Støttekontakt

Hvem kan søke?

  • Du som opplever å være sosialt isolert og trenger motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Sandefjord kommune kan søke om støttekontakt.

Søk om støttekontakt

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt en en brobygger til sosial aktivitet og deltagelse. Målet er å gi deg en meningsfull fritid sammen med andre.

Beskrivelse av tjenesten

Du kan få støttekontakt individuelt eller som et gruppetilbud.

Du får tildelt et visst antall timer per uke. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde.

Det er ofte privatpersoner uten fagbakgrunn som er støttekontakter.

Pris

Tjenesten er gratis

Ønsker du å bli støttekontakt?

Søk om å bli støttekontakt

Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med Støttekontakttjenesten på telefon 905 55 703.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?