Voksne med funksjonsnedsettelser

Hvem kan søke?

Kommunen gir tilrettelagte tjenester og aktivitetsstilbud til voksne med funksjonsnedsettelser. Dette kan innebære utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Tjenestene er i hovedsak beskrevet på egne nettsider - bruk innholdsfortegnelsen til venstre.

Søk om tjenester

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke.

Opplæring/veiledning

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Bruk søknadsskjemaet øverst på siden.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet gis av ulike instanser avhengig av mottager og behov. Helsetjenester i hjemmet til beboere i tilrettelagte boliger gis som regel av helsepersonell ansatt i boligen. I andre tilfeller er det ambulerende team som gir tjenestene. Øvrige hjemmeboende får i hovedsak denne tjenesten fra hjemmetjenesteavdelinger.

Informasjon om hjemmehjelp/hjemmesykepleie

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Balansegrupper

Balansegrupper under ledelse av fysioterapeut

Individuell plan

Informasjon om individuell plan

Arbeidstilbud

Informasjon om arbeidstilbud

Voksne med funksjonsnedsettelser

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?