Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet er en offentlig, uavhengig instans. Ombudets tjenester er gratis, og er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven (ekstern lenke). Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du

  • trenger råd og informasjon om rettigheter
  • ønsker hjelp til å klage
  • søker råd om pasientskadeerstatning
  • trenger bistand i din dialog med et tjenestested.

Pasient- og brukerombudet i Vestfold (ekstern lenke)