Bo- og behandlingssenter

Korttidsopphold

For å få et korttidsopphold må du innfri ett av følgende kriterier:

 • Du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon.
 • Du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
 • Du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
 • Du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.

Korttidsopphold er også et tilbud om intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase.

Pris for korttidsopphold: 170 kroner pr. døgn. Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn pr. år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Søk om korttidsopphold

Søknadsskjema for utskrift

Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

Rehabiliteringsopphold

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

 • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • behov for vurdering av hjemmesituasjonen
 • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget. 

Pris for rehabiliteringsopphold: 170 kroner pr. døgn. Du betaler for rehabiliteringsopphold maksimalt 60 døgn pr. år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Søk om rehabliteringsopphold

Søknadsskjema for utskrift

Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Søk om avlastningsopphold

Søknadsskjema for utskrift

Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

Dagopphold

For å søke om dagopphold må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.

Pris for dagopphold: 90 kroner pr. dag

Søk om dagopphold

Søknadsskjema for utskrift

Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

Langtidsopphold

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må du

 • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom og/eller funksjonstap.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Søk om langtidsopphold

Søknadsskjem for utskrift

Pris for langtidsopphold

Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte: 

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
 • Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 8 400 kroner pr. år
 • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Klage på tjenester

Klageskjema

Kontakt gjerne kommunens tjenestekontor hvis du har spørsmål.

Sykehjem i Sandefjord

Nygård bo- og behandlingssenter

Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter

Bofellesskap for personer med demens

Mosserødhjemmet (ekstern lenke)

Andebu bo- og behandlingssenter

Soletunet bo- og behandlingssenter

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?