Sandefjord Medisinske Senter

Om Sandefjord Medisinske Senter (SMS)

For oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Sandefjord kommune velg denne lenken.

Besøksregler SMS

Det er fortsatt besøkskontroll ved Sandefjord medisinske senter, men det åpnes for flere besøk til pasienter. Følgende retningslinjer gjelder fra 28.05.20

Før besøket:

 • Besøk skal avklares med avdelingen i forkant.
 • Det er på forhånd gjort en tverrfaglig vurdering om pasient skal motta besøk, samt hyppighet og lengde.
 • Besøk til pasienter med kortere opphold (inntil 14 dager) bør fortsatt unngås, men kan tillates i enkelte tilfeller.

Under besøket:

 • Det føres protokoll over alle besøkende (navn, telefonnummer og tidspunkt).
 • Det skal primært legges til rette for besøk utendørs, hvis mulig.
 • Besøkende blir møtt av pleiepersonell ved hovedinngangen.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og pasienter.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende.

 

Det åpnes ikke for andre besøk, møter eller trening av eksterne.

 

Senteret inneholder

Sandefjord Medisinske Senter er det eneste i sitt slag i Vestfold og et av de første medisinske sentre i landet. Senteret har et betydelig fokus på forebygging og rehabilitering.

Oversikt:

Funksjon og mål

Felles for alle tilbudene på Sandefjord Medisinske Senter (SMS) er at de støtter innbyggerne til å være aktive deltakere i samfunnet. Tilbudene skal bidra til å redusere risikofaktorene for kronisk sykdom. Forebygging og folkehelse er en sentral del av tilbudet.

SMS har tilbud til pasienter og brukere i alle aldersgrupper. Behandling og oppfølging tar utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»

Nye arbeidsmetoder skal tas i bruk med vekt på erfaringer fra helhetlig pasientforløp.

Behov skal avklares rask, og det skal være korte linjer for vedtak for brukere og ansatte. 

Det er utstrakt bruk av ny velferdsteknologi på SMS. 

Åpningstider 

Stengt for alle besøkende.  

All ekstern aktivitet avlyses – dvs. basseng, treningsgrupper, møtevirksomhet etc.

Alle besøkende til inneliggende pasienter bes om å kontakte sengepostene pr. telefon.

Avd. 1A rehab/korttid 3419920
Avd. 1B korttid 33419925
Avd. 2A intermediær 33419930
Avd. 2B intermediær/ØHD 33419935
Avd. 3A lindrende/korttid 33419940
Avd. 3B lindrende/korttid 33419945
Resepsjon hovedinngang 33419900 

 

 

Ekspedisjonen hovedinngang

Mandag til fredag kl. 8.00–19.00
Lørdag stengt

Besøkstid

Besøkende kan komme når de selv ønsker. Det er ikke faste besøkstider på senteret. Senteret har døgnåpent. Anbefalt besøkstid kl. 11.30–18.30. 

Når ekspedisjonen er stengt skal man bruke ringeklokken ved hovedinngangen. Der ringer man til den avdelingen man skal besøke.

Kafeteriaen

Kafeteriaen er åpen for alle.

Hverdager kl. 11.00–14.00

Egne åpningstider ved helligdager og store arrangementer.

Pårørende som ønsker å spise middag, kan gi beskjed om dette til avdelingene før klokken 12.00.

Kafeteria

Kafeteriaen tilbyr både kald og varm mat de fleste dagene i åpningstidene. Smørbrød, kake, salater, rundstykker og middag. Ulike typer drikke. Ingen alkohol.

Det kan bestilles catering fra kafeteriaen. All mat må hentes på Sandefjord Medisinske Senter ved bestilling. Egne åpningstider ved helligdager og store arrangementer.

Ring Elisabeth Helgheim 47 30 15 24 for spørsmål om åpningstider og bestilling av catering. Send gjerne bestilling på e-post til fagansvarlig kjøkken Elisabeth Helgheim

Her finner du mer informasjon om matbestilling og catring.

Kart over senteret

Kart som viser inngangene til de ulike tjenestetilbudene

 • Rød inngang kart: hovedinngang til avdelingene, kafeteria, ekspedisjon, auditorium, frisklivsentralen, pårørendesenter, lærings- og mestringssenter, svømmebasseng
 • Gul inngang kart: legevakt, blodbanken, fysio- og ergoterapi
 • Blå inngang kart: hjelpemiddellageret

Organisasjonskart SMS

Her får du en oversikt over lederne på de ulike enhetene og seksjonslederen på Sandefjord Medisinske Senter.

Her ser du organisasjonskartet på SMS

Kontaktinformasjon

Viktigste telefonnumre på SMS

Internett tilgang på Sandefjord Medisinske Senter - Wi-Fi

Alle pasienter, pårørende og gjester er velkommen til å benytte vårt trådløse nettverk gratis. Bruksanvisning og veiledning finner du her.

Bildegalleri

Sandefjord medisinske senter

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Telefon: 33 41 99 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?