Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

På denne siden vil du etterhvert finne mer informasjon om kommunens tjenester innenfor velferdstekonologi, hvordan du kan søke om disse, kommunens satsing på området og om prosjekter lokalt og nasjonalt.

Mobile trygghetsalarmer

Sandefjord kommune har innført mobile trygghetsalarmer som erstatter de tradisjonelle stasjonære trygghetsalarmene. Her finner du mer om hvordan du kan søke om trygghetslarm, kriterier for å få denne og pris på tjenesten

Elektroniske dørlåser

Sandefjord kommune har valgt å innføre elektroniske dørlåser som erstatter fysiske nøkler. Eksisterende nøkkelbokser og nøkler vil fortløpende bli byttet ut. Det monteres en elektronisk dørlås på innsiden av døren din, denne blir ikke synlig fra utsiden. Dagens nøkkelbokser vil bli demontert. Mottagere av hjemmetjenester og deres pårørende kan likevel bruke fysiske nøkler. Ansatte i  hjemmetjenesten benytter bluetoothteknologi via mobiltelefon for å åpne døren.

Adgangen er tidsbestemt. Dette sikrer at det kun er den ansatte fra kommunen, som har et relevant behov for å besøke deg, som får adgang. Mister en ansatt mobiltelefonen, vil denne innen få minutter bli nullstilt slik at den ikke kan misbrukes til å låse opp døren.  

Elektronisk medisineringsstøtte

Kommunen tester for tiden ut elektroniske medisindispensere i Andebu. Medisindispenseren varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

Film om velferdsteknologi

Våren 2019 viste Sandefjord kommune fram ulike teknologiske løsninger i pop-up leilighet på kjøpesenteret Hvaltorvet. Elever fra Sandefjord videregående skole laget en film i forbindelse med utstillingen.  Filmen gir deg nyttig informasjon om mulighetene velferdsteknologi gir.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?