Beste årgang

Formålet med Beste årgang er å sikre tidlig kontakt med seniorer. Det er ønskelig at tilbudet bidrar til å sette i gang refleksjon omkring egen helse og livssituasjon, og inspirere deltakerne til å ta ansvar for egen helse. Det er også ønskelig at tilbudet kan bidra til økt trygghet og tillit til hjelpeapparatet.

Det har vært arrangert Beste årgang samlinger årlig siden 2017.

Her kan du se en liten film vi har laget om prosjektet.

Målgruppen er hjemmeboende eldre uten omfattende pleie – og omsorgsbehov. Tilbudet gis til alle som fyller 77 år. 

Gruppesamlingene (to samlinger) fokuserer ikke på sykdom og tap av funksjon, men på mestring og muligheter. 

Tema på samlingene:

 • Det gode liv (aktiv i egen aldringsprosess)
 • Mitt gode liv (verdier–holdninger–egenverd )
 • Leve hele livet i Sandefjord
 • Brannsikkerhet og trygghet i hjemmet
 • Kosthold
 • Trafikksikkerhet 65+
 • Lekende lett - om teknologi hjemme
 • Eldre og klokere
 • Fysisk aktivitet
 • Aktivitetstilbud og muligheter
 • Lærings- og mestringssenteret 

Temaene innledes av en ressursperson som skal inspirere, og avsluttes med samtaler rundt bordene hvor deltagerne utfordres på å tenke høyt sammen rundt nåværende situasjon, reflektere rundt muligheter og utfordringer framover i tid.

På samlingene får hver deltaker utdelt en mappe som inneholder  nyttig informasjon.

Har du spørsmål vedrørende "Beste årgang", kan du ta kontakt med prosjektleder Sølvi Ørstenvik på mobil 915 78 936.

Se mer informasjon om Beste årgang