Avdeling 3A og 3B lindrende avdeling

Dette tilbyr vi

Lindrende enhet er en spesialavdeling for lindrende behandling på Sandefjord Medisinske Senter. De fleste pasienter som innlegges har alvorlig kreftsykdom, eventuell annen alvorlig somatisk sykdom. 

Pasientene her kan ha vansker knyttet opp til for eksempel ernæring, smerter, kvalme eller ha behov for et avlastningsopphold. 

Døgnenhet og kompetansebase

Foruten å være en egen døgnenhet, er lindrende enhet også en kompetansebase innenfor kreftsykepleie og palliasjon for hele Sandefjord kommune.

Det er en behandling som handler om mye mer enn det rent medisinske. Tiltakene retter seg mot hva som kan gjøres for å hjelpe og støtte pasient og pårørende i den vanskelige tiden.

Den palliative fasen

Den palliative fasen er fra sykdommen ikke lenger kan helbredes, inntil død. I denne fasen av behandlingen er det lindring av smerter og andre plagsomme symptomer som står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, åndelige og eksistensielle behov.

Målet er at du som pasient og du som pårørende skal ha best mulig livskvalitet. 

Moderne enerom til alle

Alle får enerom, og pårørende er velkomne til å være i avdelingen så langt det lar seg gjøre. Oppholdet skal være målrettet og tidsavgrenset. En del av pasientene avslutter livet sitt på enheten. 

Hvem er vi?

Personalgruppen består av tilsynslege, sykepleiere og hjelpepleiere med spesialkompetanse innen fagfeltet kreftsykepleie og palliasjon. Vi har et  samarbeid med kommunens kreftkontakter i hjemmetjenesten, kreftkoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut og teolog på Sandefjord Medisinske Senter.   

Fasiliteter

Lindrende enhet ligger sentralt til i Sandefjord Medisinske Senter. Avdelingen har 12 sengeplasser. Enheten ligger flott til i tredje etasje med vakker takterrasse med benker og blomsterbed. Avdelingen ha eget kjøkken, fellesstue og store moderne rom for pasientene. Det er stort fjernsyn og wi-fi tilgang på alle rom. Stoler, seng, toalett med mer kan styres elektrisk for best tilpasning for pasientene. 

I første etasje kan en vakker hage benyttes tilrettelagt for dem med nedsatt funksjonsnivå, samt vestibyle og kafeteria. 

Parkeringsområde mot betaling. Egne parkeringsplasser for el-biler og sykler. 

Avdelingen gir følgende tilbud

 • Korttidsopphold for å justere symptomlindrende behandling, bidra til best mulig funksjon og planlegging av videre oppfølging.
 • Korttidsopphold for å avlaste pårørende.
 • Kort- eller langtidsopphold for symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil døden.
 • Plassene er kommunale og skal benyttes av pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid.
 • Enheten skal også være et tilbud til yngre pasienter.
 • Pasienten kan komme fra hjemmet, fra sykehus eller et annet helsehus/langtidshjem.
 • Pasienter som er i livets sluttfase og som har sammensatte behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.
 • Pasienter med behov for mer avansert helhetlig smerte- og symptomlindring enn det et vanlig helsehus/sykehjem kan gi.

Åpningtid

Gjeldene åpningstider for SMS finner du på hovedsiden ved å trykke her

Rutiner i avdelingen

 • Frokost kl 09.00.
 • Lunsj kl 12.00
 • Middag 16.00
 • Kveldsmat 18.30

Det serveres lettere mellommåltider, og kjøkkenet tilrettelegger spesialkost ved behov.

Ta hensyn til medpasienter og behov for hvile.

Hva koster det?

Pasienten betaler egenbetaling ved korttidsopphold eller vederlag ved langtidsopphold.

Her søker du om opphold

Korttidsopphold lindrende behandling

Forskrift om egenandel 

Egenbetaling ved korttidsopphold - forskrift (ekstern lenke) 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til avdelingene

Krav til søker

 • Ingen sykdomsdiagnoser utelukkes.
 • Pasienter som er i livets sluttfase og som har behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.
 • Pasienter med behov for mer avansert helhetlig smerte- og symptomlindring enn det et vanlig helsehus/sykehjem kan gi. 

Annen aktuell informasjon om kreftbehandling

Galleri

Bilder hentet fra 3 etasje, lindrende etasje, samt fellesarealer i første etasje. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?