Rus

Rustjenester

Er du over 18 år og har rusproblemer? Hvis du bor i Sandefjord eller oppholder deg midlertidig i kommunen, kan du eller dine pårørende få hjelp av kommunens rusteam. Du kan få individuell bistand eller benytte vårt lavterskel dagtilbud.

Blant tilbudene er

 • samtaler
 • oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • oppfølging av brukere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon

Alle tjenestene er gratis.

Søk om tjenester fra rusteamet

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Du kan også søke ved å ringe rusteamet eller møte opp personlig, eller du få fastlegen din eller andre tjenesteinstanser til å søke for deg.

Lavterskel dagtilbud

Dette er et gratis dagtilbud til deg som er rusavhengig, og som bor eller oppholder deg i Sandefjord. Du trenger ikke søke for å bruke dette tilbudet.

Du kan få hjelp til

 • enkle helsetjenester
 • hygiene
 • måltider
 • aktiviteter
 • samtaler
 • kontakt og oppfølging med ordinære helse- og sosialtjenester

Ring tjeneste for psykisk helse og rus for å komme i kontakt med oss.

Arbeidstilbud

Kommunen har en rekke tilbud til de som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Boliger

Kommunen tilbyr leiligheter til personer som er avhengig av rus og/eller har psykiske lidelser. Leilighetene kan være selvstendige boenheter eller i bofellesskap. Leiligheter i bofellesskap er for deg som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner.

Forebygge overdose

Tjeneste for psykisk helse og rus har flere tiltak for å forbygge overdoser. Senteret samarbeider med en rekke offentlige instanser i det forebyggende arbeidet; blant annet politi, barnevern, sykehus mm.

Hvordan forebygge overdose, og hva skal du gjøre ved mistanke om overdose?

Strategi for forebygging av overdoser

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Les mer om pakkeforløp her (ekstern lenke). 

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Sandefjord kommune betyr det at:

 • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
 • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, er saksbehandler på Tjenestekontoret din forløpskoordinator. Tjenestekontoret kan kontaktes på tlf 334 16 000 eller send mail til tjenestekontoret@sandefjord.kommune.no.

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene, kan du kontakte Koordinerende enhet på tlf 334 16 000.

Tannhelse

Du kan lese mer om tilbud om tannhelse her.

Psykisk helse- og rustjeneste

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Åpent alle hverdager kl. 9.00-14.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?