Kontaktinformasjon SMS

Her finner du de viktigste telefonnumrene på Sandefjord Medisinske Senter (SMS)

Telefonnummer:

Avdeling 1 A                                           33 41 99 20

Avdeling 1 B                                           33 41 99 25

Avdeling 2 A                                           33 41 99 30 

Avdeling 2 B                                           33 41 99 35

Avdeling 3 A                                           33 41 99 40

Avdeling 3 B                                           33 41 99 45

Legevakten                                             33 48 20 30

Frisklivsentralen                                     41 60 64 23

Lærings- og mestringssenteret           99 55 25 96

Fysio- og ergoterapi                              33 41 53 00

Blodbanken                                            33 34 29 47

Kjøkken                                                   33 41 99 50  

                                                                 47 30 15 24

Hjelpemiddellageret                             33 41 53 00

Ekspedisjonen SMS                               33 41 99 00

Epost: sms.ekspedisjon@sandefjord.kommune.no 

Henvendelser av privat karakter, rettet mot den enkelte avdeling, tjeneste eller som er unntatt offentlighet skal ikke sendes til denne epostkassen. 

Gjeldene åpningstider og informasjon om når SMS er stengt finner du på denne lenken