Plan for legetjenesten

Plan for legetjenester i Sandefjord kommune gjelder for perioden 2021 - 2024.

Planen er utarbeidet for å få en helhetlig oversikt over tjenesteområdet som omfatter:

  • Fastlegeordningen
  • Sykehjemslegeordningen
  • Helsestasjonslegetjenesten
  • Legevakt
  • Samfunnsmedisinske tjenester og samhandling
  • Legetjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
  • LIS - legeordningen (lege i spesialisering/utdanning)