjelp.

Hva kan vi tilby?
 • Assistert selvhjelp
 • Kurs (Kurs i depresjonsmestring, Sinnemestring og Mindfulness)
 • Grupper (Traumestabilisering)
 • Individuelle behandling
 • Støtte og oppfølging i din prosess 
 • Individuell jobbstøtte (IPS)
Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Hvem kan søke?
 • Du som er over 18 år
 • Du er bosatt, eller oppholder deg i kommunen
 • Du opplever utfordringer knyttet til din psykiske helse
Slik søker du

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Papirutgave av søknaden om helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes per post til 
Postboks 2025 3202 Sandefjord 

Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med sentralbord på telefon 33 41 60 00. Spør etter tjenestekontoret.

 Klage på tilbud

Klageskjema for utskrift

Pasient- og brukerombudet

Rustjenester

Opplever du utfordringer knyttet til rus, kan du søke om ruskonsulent eller benytte feltpleien.

Hva kan vi tilby?
 • Samtaler
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • Oppfølging av gravide med rusutfordring
 • Oppfølging av innbyggere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Oppfølgning av personer med samtidig rusutfordringer og psykisk lidelse (ROP)
 • Hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon
Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Hvem kan søke?
 • Du som er over 18 år
 • Du er bosatt, eller oppholder deg i kommunen
 • Du opplever å ha rusutfordringer
Slik søker du

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Papirutgave av søknaden om helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes per post til 
Postboks 2025 3202 Sandefjord 

Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med sentralbord på telefon 33 41 60 00. Spør etter tjenestekontoret.

 Klage på tilbud

Klageskjema for utskrift

Pasient- og brukerombudet

Feltpleien

Gratis helsetilbud for rusavhengige over 18 år. Drop-in hverdager 11-13. Tjenester utenom 11-13 kan avtales på tlf 993 50 186.

Besøksadresse: Sandar herredshus 1. 3216 Sandefjord

 

Vi tilbyr: 

 •  Enkle helseundersøkelser
 • Utdeling av brukerutstyr
 • Utdeling av Nalokson
 • Sårstell
 • Prevensjon
 • Samtaler, råd og veiledning om helse
 • Hjelp til å etablere kontakt med hjelpeapparatet
 • Salg av =Norge
 • Utredning og oppfølgning av hepatitt C
 • Vaksinering

 

Feltpleien sin side facebook

Feltpleien sin side på instagram

Hvordan forebygge og hva skal du gjøre ved mistanke om overdose?

 

Pårørende

Er du pårørende til noen med utfordringer knyttet til sin psykiske helse og/eller rus, og trenger noen å snakke med? Vi tilbyr råd og veiledning for deg som er pårørende.

Å være pårørende

Du er pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, funksjonsnedsettelse eller avhengighet. Du kan være pårørende både om du er i familie med eller venn av en person som opplever noen av disse utfordringene. 

Pårørende er viktige støttespillere, og din rolle er betydningsfull. Som pårørende kan du ha ulike behov. Noen vil helst få informasjon og være involvert i hjelpen som personen trenger. Andre ønsker kunnskap om det den de er pårørende til har utfordringer med. Og andre trenger støtte for å klare å ta vare på seg selv. 

Vanlige belastninger pårørende kan kjenne på 

Et fellestrekk pårørende kan kjenne på, er dårlig samvittighet fordi de ikke opplever å strekke til. Mange pårørende strekker seg langt for å hjelpe og noen blir selv utslitt av stresset og belastningene de opplever som pårørende.

Belastningen kan føre til:

 • konsentrasjon- og hukommelsesvansker
 • fysiske plager og søvnforstyrrelser
 • mindre energi og overskudd til dagliglivets mange gjøremål
 • nedsatt kapasitet til å følge opp egne barn 
 • økonomiske vansker som følge av fravær fra jobb
 • mindre tid, lyst og energi til å opprettholde sosialt nettverk
 • følelsesmessige belastninger som frykt, sinne, sorg, skam og skyldfølelse 
 • tap av håp og forventninger, bekymringer for framtiden
Strategier for å redusere belastningen

For å forebygge at du selv blir syk, er det viktig at du har kunnskap om ulike strategier slik at du kan mestre de belastningene du blir utsatt for. Slike strategier kan både omfatte tips og hjelp til å ivareta seg selv og øvrig familie, men og samarbeid med den som du er pårørende til og hjelpeapparatet rundt.

 • Snakk med den du er pårørende til. Å snakke åpent sammen, er et godt utgangspunkt for felles mestring. Det gir dere mulighet for å ha en lik forståelse av hva som har skjedd og hva som er klokt å gjøre videre. Å kjenne til hverandres ønsker, forventninger og behov kan hjelpe dere å ta hverandres perspektiv og bidra til opplevelsen av fellesskap.
 • Personen som har utfordringer eller er syk har rett til å ta valg som du eller andre kan være uenig i. Det er ofte viktig for personen å ta egne valg og utføre oppgaver selv. Som pårørende blir det derfor viktig å ikke overta oppgaver som han/hun er i stand til å gjøre selv. Snakk sammen og bli enige om hvilken hjelp du skal bidra med.
 • Det er ikke lett å forholde seg til at den du er glad i tenker, føler og oppfører seg annerledes enn før. Å se den du er glad i plages av forvirring, manglende energi, kan være smertefullt. Det er heller ikke enkelt å håndtere endringer i humøret. Derfor er det viktig å skaffe seg kunnskap som kan bidra til at du bedre forstår hvorfor personen oppfører seg som han/hun gjør. Kunnskap om diagnoser, behandling som tilbys og hjelp ved kriser kan hjelpe deg å forstå hvorfor personen oppfører seg annerledes enn før.
Ta vare på deg selv

For å kunne holde ut en vanskelig situasjon over tid, er det viktig å kunne ivareta seg selv. Dette kan du gjøre på flere måter. Noen tips er:

 • Prioriter å ta vare på helsen din
 • Snakk med dine nærmeste om det som skjer
 • Sett av tid til egenomsorg
 • Tenk over hva du bruker kreftene dine på
 • Ha regelmessig dialog med fastlegen om din egen situasjon som pårørende
 • Takk ja til hjelp, også når du tror du ikke trenger det
 • Snakk med andre som har lignende erfaringer
Snakk med de som gir hjelp

Ved å snakke med de som gir hjelp kan du få og bidra med informasjon som er viktig for deg. Helsepersonell skal legge til rette for at familie og venner involveres i samarbeid rundt innbyggere som mottar hjelp. Et slikt samarbeid kan innebære kunnskapsutveksling, veiledning og støtte. Du kan og få hjelp til å søke behandling for egen del hvis det er behov for dette.

Du kan ta kontakt med kommunen og etterspør hvilke rutiner de har for involvering av og informasjon til deg som pårørende. Be om et møte når du tenker at dette er hensiktsmessig, i samråd med den du er pårørende til. 

Du kan alltid spør om det du lurer på. Her er tips til spørsmål som kan gi deg nyttig informasjon: 

 • Hvem er i behandlingsteamet og hvem har ansvar for hva? 
 • Hva kan jeg få vite om sykdommen og behandlingen? 
 • Hva gjør jeg ved kriser? Er det laget en kriseplan? 
 • Når får vi som pårørende informasjon og hvordan blir vi involvert? 
 • Hvilke tilbud om oppfølging kan jeg få? 
 • Hvilket tilbud om oppfølging kan barna mine få? Hvilke tilbud finnes der vi bor? 
 • Hva bør jeg si til nettverket mitt? 
 • Hvor finner jeg mer informasjon? 
 • Når skal vi møtes neste gang?
Informasjon og taushetsplikt

Som pårørende har du alltid rett til å få generell informasjon fra helsepersonell. Generell informasjon kan være informasjon om behandlingstilbudet ved enheten, tjenester og rettigheter i kommunehelsetjenesten, generell informasjon om ulike lidelser og generelle råd til deg som pårørende. Dersom du kjenner diagnosen til den du er pårørende til, vil det ikke være et brudd på taushetsplikten at helsepersonell informerer generelt om denne tilstanden. Helsepersonell bryter aldri taushetsplikten ved å lytte til deg. 

Dersom den du er pårørende til samtykker til at du skal få spesifikk informasjon, har helsepersonell en plikt til å gi deg denne informasjonen. Det kan være hensiktsmessig om den du er pårørende til skriver en samtykkeerklæring der han/hun klargjør hvilken informasjon du som pårørende kan få.

Når barn er pårørende

Barn og unge får ofte med seg mer enn det vi voksne tror, selv om vi prøver å skjerme dem fra noe vi tror de ikke har godt av eller noe vi ikke ønsker barn skal vite.

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn som pårørende reagerer.
Eksempler på vanlige reaksjoner hos barn:

 • Tanker: Hva kommer til å skje? Blir han eller hun frisk igjen? Er det min skyld?
 • Følelser: Sinne, bekymring, redsel, håp, omsorg, alenefølelse, skam, sjalusi, tristhet. 
 • Atferd: Omsorgsfull, urolig, beskyttende, stille, hjelpsom, passiv, avvisende, trekker seg unna.

Barn tenker og gjør ting for å føle seg trygge, tilpasse seg og for å lage forklaringer på hva som skjer. Når slike forklaringer blir laget på egenhånd, stemmer de ikke alltid med virkeligheten. Barn som pårørende trenger informasjon om sykdommen og situasjonen, og hvordan dette kan påvirke deres liv. Barn trenger å vite at det går an å snakke om det som er vanskelig og at det er lov å stille spørsmål. Barn trenger også hjelp til å finne ut hva de skal si til andre om det som skjer, og trygghet om at de ikke er skyld i det som skjer. Be gjerne helsepersonell om hjelp til å snakke med barna dersom du selv syns det er vanskelig. Helsepersonell har plikt til - og ønske om å bidra til - at barn og unge som pårørende får nødvendig informasjon og tilstrekkelig oppfølging

Hvordan ta kontakt

Du kan ta kontakt med Lærings- og mestringssentre eller enheten som gir hjelp til den du er pårørende til. 

Lærings- og mestringsentre har som mål å bidra med inspirasjon, kunnskap og støtte slik at den enkelte skal kunne håndtere hverdagen på en god måte. Du kan ta kontakt med pårørendekoordinator i Sandefjord kommune, Karin Rød på telefon 409 16 068, alle hverdager mellom 09.00 -15.00.

Det finnes også mange organisasjoner og nettressurser som tilbyr samlinger, chat, kurs og rådgivning. Se nederst på siden, under Andre aktuelle tjenester.

Veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål

Opplever du utfordringer knyttet til din psykisk helse og/eller rus. Er du i behov for veiledning, støtte og opplæring for å opprettholde eller øke mestring i personlig og praktiske gjøremål.

Hva kan vi tilby?
 • Veiledning og støtte i forhold til aktivitet og hvile, ernæring, hygiene og økonomi
 • Samhandling, veiledning og opplæring i praktiske oppgaver i hjemmet
 • Støttende samtaler i forhold til praktisk mestring av hverdagen
 • Individuell plan /koordinator
Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Hvem kan søke?
 • Du som er over 18 år
 • Du er bosatt, eller oppholder deg i kommunen
 • Du opplever utfordringer knyttet til din psykiske helse og/eller rus
 • Du må ha ønske om, og behov for tjenesten
Slik søker du

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Papirutgave av søknaden om helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes per post til 
Postboks 2025 3202 Sandefjord 

Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med sentralbord på telefon 33 41 60 00. Spør etter tjenestekontoret.

 Klage på tilbud

Klageskjema for utskrift

Pasient- og brukerombudet

Bolig

Kommunen tilbyr leiligheter til innbyggere med psykiske lidelser og samtidig rusutfordringer og psykisk lidelse (ROP), som er i behov av rammer og støtte som fremmer ivaretakelse av egen helse, mestring og livskvalitet. Leilighetene kan være leiligheter tilknyttet personalbase. 

Hva kan vi tilby?
 • Leiligheter i tilknyttet til personalbase
 • Støtte til struktur og oversikt i hverdagen ved blant annet å tilby forutsigbare rammer
 • Veiledning i forhold til aktivitet og hvile, ernæring, hygiene og økonomi
 • Nødvendig helsehjelp
 • Støttesamtaler
 • Samhandling, veiledning og opplæring i praktiske oppgaver
 • Praktisk bistand
 • Boligene er ulikt utformet med tanke på fellesområder og mulighet for sosiale aktiviteter
 • Individuell plan /koordinator
Bergli, Heimdal, Hvidtgården 4. etasje og Prestegårdstunet

Bergli

Andebuveien 951

3158 Andebu

Telefon 918 32 991 

 

Heimdal

Heimdalveien 8A

3218 Sandefjord 

Telefon 976 23 051

 

Hvidtgården 4. etasje

Storgata 25

3210 Sandefjord 

Telefon 992 03 455

 

Prestgårdstunet 

Müllers vei 6

3160 Stokke

Telefon 482 39 996

Hva koster det?

Tjenestene helsehjelp, praktisk bistand opplæring er gratis. Bolig, mat og aktiviteter er prislagte tjenester. 

Hvem kan søke?
 • Du som er over 18 år
 • Har hatt folkeregistrert adresse i Sandefjord kommune i minst 1 år
 • Grunnet psykisk lidelse og/eller rusutfordring er du avhengig av døgnkontinuerlig tilgang til personal
Slik søker du

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Papirutgave av søknaden om helse- og omsorgstjenester

Søk om tilrettelagt bolig

Søknad sendes per post til 
Postboks 2025 3202 Sandefjord 

Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med sentralbord på telefon 33 41 60 00. Spør etter tjenestekontoret.

 Klage på tilbud

Klageskjema for utskrift

Pasient- og brukerombudet

Andre aktuelle tjenester

Les mer om andre kommunale tjenester her  

Frisklivssentralen

Ønsker du å snakke med noen om hvordan du kan ta vare på egen helse i en vanskelig situasjon? Kanskje du ønsker å snakke med noen om kosthold, aktivitet, søvn, uro eller det er noe annet som er viktig for deg nå. Du kan ta kontakt med Frisklivssentralen alle hverdager mellom 09.00-15.00.

 • Heidi Kirkhus (sentrum) telefon. 416 06 423
 • Kristian Verde Haganes (sentrum) telefon. 409 05 011
 • Ida Soltveit Mjøsund (Stokke) telefon. 907 09 375 
 • Sølvi Hansen (Andebu) telefon. 900 90 615

Kommunens side for Frisklivssentralen

Lærings- og mestringssenteret

Er du pårørende eller opplever en livsendring? Lærings- og mestringssenteret har som mål å bidra med inspirasjon, kunnskap og støtte slik at den enkelte skal kunne håndtere hverdagen på en god måte. Du kan ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret alle hverdager mellom 09.00 -15.00.

 • Pårørendekoordinator Karin Rød telefon 409 16 068
 • Senior-veiviser Gunnbjørg Furuset telefon. 995 52 596


Kommunens side for Lærings- og mestringssenteret

Kriseteam

Kommunens kriseteam tilbyr psykososial førstehjelp i forbindelse med alvorlige hendelser som for eksempel alvorlige ulykker. 

Kommunens side for kriseteam

Kommunens side for legevakten

Sinnemestring 

Psykisk helse- og aktivitet har et tilbud til menn og kvinner med sinne og voldsproblemer i nære relasjoner. Har du en egen motivasjon for endring og ønsker mer informasjon ta kontakt med Berit Moe på telefon 97 77 16 90 eller Anne-Mette Abrahamsen på telefon 46 82 13 06.

Sorggrupper

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som sto en nær. Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker. Har du mistet en av dine nærmeste? Ønsker du å snakke med andre i samme situasjon? Kanskje sorggruppe er noe for deg?

Brosjyre om sorggrupper

Individuell jobbstøtte (IPS)

Individuell jobbstøtte er et tilbud til deg med psykisk helse- og/eller rus utfordringer som ønsker hjelp til å finne en lønnet jobb. For å få til dette, er det et samarbeid mellom Sandefjord kommune, DPS, NAV og arbeidsgivere. Individuell jobbstøtte tar utgangspunkt i motivasjon, ønsker og kompetanse hos hver enkelt person. Tilbudet er for deg som har oppfølging fra psykisk helsehjelp i kommunen eller fra DPS med et ønske om jobb. 

Er du interessert? Snakk med din behandler om IPS. 

Les mer på NAV sin nettside

Les om IPS på Napha

Frivillighetsentralen

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Vil du bli frivillig eller ønsker å benytte deg av våre aktiviteter? Les mer om hva vi tilbyr og ta kontakt!

Sandefjord frivilligsentral

Stokke frivilligsentral

Andebu frivilligsentral

Mental helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.
Les mer på deres nettside

Dagsenteret ved Sammen-senteret i Sandefjord

Dagsenteret er for mennesker i aktiv rus, og er åpent hverdager mellom 11.00 - 13.00.  I samarbeid med frivillige tilbys det varm mat, klesutdeling og sosialt fellesskap. Det er egene velværedager som inkluderer frisør, massør, tannpleier og fotpleier.

Adresse: Sandar Herredshus, 3216 Sandefjord
Telefon: 33415150

Les mer på deres nettside

LEVE Vestfold

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
Les mer på deres nettside

Bipolarforeningen

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende.
Les mer på deres nettside

Angstringen

Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn.
Les mer på deres nettside

Gatefotballen i Sandefjord

Høsten 2015 startet klubben opp SF Gatelag som er et tilbud for de som har havnet på utsiden av samfunnet. Noen har eller sliter <fortsatt med rus, og andre har psykiske utfordringer. Målet er å gi hver enkelt en mer fornuftig hverdag.
Les mer på deres nettside

A-larm

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.
Les mer på deres nettside

AA - Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et ikke-kommersielt, verdensomspennende fellesskap av kvinner og menn som har opplevd negative konsekvenser av sin egen alkoholbruk.
Les mer på deres nettside

ACA - Adult Children of Alcoholics Norge

Vi er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem.
Les mer på deres nettside

NA -  Anonyme Narkomane

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem.
Les mer på deres nettside

RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Formålet til RIO er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer.
Les mer på deres nettside

Kirkens  Bymisjon i Vestfold

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.
Les mer på deres nettside

Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg driver en rekke tiltak og aktiviteter i Sandefjord og Vestfold for øvrig.
Les mer på deres nettside

Sandefjord Røde Kors

Sandefjord Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene redning, beredskap, ungdom og omsorg.
Les mer på deres nettside 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen er for pårørende innen psykiske helse.

Les mer på deres nettside

Veiledningssenter 

Veiledningssentre er for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser.

Les mer på deres nettside

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret tilbyr noen å snakke med, kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

Les mer på deres nettside

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Les mer på helsenorge 

 

Nyttige lenker

Helsenorge.no: Selvmord og selvmordstanker

Helsedirektorate.no: enkle råd når livet er vanskelig

Panikk.no

Selvmedfølelse.no

Rop.no - Snakk om rus

Kognitiv.no - hjelp til deg

Rusinfo.no

 

Ved feil eller mangler på denne siden, send mail til Gina.justad@sandefjord.kommune.no

Oppdatert: 11.08.2023 kl.08:10

Publisert: 18.11.2013

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon