Tannhelse

Vestfold fylkeskommune har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

Enkelte befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant annet barn og unge i alderen 0–18 år, mennesker med utviklingshemming, eldre, langtidssyke og mennesker med funksjonshemming i institusjon.

Vestfold fylkeskommunes nettsider om tannhelse (ekstern lenke)

Helsedirektoratets nettsider om tannhelse (ekstern lenke)

Første tannkontroll i Sandefjord

Barnet blir innkalt til første kontroll hos tannpleier når det er mellom tre og fire år gammelt. Foreldre kan kontakte tannklinikken tidligere om det er noe man lurer på. Tannpleier deltar i gruppekonsultasjon på helsestasjonen når barnet er åtte måneder.

Offentlige tannklinikker

Tannleger i Sandefjord

Tannleger i Norge