Intermediæravdeling på Sandefjord Medisinske Senter

Åpningstider

Gjeldene åpningstider for SMS finner du på hovedsiden til SMS ved å trykke her

Hva er intermediæravdelingen

Intermediær/ØHD ved Sandefjord medisinske senter

Intermediær = mellom/mellomliggende – mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Pasienter som innlegges her har et økt behov for mer avansert behandling enn det kommunene tidligere har kunnet tilby.

Intermediær er en tverrfaglig avdeling i kommunehelsetjenesten. Pasientene som kommer hit har fått en diagnose, behandling er igangsatt og de trenger ytterligere behandling i kommunen, før de eventuelt kan utskrives. Intensjonen er at det skal være et kortvarig opphold før utskrivelse til hjemmet eller andre institusjoner.

ØHD (øyeblikkelig hjelp) sengene er for pasienter som er avklarte hos sin fastlege, og som trenger et kortvarig opphold, for medisinsk behandling, som et alternativ til sykehusinnleggelse.

Kriterier som må være oppfylt for innleggelse på ØHD er følgende:

  • Avgrenset akutt medisinsk problemstilling
  • Behandlingsplan skal være skrevet av fastlege/legevaktslege
  • Medisinsk behandling og helsehjelp kan ikke ivaretas av hjemmesykepleien
  • Pasienten er sannsynligvis utskrivningsklar innen 3 døgn

Hva kan du forvente av oss?

Vi foretar faglig observasjon og gir medisinsk behandling og helsehjelp.

Vi kartlegger funksjonsnivå og avklarer videre hjelpebehov og nivå i kommunehelsetjenesten.

Vi spør om hva som er viktig for deg, og tar hensyn til dine ønsker og behov.

Vi tilrettelegger for god overføring til hjemmet eller annen avdeling og institusjon i samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell.

Rutiner i avdelingen:

Frokost kl 09.00.
Lunsj kl 12.00
Middag 16.00
Kveldsmat 18.30

Det serveres lettere mellommåltider, og kjøkkenet tilrettelegger spesialkost ved behov.

Gruppetrening kl 11. 00.

Besøkende til pasienter er velkomne kl 11.30-19.00, ellers etter avtale.

Ta hensyn til medpasienter og behov for hvile.

Dette må du ta med:

• Oversikt over faste medisiner
• Rullator, rullestol o.l som brukes daglig
• Toalettsaker
• Klær egnet til trening og gode sko med hælkappe
• Smykker og verdisaker kan med fordel bli igjen hjemme, da vi ikke kan ta ansvar for verdisaker

Lenke til hovedside Sandefjord Medisinske Senter

Her finner du en oversikt over hva Sandefjord Medisinske Senter tilbyr.

Bilder fra Sandefjord Medisinske Senter

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?